Main Index: Hungarian Bible

Mate 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

2:1 A mikor pedig megszületik vala Jezus a judeai Bethlehemben, Herodes kiraly idejeben, ime napkeletről bölcsek jövenek Jeruzsalembe, ezt mondvan:

2:2 Hol van a zsidok kiralya, a ki megszületett? Mert lattuk az ő csillagat napkeleten, es azert jövenk, hogy tisztesseget tegyünk neki.

2:3 Herodes kiraly pedig ezt hallvan, meghaborodek, es vele együtt az egesz Jeruzsalem.

2:4 És egybegyűjtve minden főpapot es a nep irastudoit, tudakozodik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?

2:5 Azok pedig mondanak neki: A judeai Bethlehemben; mert igy irta vala meg a profeta:

2:6 És te Bethlehem, Judanak földje, semmikepen sem vagy legkisebb Juda fejedelmi varosai között: mert belőled szarmazik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az en nepemet, az Izraelt.

2:7 Ekkor Herodes titkon hivatvan a bölcseket, szorgalmatosan megtudakola tőlük a csillag megjelenesenek idejet.

2:8 És elküldven őket Bethlehembe, monda nekik: Elmenven, szorgalmatosan kerdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtalaljatok, adjatok tudtomra, hogy en is elmenjek es tisztesseget tegyek neki.

2:9 Ők pedig a kiraly beszedet meghallvan, elindulanak. És ime a csillag, a melyet napkeleten lattak, előttük megy vala mind addig, a mig odaerven, megalla a hely fölött, a hol a gyermek vala.

2:10 És mikor meglattak a csillagot, igen nagy örömmel örvendezenek.

2:11 És bemenven a hazba, ott talalak a gyermeket anyjaval, Mariaval; es leborulvan, tisztesseget tőnek neki; es kincseiket kitarvan, ajandekokat adanak neki: aranyat, tömjent es mirhat.

2:12 És mivel alomban meginttettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, mas uton terenek vissza hazajokba.

2:13 Mikor pedig azok visszaternek vala, ime megjelenek az Úrnak angyala Jozsefnek alomban, es monda: Kelj fel, vedd a gyermeket es annak anyjat, es fuss Égyiptomba, es maradj ott, a mig en mondom neked; mert Herodes halalra fogja keresni a gyermeket.

2:14 Ő pedig fölkelven, veve a gyermeket es annak anyjat ejjel, es Égyiptomba tavozek.

2:15 És ott vala egesz a Herodes halalaig, hogy beteljesedjek, a mit az Úr mondott a profeta altal, a ki igy szolt: Égyiptombol hivtam ki az en fiamat.

2:16 Ekkor Herodes latvan, hogy a bölcsek megcsufoltak őt, szerfölött felhaborodek, es kiküldven, megölete Bethlehemben es annak egesz környeken minden gyermeket, ket esztendőstől es azon alol, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.

2:17 Ekkor teljesedek be, a mit Jeremias profeta mondott, a midőn igy szolt:

2:18 Szo hallatszott Ramaban: Siras-rivas es sok keserves jajgatas. Rakhel siratta az ő fiait es nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.

2:19 Mikor pedig Herodes meghalt, ime az Úrnak angyala megjelenek alomban Jozsefnek Égyiptomban.

2:20 Mondvan: Kelj fel, vedd a gyermeket es annak anyjat, es eredj az Izrael földere; mert meghaltak, a kik a gyermeket halalra keresik vala.

2:21 Ő pedig felkelven, magahoz veve a gyermeket es annak anyjat, es elmene Izrael földere.

2:22 Mikor pedig halla, hogy Judeaban Arkhelaus uralkodik, Herodesnek, az ő atyjanak helyen, nem mert vala oda menni, hanem minthogy alomban megintetek, Galilea videkeire tere.

2:23 És oda jutvan, lakozek Nazaret nevű varosban, hogy beteljesedjek, a mit a profetak mondottak, hogy nazaretinek fog neveztetni.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase