Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

17:1 Monda pedig a tanitvanyoknak: Lehetetlen dolog, hogy botrankozasok ne essenek; de jaj annak, a ki altal esnek.

17:2 Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakaba, es ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotrankoztasson.

17:3 Őrizzetek meg magatokat: ha pedig a te atyadfia vetkezik ellened, dorgald meg őt; es ha megter, bocsass meg neki.

17:4 És ha egy napon hetszer vetkezik ellened, es egy napon hetszer te hozzad ter, mondvan: Megbantam; megbocsass neki.

17:5 És mondanak az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!

17:6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustarmag, ezt mondanatok im ez eperfanak: Szakadj ki gyökerestől, es plantaltassal a tengerbe; es engede nektek.

17:7 Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgaja van, es az szant vagy legeltet, tüstent azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?

17:8 Sőt nem ezt mondja-e neki: Keszits vacsoramra valot, es felövezven magadat, szolgalj nekem, mig en eszem es iszom; es azutan egyel es igyal te?

17:9 Avagy megköszöni-e annak a szolganak, hogy azt mivelte, a mit neki parancsolt? Nem gondolom.

17:10 Ezenkepen ti is, ha mindazokat megcselekedtetek, a mik nektek parancsoltattak, mondjatok, hogy: Haszontalan szolgak vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.

17:11 És lőn, mikor utban vala Jeruzsalem fele, hogy ő Samarianak es Galileanak közepette mene altal.

17:12 És mikor egy faluba bemene, jöve elebe tiz belpoklos ferfi, kik tavol megallanak:

17:13 És felemelek szavokat, mondvan: Jezus, Mester, könyörülj rajtunk!

17:14 És mikor őket latta, monda nekik: Elmenven mutassatok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy mig odamenenek, megtisztulanak.

17:15 Egy pedig ő közülök, mikor latta, hogy meggyogyult, visszatere, dicsőitven az Istent nagy szoval;

17:16 És arczczal leborula az ő labainal halakat advan neki: es az Samariabeli vala.

17:17 Felelven pedig Jezus, monda: Avagy nem tizen tisztulanak-e meg? A kilencze pedig hol van?

17:18 Nem talalkoztak a kik visszatertek volna dicsőseget adni az Istennek, csak ez az idegen?

17:19 És monda neki: Kelj föl, es menj el: a te hited teged megtartott.

17:20 Megkerdeztetven pedig a farizeusoktol, mikor jő el az Isten orszaga, felele nekik es monda: Az Isten orszaga nem szemmel lathatolag jő el.

17:21 Sem azt nem mondjak: Íme itt, vagy: Íme amott [van]; mert ime az Isten orszaga ti bennetek van.

17:22 Monda pedig a tanitvanyoknak: Eljő az idő, mikor kivantok latni egyet az ember Fianak napjai közül, es nem lattok.

17:23 És mondjak majd nektek: Íme itt, vagy: Íme amott [van]; de ne menjetek el, es ne kövessetek:

17:24 Mert mikent a felvillano villamlas az eg aljatol az eg aljaig fenylik; ugy lesz az embernek Fia is az ő napjan.

17:25 De előbb sokat kell neki szenvednie es megvettetnie e nemzetsegtől.

17:26 És mikent a Noe napjaiban lett, ugy lesz az ember Fianak napjaiban is.

17:27 Ettek, ittak, hazasodtak, ferjhezmentek mindama napig, a melyen Noe a barkaba bemene, es eljöve az özönviz, es mindeneket elveszte.

17:28 Hasonlokepen mint a Lot napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, epitettek;

17:29 De a mely napon kiment Lot Sodomabol, tűz es kenkő esett az egből, es mindenkit elvesztett:

17:30 Ezenkepen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.

17:31 Az nap, a ki a haztetőn lesz, es az ő holmija a hazban, ne szalljon le, hogy elvigye; es a ki a mezőn, azonkepen ne forduljon hatra.

17:32 Emlekezzetek Lot felesegere!

17:33 Valaki igyekezik az ő eletet megtartani, elveszti azt, es valaki elveszti azt, megeleveniti azt.

17:34 Mondom nektek, azon az ejszakan ketten lesznek egy agyban; az egyik felvetetik, es a masik elhagyatik.

17:35 Ket asszony őröl együtt; az egyik felvetetik, es a masik elhagyatik.

17:36 Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvetetik, es a masik elhagyatik.

17:37 És felelven, mondanak neki: Hol, Uram? Ő pedig monda nekik: a hol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase