Main Index: Hungarian Bible

Mate 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

6:1 Vigyazzatok, hogy alamizsnatokat ne osztogassatok az emberek előtt, hogy lassanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyatoknal.

6:2 Azert mikor alamizsnat osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a kepmutatok tesznek a zsinagogakban es az utczakon, hogy az emberektől dicseretet nyerjenek. Bizony mondom nektek: elvettek jutalmukat.

6:3 Te pedig a mikor alamizsnat osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;

6:4 Hogy a te alamizsnad titkon legyen; es a te Atyad, a ki titkon nez, megfizet neked nyilvan.

6:5 És mikor imadkozol, ne legy olyan, mint a kepmutatok, a kik a gyülekezetekben es az utczak szegeletein fenallva szeretnek imadkozni, hogy lassak őket az emberek. Bizony mondom nektek: elvettek jutalmukat.

6:6 Te pedig a mikor imadkozol, menj be a te belső szobadba, es ajtodat bezarva, imadkozzal a te Atyadhoz, a ki titkon van; es a te Atyad, a ki titkon nez, megfizet neked nyilvan.

6:7 És mikor imadkoztok, ne legyetek sok beszedűek, mint a poganyok, a kik azt gondoljak, hogy az ő sok beszedükert hallgattatnak meg.

6:8 Ne legyetek hat ezekhez hasonlok; mert jol tudja a ti Atyatok, mire van szüksegetek, mielőtt kernetek tőle.

6:9 Ti azert igy imadkozzatok: Mi Atyank, ki vagy a mennyekben, szenteltessek meg a te neved;

6:10 Jőjjön el a te orszagod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, ugy a földön is.

6:11 A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

6:12 És bocsasd meg a mi vetkeinket, mikepen mi is megbocsatunk azoknak, a kik ellenünk vetkeztek;

6:13 És ne vigy minket kisertetbe, de szabadits meg minket a gonosztol. Mert tied az orszag es a hatalom es a dicsőseg mind örökke. Ámen!

6:14 Mert ha megbocsatjatok az embereknek az ő vetkeiket, megbocsat nektek is a ti mennyei Atyatok.

6:15 Ha pedig meg nem bocsatjatok az embereknek az ő vetkeiket, a ti mennyei Atyatok sem bocsatja meg a ti vetkeiteket.

6:16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nezestek, mint a kepmutatoke, a kik eltorzitjak arczukat, hogy lassak az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondon nektek, elvettek jutalmukat.

6:17 Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, es a te orczadat mosd meg;

6:18 Hogy ne az emberek lassak bőjtölesedet, hanem a te Atyad, a ki titkon van; es a te Atyad, a ki titkon nez, megfizet neked nyilvan.

6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda es a moly megemeszti, es a hol a tolvajok kiassak es ellopjak;

6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emeszti, es a hol a tolvajok ki nem assak, sem el nem lopjak.

6:21 Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szivetek is.

6:22 A test lampasa a szem. Ha azert a te szemed tiszta, a te egesz tested vilagos lesz.

6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egesz tested sötet lesz. Ha azert a benned levő vilagossag sötetseg: mekkora akkor a sötetseg?!

6:24 Senki sem szolgalhat ket urnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli es a masikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik es a masikat megveti. Nem szolgalhattok Istennek es a Mammonnak.

6:25 Azert azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti eltetek felől, mit egyetek es mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az elet hogynem az eledel, es a test hogynem az öltözet?

6:26 Tekintsetek az egi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; es a ti mennyei Atyatok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknal?

6:27 Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodasaval megnövelheti termetet egy araszszal?

6:28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyetek eszetekbe a mező liliomait, mi modon növekednek: nem munkalkodnak, es nem fonnak;

6:29 De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsősegeben sem öltözködött ugy, mint ezek közül egy.

6:30 Ha pedig a mezőnek füvet, a mely ma van, es holnap kemenczebe vettetik, igy ruhazza az Isten; nem sokkal inkabb-e titeket, ti kicsinyhitűek?

6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehat, es ne mondjatok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruhazkodjunk?

6:32 Mert mind ezeket a poganyok kerdezik. Mert jol tudja a ti mennyei Atyatok, hogy mind ezekre szüksegetek van.

6:33 Hanem keressetek először Istennek orszagat, es az ő igazsagat; es ezek mind megadatnak nektek.

6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehat a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Eleg minden napnak a maga baja.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase