Main Index: Hungarian Bible

Mate 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

22:1 És megszolalvan Jezus, ismet peldazatokban beszel vala nekik, mondvan:

22:2 Hasonlatos a mennyeknek orszaga a kiralyhoz, a ki az ő fianak menyegzőt szerze.

22:3 És elkülde szolgait, hogy meghivjak azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valanak; de nem akarnak vala eljőni.

22:4 Ismet külde mas szolgakat, mondvan: Mondjatok meg a hivatalosoknak: Íme, ebedemet elkeszitettem, tulkaim es hizlalt allataim levagva vannak, es kesz minden; jertek el a menyegzőre.

22:5 De azok nem törődven vele, elmenenek, az egyik a maga szantoföldjere, a masik a maga kereskedesebe;

22:6 A többiek pedig megfogvan az ő szolgait, bantalmazak es megölek őket.

22:7 Meghallvan pedig ezt a kiraly, megharaguvek, es elküldven hadait, azokat a gyilkosokat elveszte, es azoknak varosait fölegete.

22:8 Akkor monda az ő szolgainak: A menyegző ugyan keszen van, de a hivatalosok nem valanak meltok.

22:9 Menjetek azert a keresztutakra, es a kiket csak talaltok, hivjatok be a menyegzőbe.

22:10 És kimenven azok a szolgak az utakra, begyűjtek mind a kiket csak talaltak vala, jokat es gonoszokat egyarant. És megtelek a menyegző vendegekkel.

22:11 Bemenven pedig a kiraly, hogy megtekintse a vendegeket, lata ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhaja.

22:12 És monda neki: Baratom, mi modon jöttel ide, holott nincsen menyegzői ruhad? Az pedig hallgata.

22:13 Akkor monda a kiraly a szolgaknak: Kötözzetek meg a labait es kezeit, es vigyetek es vessetek őt a külső sötetsegre; ott leszen siras es fogcsikorgatas.

22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a valasztottak.

22:15 Ekkor a farizeusok elmenven, tanacsot tartanak, hogy szoval ejtsek őt tőrbe.

22:16 És elküldek hozza tanitvanyaikat a Herodes partiakkal, a kik ezt mondjak vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy es az Isten utjat igazan tanitod, es nem törődöl senkivel, mert embereknek szemelyere nem nezel.

22:17 Mondd meg azert nekünk, mit gondolsz: Szabad-e a csaszarnak adot fizetnünk, vagy nem?

22:18 Jezus pedig ismerven az ő alnoksagukat, monda: Mit kisertgettek engem, kepmutatok?

22:19 Mutassatok nekem az adopenzt. Azok pedig oda vivenek neki egy denart.

22:20 És monda nekik: Kie ez a kep, es a feliras?

22:21 Mondanak neki: A csaszare. Akkor monda nekik: Adjatok meg azert a mi a csaszare a csaszarnak; es a mi az Istene, az Istennek.

22:22 És ezt hallvan, elcsodalkozanak; es ott hagyvan őt, elmenenek.

22:23 Ugyanazon a napon menenek hozza a sadduczeusok, a kik a feltamadast tagadjak, es megkerdezek őt,

22:24 Mondvan: Mester, Mozes azt mondotta: Ha valaki magzatok nelkül hal meg, annak testvere vegye el annak feleseget, es tamaszszon magot testverenek.

22:25 Vala pedig minalunk het testver: es az első feleseget veven, meghala; es mivelhogy nem vala magzata, feleseget a testverere hagya;

22:26 Hasonlokepen a masodik is, a harmadik is, mind hetediglen.

22:27 Legutoljara pedig az asszony is meghala.

22:28 A feltamadaskor azert a het közül melyike lesz az asszony? Mert mindenike vala.

22:29 Jezus pedig felelven, monda nekik: Tevelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az irasokat, sem az Istennek hatalmat.

22:30 Mert a feltamadaskor sem nem hazasodnak, sem ferjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.

22:31 A halottak feltamadasa felől pedig nem olvastatok-e, a mit az Isten mondott nektek, igy szolvan:

22:32 Én vagyok az Ábraham Istene, es az Izsak Istene, es a Jakob Istene; az Isten nem holtaknak, hanem előknek Istene.

22:33 És a sokasag ezt hallvan, csodalkozek az ő tudomanyan.

22:34 A farizeusok pedig, hallvan, hogy a sadduczeusokat elnemitotta vala, egybegyűlenek;

22:35 És megkerde őt közülök egy törvenytudo, kisertven őt, es mondvan:

22:36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvenyben?

22:37 Jezus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből es teljes elmedből.

22:38 Ez az első es nagy parancsolat.

22:39 A masodik pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebaratodat, mint magadat.

22:40 E ket parancsolattol függ az egesz törveny es a profetak.

22:41 Mikor pedig a farizeusok összegyülekezenek, kerdeze őket Jezus,

22:42 Mondvan: Mikepen velekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondanak neki: A Davide.

22:43 Monda nekik: Mikepen hivja tehat őt David lelekben Uranak, ezt mondvan:

22:44 Monda az Úr az en Uramnak: Ülj az en jobb kezem felől, miglen vetem a te ellensegeidet a te labaid ala zsamolyul.

22:45 Ha tehat David Uranak hivja őt, mi modon fia?

22:46 És senki egy szot sem felelhet vala neki; sem pedig nem meri vala őt e naptol fogva többe senki megkerdezni.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase