Main Index: Hungarian Bible

Mate 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

14:1 Abban az időben hiret halla Herodes negyedes fejedelem Jezusnak,

14:2 És monda szolgainak: Ez ama Keresztelő Janos; ő tamadt fel a halalbol, es azert működnek benne az erők.

14:3 Mert Herodes elfogatta vala Janost, es megkötöztetven, tömlöczbe vetette vala Herodiasert, az ő testverenek, Fülöpnek felesegeert.

14:4 Mert ezt mondja vala neki Janos: Nem szabad neked ővele elned.

14:5 De mikor meg akarta öletni, felt a sokasagtol, mert mint egy profetat ugy tartjak vala őt.

14:6 Hanem mikor a Herodes születese napjat ünnepelek, tanczola a Herodias leanya ő előttük, es megtetszek Herodesnek;

14:7 Azert esküvessel fogada, hogy a mit ker, megadja neki.

14:8 A leany pedig, anyja rabeszelesere, monda: Add ide nekem egy talban a Keresztelő Janos fejet.

14:9 És megszomorodek a kiraly, de esküjeert es a vendegek miatt parancsola, hogy adjak oda.

14:10 És elküldven, fejet vetete Janosnak a tömlöczben.

14:11 És előhozak az ő fejet egy talban, es adak a leanynak; az pedig vive az ő anyjanak.

14:12 És előjöven az ő tanitvanyai, elvivek a testet, es eltemetek azt; es elmenven, megjelentek Jezusnak.

14:13 És mikor ezt meghallotta Jezus, elmene onnet hajon egy puszta helyre egyedül. A sokasag pedig ezt hallva, gyalog követe őt a varosokbol.

14:14 És kimenven Jezus, lata nagy sokasagot, es megszana őket, es azoknak betegeit meggyogyita.

14:15 Mikor pedig estveledek, hozza menenek az ő tanitvanyai, mondvan: Puszta hely ez, es az idő mar elmult; bocsasd el a sokasagot, hogy menjenek el a falvakba es vegyenek magoknak eleseget.

14:16 Jezus pedig monda nekik: Nem szükseg elmenniök; adjatok nekik ti enniök.

14:17 Azok pedig mondanak neki: Nincsen itt, csupan öt kenyerünk es ket halunk.

14:18 Ő pedig monda: Hozzatok azokat ide hozzam.

14:19 És mikor megparancsola a sokasagnak, hogy üljenek le a fűre, veve az öt kenyeret es ket halat, es szemeit az egre emelven, halakat ada; es megszegven a kenyereket, ada a tanitvanyoknak, a tanitvanyok pedig a sokasagnak.

14:20 És mindnyajan evenek, es megelegedenek; es felszedek a maradek darabokat, tizenket teli kosarral.

14:21 A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valanak ferfiak, asszonyokon es gyermekeken kivül.

14:22 És mindjart kenyszerite Jezus az ő tanitvanyait, hogy szalljanak a hajoba es menjenek at előre a tulso partra, mig ő elbocsatja a sokasagot.

14:23 És a mint elbocsata a sokasagot, felmene a hegyre, maganosan imadkozni. Mikor pedig beestveledek, egyedül vala ott.

14:24 A hajo pedig immar a tenger közepen vala, a haboktol haborgattatva; mivelhogy a szel szembe fujt vala.

14:25 Az ejszaka negyedik reszeben pedig hozzajuk mene Jezus, a tengeren jarvan.

14:26 És mikor lattak a tanitvanyok, hogy ő a tengeren jara, megremülenek, mondvan: Ez kisertet; es a felelem miatt kialtozanak.

14:27 De Jezus azonnal szola hozzajuk, mondvan: Bizzatok; en vagyok, ne feljetek!

14:28 Peter pedig felelven neki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzad mehessek a vizeken.

14:29 Ő pedig monda: Jövel! És Peter kiszallvan a hajobol, jar vala a vizeken, hogy Jezushoz menjen.

14:30 De latva a nagy szelet, megremüle; es a mikor kezd vala merülni, kialta, mondvan: Uram, tarts meg engem!

14:31 Jezus pedig azonnal kinyujtvan kezet, megragada őt, es monda neki: Kicsinyhitű, miert ketelkedel?

14:32 És a mikor beleptek a hajoba, elallt a szel.

14:33 A hajoban levők pedig hozzamenven, leborulanak előtte, mondvan: Bizony, Isten Fia vagy!

14:34 És altalkelven, eljutanak Genezaret földere.

14:35 És mikor megismertek őt annak a helynek lakosai, szetküldenek abba az egesz környekbe, es minden beteget hozza hozanak;

14:36 És kerik vala őt, hogy csak az ő ruhajanak peremet illethessek. És a kik illetek vala, mindnyajan meggyogyulanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase