Main Index: Hungarian Bible

Mate 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

23:1 Akkor szola Jezus a sokasagnak es az ő tanitvanyainak,

23:2 Mondvan: Az irastudok es a farizeusok a Mozes szekeben ülnek:

23:3 Annakokaert a mit parancsolnak nektek, mindazt megtartsatok es megcselekedjetek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondjak, de nem cselekszik.

23:4 Mert ők nehez es elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, es az emberek vallaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarjak azokat illetni.

23:5 Minden ő dolgaikat pedig csak azert cselekszik, hogy lassak őket az emberek: mert megszelesitik az ő homlokszijjaikat; es megnagyobbitjak az ő köntöseik peremet;

23:6 És szeretik a lakomakon a főhelyet, es a gyülekezetekben az elölűlest.

23:7 És a piaczokon valo köszönteseket, es hogy az emberek igy hivjak őket: Mester, Mester!

23:8 Ti pedig ne hivassatok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyajan testverek vagytok.

23:9 Atyatoknak se hivjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyatok, a ki a mennyben van.

23:10 Doktoroknak se hivassatok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

23:11 Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgatok.

23:12 Mert a ki magat felmagasztalja, megalaztatik; es a ki magat megalazza, felmagasztaltatik.

23:13 De jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok, mert a mennyeknek orszagat bezarjatok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnanak menni, azokat sem bocsatjatok be.

23:14 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok, mert felemesztitek az özvegyek hazat, es szinből hosszan imadkoztok; ezert annal sulyosabb lesz a ti büntetestek.

23:15 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok! mert megkerülitek a tengert es a földet, hogy egy poganyt zsidova tegyetek; es ha azza lett, a gyehenna fiava teszitek őt, ketszerte inkabb magatoknal.

23:16 Jaj nektek vak vezerek, a kik ezt mondjatok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyara esküszik, tartozik az.

23:17 Bolondok es vakok: mert melyik nagyobb, az arany-e, vagy a templom, a mely szentte teszi az aranyat?

23:18 És: Ha valaki az oltarra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajandekra esküszik, tartozik az.

23:19 Bolondok es vakok: mert melyik nagyobb, az ajandek-e vagy az oltar, a mely szentte teszi az ajandekot?

23:20 A ki azert az oltarra esküszik, esküszik arra es mindazokra, a mik azon vannak.

23:21 És a ki a templomra esküszik, esküszik arra es Arra, a ki abban lakozik.

23:22 És a ki az egre esküszik, esküszik az Isten kiralyiszekere es arra, ki abban ül.

23:23 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok! mert megdezsmaljatok a mentat, a kaprot es a kömenyt, es elhagyjatok a mik nehezebbek a törvenyben, az iteletet, az irgalmassagot es a hivseget: pedig ezeket kellene cselekedni, es amazokat sem elhagyni.

23:24 Vak vezerek, a kik megszűritek a szunyogot, a tevet pedig elnyelitek.

23:25 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok! mert megtisztitjatok a poharnak es talnak külsejet, belől pedig rakvak azok ragadomanynyal es mertekletlenseggel.

23:26 Vak farizeus, tisztitsd meg előbb a pohar es tal belsejet, hogy külsejük is tiszta legyen.

23:27 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sirokhoz, a melyek kivülről szepeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival es minden undoksaggal rakvak.

23:28 Épen igy ti is, kivülről igazaknak latszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok kepmutatassal es törvenytelenseggel.

23:29 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok! mert epititek a profetak sirjait es ekesgetitek az igazak siremlekeit.

23:30 És ezt mondjatok: Ha mi atyaink koraban eltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntarsaik a profetak vereben.

23:31 Így hat magatok ellen tesztek bizonysagot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megöltek a profetakat.

23:32 Töltsetek be ti is a ti atyaitoknak merteket!

23:33 Kigyok, merges kigyoknak fajzatai, mikepen kerülitek ki a gyehennanak bünteteset?

23:34 Annakokaert ime profetakat, bölcseket es irastudokat küldök en hozzatok: es azok közül nemelyeket megöltök, es megfeszitetek, masokat azok közül a ti zsinagogaitokban megostoroztok es varosrol- varosra üldöztök.

23:35 Hogy reatok szalljon minden igaz ver, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek veretől Zakariasnak, a Barakias fianak vereig, a kit a templom es az oltar között megöltetek.

23:36 Bizony mondom nektek, mindezek rea következnek erre a nemzetsegre.

23:37 Jeruzsalem, Jeruzsalem! Ki megölöd a profetakat es megkövezed azokat, a kik te hozzad küldettek, hanyszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mikepen a tyuk egybegyűjti kis csirkeit szarnya ala; es te nem akartad.

23:38 Íme, pusztan hagyatik nektek a ti hazatok.

23:39 Mert mondom nektek: Mostantol fogva nem lattok engem mindaddig, mignem ezt mondjatok: Áldott, a ki jő az Úrnak neveben!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase