Main Index: Hungarian Bible

Mate 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

4:1 Akkor Jezus vitetek a Lelektől a pusztaba, hogy megkisertessek az ördögtől.

4:2 És mikor negyven nap es negyven ejjel bőjtölt vala, vegre megehezek.

4:3 És hozzamenven a kisertő, monda neki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek valtozzanak kenyerekke.

4:4 Ő pedig felelven, monda: Meg van irva: Nemcsak kenyerrel el az ember, hanem minden igevel, a mely Istennek szajabol szarmazik.

4:5 Ekkor vive őt az ördög a szent varosba, es odahelyeze a templom tetejere.

4:6 És monda neki: Ha Isten fia vagy, vesd ala magadat; mert meg van irva: Az ő angyalainak parancsol felőled, es kezen hordoznak teged, hogy meg ne üsd labadat a kőbe.

4:7 Monda neki Jezus: Viszont meg van irva: Ne kisertsd az Urat, a te Istenedet.

4:8 Ismet vive őt az ördög egy igen magas hegyre, es megmutata neki a vilag minden orszagat es azok dicsőseget,

4:9 És monda neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imadsz engem.

4:10 Ekkor monda neki Jezus: Eredj el Satan, mert meg van irva: Az Urat, a te Istenedet imadd, es csak neki szolgalj.

4:11 Ekkor elhagya őt az ördög. És ime angyalok jövenek hozza es szolgalnak vala neki.

4:12 Mikor pedig meghallotta Jezus, hogy Janos börtönbe vettetett, visszatere Galileaba;

4:13 És odahagyva Nazaretet, elmene es lakozek a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon es Naftali hatarain;

4:14 Hogy beteljesedjek, a mit Ésaias profeta mondott, igy szolvan:

4:15 Zebulonnak földje es Naftalinak földje, a tenger fele, a Jordanon tul, a poganyok Galileaja,

4:16 A nep, a mely sötetsegben ül vala, lata nagy vilagossagot, es a kik a halalnak földeben es arnyekaban ülnek vala, azoknak vilagossag tamada.

4:17 Ettől fogva kezde Jezus predikalni, es ezt mondani: Terjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek orszaga.

4:18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jar vala Jezus, lata ket testvert, Simont, a kit Peternek neveznek, es Andrast az ő testveret, a mint a tengerbe halot vetnek vala; mert halaszok valanak.

4:19 És monda nekik: Kövessetek engem, es azt mivelem, hogy embereket halasszatok.

4:20 Azok pedig azonnal otthagyvan a halokat, követek őt.

4:21 És onnan tovabb menve, lata mas ket testvert, Jakabot a Zebedeus fiat, es Janost amannak testveret, a mint a hajoban atyjukkal Zebedeussal a haloikat kötözgetik vala; es hiva őket.

4:22 Azok pedig azonnal otthagyvan a hajot es atyjukat, követek őt.

4:23 És bejara Jezus az egesz Galileat, tanitva azok zsinagogaiban, es hirdetve az Isten orszaganak evangyeliomat, es gyogyitva a nep között minden betegseget es minden erőtlenseget.

4:24 És elterjede az ő hire egesz Siriaban: es hozzavivek mindazokat, a kik rosszul valanak, a különfele betegsegekben es kinokban sinlődőket, ördöngösöket, holdkorosokat es gutaütötteket; es meggyogyitja vala őket.

4:25 És nagy sokasag követe őt Galileabol es a Tizvarosbol es Jeruzsalemből es Judeabol es a Jordanon tulrol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase