Main Index: Hungarian Bible

Mate 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

17:1 És hat nap mulva magahoz veve Jezus Petert, Jakabot es ennek testveret Janost, es felvive őket magokban egy magas hegyre.

17:2 És elvaltozek előttök, es az ő orczaja ragyog vala, mint a nap, ruhaja pedig feher lőn, mint a fenyesseg.

17:3 És ime megjelenek ő nekik Mozes es Illes, a kik beszelnek vala ő vele.

17:4 Peter pedig megszolalvan, monda Jezusnak: Uram, jo nekünk itt lennünk. Ha akarod, epitsünk itt harom hajlekot, neked egyet, Mozesnek is egyet, Illesnek is egyet.

17:5 Mikor ő meg beszel vala, ime, fenyes felhő borita be őket; es ime szozat lőn a felhőből, mondvan: Ez az en szerelmes Fiam, a kiben en gyönyörködöm: őt hallgassatok.

17:6 És a tanitvanyok a mint ezt hallak, arczra esenek es igen megremülenek.

17:7 Jezus pedig hozzajok menven, illete őket, es monda: Keljetek fel es ne feljetek!

17:8 Mikor pedig szemeiket fölemelek, senkit sem latanak, hanem csak Jezust egyedül.

17:9 És mikor a hegyről alajövenek, megparancsola nekik Jezus, mondvan: Senkinek se mondjatok el a mit lattatok, mig fel nem tamadt az embernek Fia a halalbol.

17:10 És megkerdezek őt az ő tanitvanyai, mondvan: Miert mondjak tehat az irastudok, hogy előbb Illesnek kell eljőnie?

17:11 Jezus pedig felelven, monda nekik: Illes bizony eljő előbb, es mindent helyreallit;

17:12 De mondom nektek, hogy Illes immar eljött, es nem ismerek meg őt, hanem azt mivelek vele, a mit akaranak. Ezenkepen az ember Fianak is szenvednie kell majd ő tőlük.

17:13 Ekkor megertettek a tanitvanyok, hogy Keresztelő Janosrol szola nekik.

17:14 És mikor a sokasaghoz ertek, egy ember jöve hozza, terdre esven ő előtte,

17:15 És mondvan: Uram, könyörülj az en fiamon, mert holdkoros es kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, es gyakorta a vizbe.

17:16 És elvittem őt a te tanitvanyaidhoz, es nem tudtak őt meggyogyitani.

17:17 Jezus pedig felelven, monda: Óh hitetlen es elfajult nemzetseg! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzatok őt ide nekem.

17:18 És megdorgala őt Jezus, es kimene belőle az ördög; es meggyogyula a gyermek azon oratol fogva.

17:19 Ekkor a tanitvanyok magukban Jezushoz menven, mondanak neki: Mi miert nem tudtuk azt kiűzni?

17:20 Jezus pedig monda nekik: A ti hitetlensegetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustarmag, azt mondanatok ennek a hegynek: Menj innen amoda, es elmenne; es semmi sem volna lehetetlen nektek.

17:21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörges es bőjtöles altal.

17:22 Mikor pedig Galileaban jartak vala, monda nekik Jezus: Az ember Fia emberek kezebe adatik;

17:23 És megölik őt, de harmadnapon föltamad. És felettebb megszomorodanak.

17:24 Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a ketdrakma-szedők Peterhez menenek es mondanak neki: A ti mesteretek nem fizeti-e a ketdrakmat?

17:25 Monda: Igen. És mikor bemene a hazba, megelőze őt Jezus, mondvan: Mit gondolsz Simon? A föld kiralyai kiktől szednek vamot vagy adot? a fiaiktol-e, vagy az idegenektől?

17:26 Monda neki Peter: Az idegenektől. Monda neki Jezus: Tehat a fiak szabadok.

17:27 De hogy őket meg ne botrankoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, es vond ki az első halat, a mely ra akad: es felnyitvan a szajat, egy statert talalsz benne: azt kiveven, add oda nekik en erettem es te eretted.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase