Main Index: Hungarian Bible

Mate 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

21:1 És mikor közeledtek Jeruzsalemhez, es Bethfageba, az olajfak hegyehez jutottak vala, akkor elkülde Jezus ket tanitvanyt,

21:2 És monda nekik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, es legott talaltok egy megkötött szamarat es vele együtt az ő vemhet; oldjatok el es hozzatok ide nekem.

21:3 És ha valaki valamit szol nektek, mondjatok, hogy az Úrnak van szüksege rajuk: es legott el fogja bocsatani őket.

21:4 Mindez pedig azert lett, hogy beteljesedjek a profeta mondasa, a ki igy szolott:

21:5 Mondjatok meg Sion leanyanak: Ímhol jő neked a te kiralyod, alazatosan es szamaron ülve, es teherhordozo szamarnak vemhen.

21:6 A tanitvanyok pedig elmenven es ugy cselekedven, a mint Jezus parancsolta vala nekik,

21:7 Elhozak a szamarat es annak vemhet, es felső ruhaikat rajuk teritek, es raüle azokra.

21:8 A sokasag legnagyobb resze pedig felső ruhait az utra terite; masok pedig a fakrol galyakat vagdalnak es hintenek vala az utra.

21:9 Az előtte es utana menő sokasag pedig kialt vala, mondvan: Hozsanna a David fianak! Áldott, a ki jő az Úrnak neveben! Hozsanna a magassagban!

21:10 És a mikor bemegy vala Jeruzsalembe, felhaborodek az egesz varos, mondvan: Kicsoda ez?

21:11 A sokasag pedig monda: Ez Jezus, a galileai Nazaretből valo profeta.

21:12 És bemene Jezus az Isten templomaba, es kiűze mindazokat, a kik arulnak es vasarolnak vala a templomban; es a penzvaltok asztalait es a galambarusok szekeit felforgata.

21:13 És monda nekik: Meg van irva: Az en hazam imadsag hazanak mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjava tettetek.

21:14 És menenek hozza vakok es santak a templomban; es meggyogyita őket.

21:15 A főpapok es irastudok pedig, latvan a csodakat, a melyeket cselekedett vala, es a gyermekeket, a kik kialtottak vala a templomban, es ezt mondtak vala: Hozsanna a David fianak; haragra gerjedenek,

21:16 És mondanak neki: Hallod, mit mondanak ezek? Jezus pedig monda nekik: Hallom. Sohasem olvastatok-e: A gyermekek es csecsemők szaja altal szereztel dicsőseget?

21:17 És ott hagyvan őket, kimene a varosbol Bethaniaba, es ott marada ejjel.

21:18 Reggel pedig, a varosba visszajövet, megehezek.

21:19 És meglatva egy fügefat az ut mellett, oda mene hozza, es nem talala azon semmit, hanem csak levelet; es monda annak: Gyümölcs te rajtad ezutan soha örökke ne teremjen. És a fügefa azonnal elszarada.

21:20 És latvan ezt a tanitvanyok, elcsodalkozanak, mondvan: Hogyan szaradt el a fügefa oly hirtelen?

21:21 Jezus pedig felelven, monda nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek es nem ketelkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefan esett, hanem ha azt mondjatok e hegynek: Kelj fel es zuhanj a tengerbe, az is megleszen;

21:22 És a mit könyörgestekben kertek, mindazt meg is kapjatok, ha hisztek.

21:23 És mikor bement vala a templomba, hozzamenenek a főpapok es a nep venei, a mint tanit vala, mondvan: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? es ki adta neked ezt a hatalmat?

21:24 Jezus pedig felelven, monda nekik: Én is kerdek egy dolgot tőletek, a mire ha megfeleltek nekem, en is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.

21:25 A Janos keresztsege honnan vala? Mennyből-e, vagy emberektől? Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondvan: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd nekünk: Miert nem hittetek tehat neki?

21:26 Ha pedig azt mondjuk: emberektől; felünk a sokasagtol; mert Janost mindnyajan profetanak tartjak.

21:27 És felelven Jezusnak, mondanak: Nem tudjuk. Monda nekik ő is: Én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.

21:28 De mit gondoltok ti? Vala egy embernek ket fia, es odamenven az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkalkodjal ma az en szőlőmben.

21:29 Az pedig felelven, monda: Nem megyek; de azutan meggondolvan magat, elmene.

21:30 A masikhoz is odamenven, hasonlokepen szola. Az pedig felelven, monda: Én elmegyek, uram; de nem mene el.

21:31 E kettő közül melyik teljesitette az atya akaratat? Mondanak neki: Az első. Monda nekik Jezus: Bizony mondom nektek: A vamszedők es a parazna nők megelőznek titeket az Isten orszagaban.

21:32 Mert eljött hozzatok Janos, az igazsag utjan, es nem hittetek neki, a vamszedők es a parazna nők pedig hittek neki; ti pedig, a kik ezt lattatok, azutan sem tertetek meg, hogy hittetek volna neki.

21:33 Mas peldazatot halljatok: Vala egy hazigazda, a ki szőlőt plantala, es azt gyepűvel körülveve, sajtot asa le benne, es tornyot epite, es kiada azt munkasoknak, es elutazek.

21:34 Mikor pedig a gyümölcs ideje elerkezett vala, elkülde szolgait a munkasokhoz, hogy vegyek at az ő gyümölcset.

21:35 És a munkasok megfogvan az ő szolgait, az egyiket megverek, a masikat megölek, a harmadikat pedig megkövezek.

21:36 Ismet külde mas szolgakat, többet mint előbb; es azokkal is ugy cselekedenek.

21:37 Utoljara pedig elkülde azokhoz a maga fiat, ezt mondvan: A fiamat meg fogjak becsülni.

21:38 De a munkasok, meglatvan a fiut, mondanak magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, es foglaljuk el az ő örökseget.

21:39 És megfogvan őt, kivetek a szőlőn kivül es megölek.

21:40 Mikor azert megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkasokkal?

21:41 Mondanak neki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja mas munkasoknak, a kik beadjak majd neki a gyümölcsöt annak idejeben.

21:42 Monda nekik Jezus: Sohasem olvastatok-e az irasokban: A mely követ az epitők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtol lett ez, es csodalatos a mi szemeink előtt.

21:43 Annakokaert mondom nektek, hogy elvetetik tőletek az Istennek orszaga, es oly nepnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcset.

21:44 És a ki e kőre esik, szetzuzatik; a kire pedig ez esik rea, szetmorzsolja azt.

21:45 És a főpapok es farizeusok hallvan az ő peldazatait, megertettek, hogy roluk szol.

21:46 És mikor meg akarak őt fogni, megfelemlenek a sokasagtol, mivelhogy ugy tartjak vala őt mint profetat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase