Main Index: Hungarian Bible

Mate 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

8:1 Mikor leszallott vala a hegyről, nagy sokasag követe őt.

8:2 És ime eljöven egy belpoklos, leborula előtte, mondvan: Uram, ha akarod, megtisztithatsz engem.

8:3 És kinyujtvan kezet, megillete őt Jezus, mondvan: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossaga.

8:4 És monda neki Jezus: Meglasd, senkinek se szolj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, es vidd fel az ajandekot, a melyet Mozes rendelt, bizonysagul nekik.

8:5 Mikor pedig bemene Jezus Kapernaumba, egy szazados mene hozza, kerven őt,

8:6 És ezt mondvan: Uram, az en szolgam otthon gutaütötten fekszik, es nagy kinokat szenved.

8:7 És monda neki Jezus: Elmegyek es meggyogyitom őt.

8:8 És felelven a szazados, monda: Uram, nem vagyok melto, hogy az en hajlekomba jőjj; hanem csak szolj egy szot, es meggyogyul az en szolgam.

8:9 Mert en is hatalmassag ala vetett ember vagyok, es vannak alattam vitezek; es mondom egyiknek: Eredj el, es elmegy; es a masiknak: Jöszte, es eljő; es az en szolgamnak: Tedd ezt, es megteszi.

8:10 Jezus pedig, a mikor ezt halla, elcsodalkozek, es monda az őt követőknek: Bizony mondom nektek, meg az Izraelben sem talaltam ilyen nagy hitet.

8:11 De mondom nektek, hogy sokan eljőnek napkeletről es napnyugatrol, es letelepednek Ábrahammal, Izsakkal es Jakobbal a mennyek orszagaban:

8:12 Ez orszag fiai pedig kivettetnek a külső sötetsegre; holott leszen siras es fogaknak csikorgatasa.

8:13 És monda Jezus a szazadosnak: Eredj el, es legyen neked a te hited szerint. És meggyogyult annak szolgaja abban az oraban.

8:14 És bemenven Jezus a Peter hazaba, lata, hogy annak napa fekszik es lazas.

8:15 És illete annak kezet, es elhagyta őt a laz; es fölkele, es szolgala nekik.

8:16 Az est bealltaval pedig vivenek hozza sok ördöngőst, es egy szoval kiűze a tisztatalan lelkeket, es meggyogyit vala minden beteget;

8:17 Hogy beteljesedjek, a mit Ésaias profeta mondott, igy szolvan: Ő vette el a mi erőtlensegünket, es ő hordozta a mi betegsegünket.

8:18 Latvan pedig Jezus a nagy sokasagot maga körül, parancsola, hogy menjenek a tulso partra.

8:19 És hozzamenven egy irastudo, monda neki: Mester, követlek teged, akarhova megy.

8:20 És monda neki Jezus: A rokaknak vagyon barlangjok es az egi madaraknak feszkük; de az ember Fianak nincs hova fejet lehajtani.

8:21 Egy masik pedig az ő tanitvanyai közül monda neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek es eltemessem az en atyamat.

8:22 Jezus pedig monda neki: Kövess engem, es hagyd, hogy a halottak temessek el az ő halottaikat.

8:23 És mikor a hajora szallt vala, követek őt az ő tanitvanyai.

8:24 És ime nagy haborgas lőn a tengeren, annyira, hogy a hajot elboritjak vala a hullamok; ő pedig aluszik vala.

8:25 És az ő tanitvanyai hozzamenven, felköltek őt, mondvan: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.

8:26 És monda nekik: Mit feltek, oh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelven, megdorgala a szeleket es a tengert, es lőn nagy csendesseg.

8:27 Az emberek pedig elcsodalkozanak, mondvan: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki.

8:28 És a mikor eljutott vala a tulso partra, a Gadarenusok tartomanyaba, ket ördöngős ment eleje, a sirboltokbol kijöven, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az uton.

8:29 És ime kialtanak mondvan: Mi közünk te veled Jezus, Istennek fia? Azert jöttel ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?

8:30 Tőlük tavol pedig egy nagy disznonyaj legeleszik vala.

8:31 Az ördögök pedig kerik vala őt mondvan: Ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznonyajba mehessünk!

8:32 És monda nekik: Menjetek. Azok pedig kimenven, menenek a disznonyajba: es ime az egesz disznonyaj a meredekről a tengerbe rohana, es oda vesze a vizben.

8:33 A pasztorok pedig elfutanak, es bemenven a varosba hirre adanak mindent, azokat is, a mik az ördöngősökkel törtentek vala.

8:34 És ime az egesz varos kimene Jezus elebe; es mihelyt meglattak, kerek őt, hogy tavozzek az ő hatarukbol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase