Main Index: Hungarian Bible

Mate 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

13:1 Azon a napon kimenven Jezus a hazbol, leüle a tenger mellett.

13:2 És nagy sokasag gyülekezek ő hozza, annyira, hogy ő a hajoba mene leülni; az egesz sokasag pedig a parton all vala.

13:3 És sokat beszele nekik peldazatokban, mondvan: Íme kimene a magvető vetni,

13:4 És a mikor ő vet vala, nemely mag az utfelre esek; es eljöven a madarak, elkapdosak azt.

13:5 Nemely pedig a köves helyre esek, a hol nem sok földje vala; es hamar kikele, mivelhogy nem vala melyen a földben.

13:6 De mikor a nap felkelt, elsüle; es mivelhogy gyökere nem vala, elszaradott.

13:7 Nemely pedig a tövisek köze esek, es a tövisek felnevekedven, megfojtak azt.

13:8 Nemely pedig a jo földbe esek, es gyümölcsöt terme, nemely szaz annyit, nemely hatvan annyit, nemely pedig harmincz annyit.

13:9 A kinek van füle a hallasra, hallja.

13:10 A tanitvanyok pedig hozzamenven, mondanak neki: Miert szolasz nekik peldazatokban?

13:11 Ő pedig felelven, monda nekik: Mert nektek megadatott, hogy erthessetek a mennyek orszaganak titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.

13:12 Mert a kinek van, annak adatik, es bővölködik; de a kinek nincs, az is elvetetik tőle, a mije van.

13:13 Azert szolok velök peldazatokban, mert latvan nem latnak, es hallvan nem hallanak, sem nem ertenek.

13:14 És beteljesedek rajtok Ésaias jövendölese, a mely ezt mondja: Hallvan halljatok, es ne ertsetek; es latvan lassatok, es ne ismerjetek:

13:15 Mert megköveredett e nepnek szive, es füleikkel nehezen hallottak, es szemeiket behunytak; hogy valami modon ne lassanak szemeikkel, es ne halljanak füleikkel, es ne ertsenek szivükkel, es meg ne terjenek, es meg ne gyogyitsam őket.

13:16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy latnak; es a ti füleitek, hogy hallanak.

13:17 Mert bizony mondom nektek, hogy sok profeta es igaz kivanta latni, a miket ti lattok, es nem lattak; es hallani, a miket ti hallotok, es nem hallottak.

13:18 Ti halljatok meg azert a magvető peldazatat.

13:19 Ha valaki hallja az iget a mennyeknek orszagarol es nem erti, eljő a gonosz es elkapja azt, a mi annak szivebe vettetett vala. Ez az, a mely az utfelre esett.

13:20 A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az iget, es mindjart örömmel fogadja;

13:21 De nincs gyökere benne, hanem csak ideig valo; mihelyt pedig nyomorgatas vagy üldözes tamad az ige miatt, azonnal megbotrankozik.

13:22 A mely pedig a tövisek köze esett, ez az, a ki hallja az iget, de e vilagnak gondja es a gazdagsagnak csalardsaga elfojtja az iget, es gyümölcsöt nem terem.

13:23 A mely pedig a jo földbe esett, ez az, a ki hallja es erti az iget; a ki gyümölcsöt is terem, es terem nemely szaz annyit, nemely hatvan annyit, nemely pedig harmincz annyit.

13:24 Mas peldazatot is adott elejök, mondvan: Hasonlatos a mennyeknek orszaga az emberhez, a ki az ő földebe jo magot vetett;

13:25 De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensege es konkolyt vete a buza köze, es elmene.

13:26 Mikor pedig felnevekedek a vetes, es gyümölcsöt terme, akkor meglatszek a konkoly is.

13:27 A gazda szolgai pedig előallvan, mondanak neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettel-e a te földedbe? honnan van azert benne a konkoly?

13:28 Ő pedig monda nekik: Valamely ellenseg cselekedte azt. A szolgak pedig mondanak neki: Akarod-e tehat, hogy elmenven, összeszedjük azokat?

13:29 Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalan a buzat is kiszaggatjatok.

13:30 Hagyjatok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratasig, es az aratas idejen azt mondom majd az aratoknak: Szedjetek össze először a konkolyt, es kössetek kevekbe, hogy megegessetek; a buzat pedig takaritsatok az en csűrömbe.

13:31 Mas peldazatot is adott elejök, mondvan: Hasonlatos a mennyeknek orszaga a mustarmaghoz, a melyet veven az ember, elvete az ő mezejeben;

13:32 A mely kisebb ugyan minden magnal; de a mikor felnő, nagyobb a vetemenyeknel, es fava lesz, annyira, hogy rea szallanak az egi madarak, es feszket raknak again.

13:33 Mas peldazatot is mondott nekik: Hasonlatos a mennyeknek orszaga a kovaszhoz, a melyet veven az asszony, harom mercze lisztbe elegyite, mignem az egesz megkele.

13:34 Mind ezeket peldazatokban monda Jezus a sokasagnak, es peldazat nelkül semmit sem szola nekik,

13:35 Hogy beteljek a mit a profeta szolott, mondvan: Megnyitom az en szamat peldazatokra; es kitarom, amik e vilag alapitasa ota rejtve valanak.

13:36 Ekkor elbocsatvan a sokasagot, bemene Jezus a hazba. És az ő tanitvanyai hozzamenenek, mondvan: Magyarazd meg nekünk a szantoföld konkolyarol valo peldazatot.

13:37 Ő pedig felelven monda nekik: A ki a jo magot veti, az az embernek Fia;

13:38 A szantoföld pedig a vilag; a jo mag az Isten orszaganak fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.

13:39 Az ellenseg pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratas pedig a vilag vege; az aratok pedig az angyalok.

13:40 A mikepen azert összegyűjtik a konkolyt es megegetik: akkepen lesz a vilagnak vegen.

13:41 Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, es az ő orszagabol összegyűjtik a botrankozasokat mind, es azokat is, a kik gonoszsagot cselekesznek,

13:42 És bevetik őket a tüzes kemenczebe: ott leszen siras es fogcsikorgatas.

13:43 Akkor az igazak fenylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak orszagaban. A kinek van füle a hallasra, hallja.

13:44 Ismet hasonlatos a mennyeknek orszaga a szantoföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalalvan az ember, elrejte azt; es a felett valo örömeben elmegy es eladvan mindenet a mije van, megveszi azt a szantoföldet.

13:45 Ismet hasonlatos a mennyeknek orszaga a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;

13:46 A ki talalvan egy dragagyöngyre, elmene, es mindenet eladvan a mije volt, megveve azt.

13:47 Szinten hasonlatos a mennyeknek orszaga a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenfele fajtat összefogott;

13:48 Melyet, minekutana megtelt, a partra vontak a halaszok, es leülven, a jokat edenyekbe gyűjtöttek, a hitvanyakat pedig kihanytak.

13:49 Így lesz a vilag vegen is: Eljőnek majd az angyalok, es kivalasztjak a gonoszokat az igazak közül.

13:50 És a tüzes kemenczebe vetik őket; ott leszen siras es fogcsikorgatas.

13:51 Monda nekik Jezus: Megertettetek-e mindezeket? Mondanak neki: Megertettük Uram.

13:52 Ő pedig monda nekik: Annakokaert minden irastudo, a ki a mennyeknek orszaga felől megtanittatott, hasonlatos az olyan gazdahoz, a ki ot es ujat hoz elő az ő elestarabol.

13:53 És lőn, a mikor elvegze Jezus ezeket a peldazatokat, elmene onnan.

13:54 És hazajaba erve, tanitja vala őket az ő zsinagogajukban, annyira, hogy almelkodnak es ezt mondjak vala: Honnet van ebben ez a bölcseseg es az erők?

13:55 Nem ez-e amaz acsmesternek fia? Nem az ő anyjat hivjak-e Marianak, es az ő testvereit Jakabnak, Jozsenak, Simonnak es Judasnak?

13:56 És az ő nőtestverei is nem mind minalunk vannak-e? Honnet vannak tehat ennel mindezek?

13:57 És megbotrankoznak vala ő benne. Jezus pedig monda nekik: Nincsen profeta tisztesseg nelkül, hanem csak az ő hazajaban es hazaban.

13:58 Nem is tőn ott sok csodat, az ő hitetlensegök miatt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase