Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

23:1 És fölkelven az ő egesz sokasaguk, vivek őt Pilatushoz.

23:2 És kezdek őt vadolni, mondvan: Úgy talaltuk, hogy ez a nepet felrevezeti, es tiltja a csaszar adojanak fizeteset, mivelhogy ő magat ama kiraly Krisztusnak mondja.

23:3 Pilatus pedig megkerde őt, mondvan: Te vagy-e a zsidok kiralya? És ő felelven neki, monda: Te mondod!

23:4 Monda pedig Pilatus a főpapoknak es a sokasagnak: Semmi bűnt nem talalok ez emberben.

23:5 De azok erősködenek, mondvan: A nepet felzenditi, tanitvan az egesz Judeaban, elkezdve Galileatol mind idaig.

23:6 Pilatus pedig Galileat hallvan, megkerde, vajjon galileai ember-e ő?

23:7 És mikor megtudta, hogy ő a Herodes hatosaga ala tartozik, Herodeshez külde őt, mivelhogy az is Jeruzsalemben vala azokban a napokban.

23:8 Herodes pedig Jezust latvan igen megörüle: mert sok időtől fogva kivanta őt latni, mivelhogy sokat hallott ő felőle, es remenyle, hogy majd valami csodat lat, melyet ő tesz.

23:9 Kerdeze pedig őt sok beszeddel; de ő semmit nem felele neki.

23:10 [Ott] allanak vala pedig a főpapok es az irastudok, teljes igyekezettel vadolvan őt.

23:11 Herodes pedig az ő katonaival egybe semminek allitvan es kicsufolvan őt, minekutana felöltöztette fenyes ruhaba, visszakülde Pilatushoz.

23:12 És az napon lőnek baratok egymassal Pilatus es Herodes; mert az előtt ellensegeskedesben valanak egymassal.

23:13 Pilatus pedig a főpapokat, főembereket es a nepet egybegyűjtven,

23:14 Monda nekik: Ide hoztatok nekem ez embert, mint a ki a nepet felrevezeti: es ime en ti előttetek kivallatvan, semmi olyan bűnt nem talaltam ez emberben, a mivel őt vadoljatok:

23:15 De meg Herodes sem; mert titeket ő hozza igazitalak; es ime semmi halalra valo dolgot nem cselekedett ő.

23:16 Megfenyitven azert őt, elbocsatom.

23:17 Kell vala pedig elbocsatania nekik ünnepenkent egy [foglyot.]

23:18 De felkialta az egesz sokasag, mondvan: Vidd el ezt, es bocsasd el nekünk Barabbast!

23:19 Ki a varosban lett valami lazadasert es gyilkossagert vettetett a tömlöczbe.

23:20 Pilatus azert ismet felszolala, el akarvan bocsatani Jezust;

23:21 De azok ellene kialtanak, mondvan: Feszitsd meg! Feszitsd meg őt!

23:22 Ő pedig harmadszor [is] monda nekik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halalra valo bűnt nem talaltam ő benne; megfenyitven azert őt, elbocsatom!

23:23 Azok pedig nagy fenszoval sürgetek, kerven, hogy megfeszittessek; es az ő szavok es a főpapoke erőt vesz vala.

23:24 És Pilatus megitele, hogy meglegyen, a mit kernek vala.

23:25 És elbocsata nekik azt, a ki lazadasert es gyilkossagert vettetett a tömlöczbe, a kit kertek vala; Jezust pedig kiszolgaltata az ő akaratuknak.

23:26 Mikor azert elvivek őt, egy Czirenebeli Simont megragadvan, ki a mezőről jöve, arra tevek a keresztfat, hogy vigye Jezus utan.

23:27 Követe pedig őt a nepnek es az asszonyoknak nagy sokasaga, a kik gyaszolak es siratak őt.

23:28 Jezus pedig hozzajok fordulvan, monda: Jeruzsalem leanyai, ne sirjatok en rajtam, hanem ti magatokon sirjatok, es a ti magzataitokon.

23:29 Mert ime jőnek napok, melyeken ezt mondjak: Boldogok a meddők, es a mely mehek nem szültek, es az emlők, melyek nem szoptattak!

23:30 Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reank; es a halmoknak: Boritsatok el minket!

23:31 Mert ha a zöldelő fan ezt mivelik, mi esik a szaraz [fan?]

23:32 Vivenek pedig ket masikat is, [ket ]gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek.

23:33 Mikor pedig elmenenek a helyre, mely Koponya [helyenek] mondatik, ott megfeszitek őt es a gonosztevőket, egyiket jobbkez felől, a masikat balkez felől.

23:34 Jezus pedig monda: Atyam! bocsasd meg nekik; mert nem tudjak mit cselekesznek. Elosztvan pedig az ő ruhait, vetenek reajok sorsot.

23:35 És a nep megalla nezni. Csufolak pedig őt a főemberek is azokkal egybe, mondvan: Egyebeket megtartott, tartsa meg magat, ha ő a Krisztus, az Istennek ama valasztottja.

23:36 Csufolak pedig őt a vitezek is, odajarulvan es eczettel kinalvan őt.

23:37 És ezt mondvan neki: Ha te vagy a zsidoknak ama Kiralya, szabaditsd meg magadat!

23:38 Vala pedig egy felirat is fölebe irva görög, romai es zsido betűkkel: Ez a zsidoknak ama Kiralya.

23:39 A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmaza őt, mondvan: Ha te vagy a Krisztus, szabaditsd meg magadat, minket is!

23:40 Felelven pedig a masik, megdorgala őt, mondvan: Az Istent sem feled-e te? Hiszen te ugyanazon itelet alatt vagy!

23:41 És mi ugyan meltan; mert a mi cselekedetünknek melto bünteteset vesszük: ez pedig semmi meltatlan dolgot nem cselekedett.

23:42 És monda Jezusnak: Uram, emlekezzel meg en rolam, mikor eljősz a te orszagodban!

23:43 És monda neki Jezus: Bizony mondom neked: Ma velem leszel a paradicsomban.

23:44 Vala pedig mintegy hat ora, es sötetseg lőn az egesz tartomanyban mind kilencz orakorig.

23:45 És meghomalyosodek a nap, es a templom karpitja közepen kette hasada.

23:46 És kialtvan Jezus nagy szoval, monda: Atyam, a te kezeidbe [teszem le] az en lelkemet. És ezeket mondvan, meghala.

23:47 Latvan pedig a szazados, a mi törtent, dicsőite az Istent, mondvan: Bizony ez ember igaz vala.

23:48 És az egesz sokasag, mely e dolognak latasara ment oda, latvan azokat, a mik törtentek, mellet verve megtere.

23:49 Az ő ismerősei pedig mind, es az asszonyok, a kik Galileabol követek őt, tavol allanak, nezven ezeket.

23:50 És ime egy ember, kinek Jozsef vala neve, tanacsbeli, jo es igaz ferfiu,

23:51 Ki nem vala reszes azoknak tanacsaban es cselekedeteben, Arimathiabol, a zsidok varosabol valo, ki maga is varja vala az Istennek orszagat;

23:52 Ez oda menven Pilatushoz, elkere a Jezus testet.

23:53 És leveven azt, begöngyöle azt gyolcsba, es helyheztete azt egy sziklaba vagott sirboltba, melyben meg senki sem feküdt.

23:54 És az a nap pentek vala, es szombat virrada ra.

23:55 Az [őt] követő asszonyok is pedig, kik vele Galileabol jöttek, megnezek a sirt, es hogy mikepen helyeztetett el az ő teste.

23:56 Visszaterven pedig, keszitenek fűszerszamokat es keneteket.

23:57 És szombaton nyugovanak a parancsolat szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase