Main Index: Hungarian Bible

Mate 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

15:1 Akkor irastudok es farizeusok jőnek vala Jezushoz, Jeruzsalemből, mondvan:

15:2 Miert hagjak at a te tanitvanyaid a venek rendeleseit? Mert nem mossak meg a kezeiket, mikor enni akarnak.

15:3 Ő pedig felelven monda nekik: Ti meg miert hagjatok at az Isten parancsolatjat a ti rendeleseitek altal?

15:4 Mert Isten parancsolta ezt, mondvan: Tiszteld atyadat es anyadat, es: A ki atyjat vagy anyjat szidalmazza, halallal lakoljon.

15:5 Ti pedig ezt mondjatok: A ki atyjanak vagy anyjanak ezt mondja: Templomi ajandek az, a mivel megsegithetlek, az olyan akar ne is tisztelje az ő atyjat vagy anyjat.

15:6 És erőtelenne tettetek az Isten parancsolatjat a ti rendeleseitek altal.

15:7 Kepmutatok, igazan profetalt felőletek Ésaias, mondvan:

15:8 Ez a nep szajaval közelget hozzam, es ajkaval tisztel engemet; szive pedig tavol van tőlem.

15:9 Pedig hiaba tisztelnek engem, ha oly tudomanyokat tanitanak, a melyek embereknek parancsolatai.

15:10 És előszolitvan a sokasagot, monda nekik: Halljatok es ertsetek meg:

15:11 Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szajon bemegy, hanem a mi kijön a szajbol, az fertőzteti meg az embert.

15:12 Akkor hozzajarulvan az ő tanitvanyai, mondanak neki: Tudod-e, hogy a farizeusok e beszedet hallvan, megbotrankoztak?

15:13 Ő pedig felelven, monda: Minden planta, a melyet nem az en mennyei Atyam plantalt, kitepetik.

15:14 Hagyjatok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

15:15 Peter pedig felelven, monda neki: Magyarazd meg nekünk ezt a peldazatot.

15:16 Jezus pedig monda: Ti is ertelem nelkül vagytok-e meg?

15:17 Megsem ertitek-e, hogy minden, a mi a szajon bemegy, a gyomorba jut, es az arnyekszekbe vettetik?

15:18 A mik pedig a szajbol jőnek ki, a szivből szarmaznak, es azok fertőztetik meg az embert.

15:19 Mert a szivből szarmaznak a gonosz gondolatok, gyilkossagok, hazassagtöresek, paraznasagok, lopasok, hamis tanubizonysagok, karomlasok.

15:20 Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kezzel valo eves nem fertőzteti meg az embert.

15:21 És elmenven onnet Jezus, Tirus es Sidon videkeire tere.

15:22 És ime egy kananeus asszony jöven ki abbol a tartomanybol, kialt vala neki: Uram, Davidnak fia, könyörülj rajtam! az en leanyom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.

15:23 Ő pedig egy szot sem felele neki. És az ő tanitvanyai hozza menven, kerik vala őt, mondvan: Bocsasd el őt, mert utanunk kialt.

15:24 Ő pedig felelven, monda: Nem küldettem, csak az Izrael hazanak elveszett juhaihoz.

15:25 Az asszony pedig odaerven, leborula előtte, mondvan: Uram, legy segitsegül nekem!

15:26 Ő pedig felelven, monda: Nem jo a fiak kenyeret elvenni, es az ebeknek vetni.

15:27 Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalekokbol, a mik az ő uroknak asztalarol alahullanak.

15:28 Ekkor felelven Jezus, monda neki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen neked a te akaratod szerint. És meggyogyula az ő leanya attol a pillanattol fogva.

15:29 És onnet tavozva, mene Jezus a Galilea tengere melle; es felmenven a hegyre, ott leüle.

15:30 És nagy sokasag megy vala hozza, viven magokkal santakat, vakokat, nemakat, csonkakat es sok egyebeket, es odahelyezek őket a Jezus labai ele; es meggyogyita őket,

15:31 Úgy hogy a sokasag almelkodik vala, latvan, hogy a nemak beszelnek, a csonkak megepülnek, a santak jarnak, a vakok latnak: es dicsőitek Izrael Istenet.

15:32 Jezus pedig előszolitvan az ő tanitvanyait, monda: Szanakozom e sokasagon, mert harom napja immar, hogy velem vannak, es nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsatani, hogy valamikepen ki ne dőljenek az uton.

15:33 És mondanak neki az ő tanitvanyai: Honnet volna e pusztaban annyi kenyerünk, hogy megelegitsünk ily nagy sokasagot?

15:34 És monda nekik Jezus: Hany kenyeretek van? Ők pedig mondanak: Het, es nehany halunk.

15:35 És parancsola a sokasagnak, hogy telepedjenek le a földön.

15:36 És veven a het kenyeret es a halakat, es halakat advan, megtöre, es ada az ő tanitvanyainak, a tanitvanyok pedig a sokasagnak.

15:37 És mindnyajan evenek, es megelegedenek; es fölszedek a maradek darabokat het teli kosarral.

15:38 A kik pedig ettek vala, negyezeren valanak ferfiak, asszonyokon es gyermekeken kivül.

15:39 És elbocsatvan a sokasagot, beszalla a hajoba, es elmene Magdala hataraiba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase