Main Index: Hungarian Bible

Mate 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

9:1 És hajora szallva atkele, es mene a maga varosaba.

9:2 És ime hoznak vala hozza egy agyban fekvő gutaütött embert. És latva Jezus azoknak hitet, monda a gutaütöttnek: Bizzal fiam! Megbocsattattak neked a te bűneid.

9:3 És ime nemelyek az irastudok közül mondanak magukban: Ez karomlast szol.

9:4 És Jezus, latva az ő gondolataikat, monda: Miert gondoltok gonoszt a ti szivetekben?

9:5 Mert mi könnyebb, ezt mondani-e: Megbocsattattak neked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl es jarj?

9:6 Hogy pedig megtudjatok, hogy az ember Fianak van hatalma a földön a bűnöket megbocsatani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te agyadat, es eredj haza.

9:7 És az felkelven, haza mene.

9:8 A sokasag pedig ezt latvan, elalmelkodek, es dicsőite az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.

9:9 És mikor Jezus onnet tovabb mene, lata egy embert ülni a vamszedő helyen, a kinek Mate volt a neve, es monda neki: Kövess engem! És az felkelven, követe őt.

9:10 És lőn, a mikor ő letelepedek a hazban, ime sok vamszedő es bűnös jött oda es letelepedtek Jezussal es az ő tanitvanyaival az asztalhoz.

9:11 És latva ezt a farizeusok, mondanak az ő tanitvanyainak: Miert eszik ez a ti Mesteretek a vamszedőkkel es bűnösökkel együtt?

9:12 Jezus pedig ezt hallvan, monda nekik: Nem az egeszsegeseknek van szüksege orvosra, hanem a betegeknek.

9:13 Elmenven pedig tanuljatok meg, mi az: Irgalmassagot akarok es nem aldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megteresre.

9:14 Akkor a Janos tanitvanyai jövenek hozza, mondvan: Miert hogy mi es a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanitvanyaid pedig nem bőjtölnek?

9:15 És monda nekik Jezus: Vajjon szomorkodhatik-e a nasznep a mig velök van a vőlegeny? de eljőnek a napok, a mikor elvetetik tőlök a vőlegeny, es akkor bőjtölni fognak.

9:16 Senki sem vet pedig uj posztobol foltot az ocska ruhara; mert a mi azt kitoldana, meg elszakit a ruhabol es nagyobb szakadas lesz.

9:17 Új bort sem töltenek o tömlőkbe; maskülönben a tömlők szetszakadoznak, es a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az uj bort uj tömlőkbe töltik, es mindkettő megmarad.

9:18 Mikor ezeket monda nekik, ime egy főember eljöven leborula előtte, mondvan: Az en leanyom epen most halt meg; de jer, vesd rea kezedet, es megelevenedik.

9:19 És felkelven Jezus követe őt tanitvanyaival együtt.

9:20 És ime, egy asszony, a ki tizenket ev ota verfolyasban szenved vala, hozzajarulvan hatulrol, illete az ő ruhajanak szegelyet.

9:21 Mert ezt mondja vala magaban: Ha csak ruhajat illetem is, meggyogyulok.

9:22 Jezus pedig megfordulvan es rea tekintven, monda: Bizzal leanyom; a te hited megtartott teged. És meggyogyult az asszony abban az oraban.

9:23 És Jezus a főember hazahoz erven, latvan a sipolokat es a tolongo sokasagot,

9:24 Monda nekik: Menjetek el innen, mert a leanyzo nem halt meg, hanem aluszik. És kinevettek őt.

9:25 Mikor pedig a sokasag eltavolittatek, bemenven, megfoga annak kezet, es a leanyzo felkelt.

9:26 És elterjede ez a hir abban az egesz tartomanyban.

9:27 És mikor Jezus tovabb ment onnet, ket vak követe őt, kialtozva es ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Davidnak fia!

9:28 Mikor pedig bemene a hazba, oda menenek hozza a vakok, es monda nekik Jezus: Hiszitek-e, hogy en azt megcselekedhetem? Mondanak neki: Igen, Uram.

9:29 Akkor illete az ő szemeiket, mondvan: Legyen nektek a ti hitetek szerint.

9:30 És megnyilatkozanak azoknak szemei; es rajok parancsola Jezus, mondvan: Meglassatok, senki meg ne tudja!

9:31 Azok pedig kimenven, elterjesztek az ő hiret abban az egesz tartomanyban.

9:32 Mikor pedig azok elmentek vala, ime egy ördöngős nema embert hozanak neki.

9:33 És az ördögöt kiűzven, megszolalt a nema; es a sokasag csudalkozik vala, mondvan: Soha nem lattak ilyet Izraelben!

9:34 A farizeusok pedig ezt mondjak vala: Az ördögök fejedelme altal űzi ki az ördögöket.

9:35 És körüljarja vala Jezus a varosokat mind, es a falvakat, tanitvan azoknak zsinagogaiban, es hirdetven az Isten orszaganak evangyeliomat, es gyogyitvan mindenfele betegseget es mindenfele erőtelenseget a nep között.

9:36 Mikor pedig latta vala a sokasagot, könyörületessegre indula rajtok, mert el voltak gyötörve es szetszorva, mint a pasztor nelkül valo juhok.

9:37 Akkor monda az ő tanitvanyainak: Az aratni valo sok, de a munkas keves.

9:38 Kerjetek azert az aratasnak Urat, hogy küldjön munkasokat az ő aratasaba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase