Main Index: Hungarian Bible

Janos 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

11:1 Vala pedig egy beteg, Lazar, Bethaniabol, Marianak es az ő testverenek, Marthanak falujabol.

11:2 Az a Maria volt pedig az, a kinek a testvere Lazar beteg vala, a ki megkente vala az Urat kenettel es a hajaval törle meg annak labait.

11:3 Küldenek azert a testverek ő hozza, mondvan: Uram, ime, a kit szeretsz, beteg.

11:4 Jezus pedig, a mikor ezt hallotta, monda: Ez a betegseg nem halalos, hanem az Isten dicsősegere valo, hogy dicsőittessek altala az Istennek Fia.

11:5 Szereti vala pedig Jezus Marthat es annak nőtestveret, es Lazart.

11:6 Mikor azert meghalla, hogy beteg, akkor ket napig marada azon a helyen, a hol vala.

11:7 Ez utan aztan monda tanitvanyainak: Menjünk ismet Judeaba.

11:8 Mondanak neki a tanitvanyok: Mester, most akarnak vala teged megkövezni a Judabeliek, es ujra oda megy?

11:9 Felele Jezus: Avagy nem tizenket oraja van-e a napnak? Ha valaki nappal jar, nem botlik meg, mert latja e vilagnak vilagossagat.

11:10 De a ki ejjel jar, megbotlik, mert nincsen abban vilagossag.

11:11 Ezeket monda; es ezutan monda nekik: Lazar, a mi baratunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.

11:12 Mondanak azert az ő tanitvanyai: Uram, ha elaludt, meggyogyul.

11:13 Pedig Jezus annak halalarol beszelt; de ők azt hittek, hogy alomnak alvasarol szol.

11:14 Ekkor azert nyilvan monda nekik Jezus: Lazar megholt.

11:15 És örülök, hogy nem voltam ott, ti erettetek, hogy higyjetek. De menjünk el ő hozza!

11:16 Monda azert Tamas, a ki Kettősnek mondatik, az ő tanitvanytarsainak: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.

11:17 Elmenven azert Jezus, ugy talala, hogy az mar negy napja vala sirban.

11:18 Bethania pedig közel vala Jeruzsalemhez, mintegy tizenöt futamatnyira;

11:19 És a zsidok közül sokan mentek vala Marthahoz es Mariahoz, hogy vigasztaljak őket az ő testverök felől.

11:20 Martha azert, a mint hallja vala, hogy Jezus jő, elebe mene; Maria pedig otthon ül vala.

11:21 Monda azert Martha Jezusnak: Uram, ha itt lettel volna, nem halt volna meg a testverem.

11:22 De most is tudom, hogy a mit csak kersz az Istentől, megadja neked az Isten.

11:23 Monda neki Jezus: Feltamad a te testvered.

11:24 Monda neki Martha: Tudom, hogy feltamad a feltamadaskor az utolso napon.

11:25 Monda neki Jezus: Én vagyok a feltamadas es az elet: a ki hisz en bennem, ha meghal is, el;

11:26 És a ki csak el es hisz en bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?

11:27 Monda neki: Igen Uram, en hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e vilagra jövendő vala.

11:28 És a mint ezeket mondotta vala, elmene, es titkon szolita az ő testveret Mariat, mondvan: A Mester itt van es hiv teged.

11:29 Mihelyt ez halla, felkele hamar es hozza mene.

11:30 Jezus pedig nem ment vala meg be a faluba, hanem azon a helyen vala, a hova Martha elebe ment vala.

11:31 A zsidok azert, a kik ő vele otthon valanak es vigasztalak őt, latvan, hogy Maria hamar felkel es kimegy vala, utana menenek, ezt mondvan: A sirhoz megy, hogy ott sirjon.

11:32 Maria azert, a mint oda ere, a hol Jezus vala, meglatvan őt, az ő labaihoz esek, mondvan neki: Uram, ha itt voltal volna, nem halt volna meg az en testverem.

11:33 Jezus azert, a mint latja vala, hogy az sir es sirnak a vele jött zsidok [is,] elbusula lelkeben es igen megrendüle.

11:34 És monda: Hova helyeztetek őt? Mondanak neki: Uram, jer es lasd meg!

11:35 Könnyekre fakadt Jezus.

11:36 Mondanak azert a zsidok: Íme, mennyire szerette őt!

11:37 Nemelyek pedig mondanak közülök: Nem megtehette volna-e ez, a ki a vaknak szemet felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?

11:38 Jezus pedig ujra felindulva magaban, oda megy vala a sirhoz. Az pedig egy üreg vala, es kő feküvek rajta.

11:39 Monda Jezus: Vegyetek el a követ. Monda neki a megholtnak nőtestvere, Martha: Uram, immar szaga van, hiszen negyednapos.

11:40 Monda neki Jezus: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglatod majd az Istennek dicsőseget?

11:41 Elvevek azert a követ onnan, a hol a megholt feküszik vala. Jezus pedig felemele szemeit az egre, es monda: Atyam, halat adok neked, hogy meghallgattal engem.

11:42 Tudtam is en, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülallo sokasagert mondtam, hogy elhigyjek, hogy te küldtel engem.

11:43 És mikor ezeket monda, fenszoval kialta: Lazar, jőjj ki!

11:44 És kijöve a megholt, labain es kezein kötelekekkel megkötözve, es az orczaja kendővel vala leboritva. Monda nekik Jezus: Oldozzatok meg őt, es hagyjatok menni.

11:45 Sokan hivenek azert ő benne ama zsidok közül, a kik Mariahoz mentek vala, es latak, a miket cselekedett vala.

11:46 De nemelyek azok közül elmenenek a farizeusokhoz, es elbeszelek nekik, a miket Jezus cselekedett vala.

11:47 Egybegyűjtek azert a papifejedelmek es a farizeusok a főtanacsot, es mondanak: Mit cselekedjünk? mert ez az ember sok csodat mivel.

11:48 Ha ekkepen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: es eljőnek majd a romaiak es elveszik tőlünk mind e helyet, mind e nepet.

11:49 Egy pedig ő közülök, Kajafas, a ki főpap vala abban az esztendőben, monda nekik: Ti semmit sem tudtok.

11:50 Meg sem gondoljatok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember haljon meg a nepert, es az egesz nep el ne vesszen.

11:51 Ezt pedig nem magatol mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap vala, jövendőt monda, hogy Jezus meg fog halni a nepert;

11:52 És nemcsak a nepert, hanem azert is, hogy az Istennek elszeledt gyermekeit egybegyűjtse.

11:53 Ama naptol azert azon tanakodanak, hogy őt megöljek.

11:54 Jezus azert nem jar vala többe nyilvanosan a zsidok között, hanem elmene onnan a videkre, a pusztahoz közel, egy Efraim nevű varosba; es ott tartozkodek az ő tanitvanyaival.

11:55 Közel vala pedig a zsidok husvetja: es sokan menenek fel Jeruzsalembe a videkről husvet előtt, hogy megtisztuljanak.

11:56 Keresek azert Jezust, es szolnak vala egymassal a templomban allva: Mit gondoltok, hogy nem jön-e fel az ünnepre?

11:57 A papi fejedelmek pedig es a farizeusok is parancsolatot adanak, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogjak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase