Main Index: Hungarian Bible

Mikeas 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]   

7:1 Jaj nekem, mert olyanna lettem, mint a letakaritott mező, mint a megszedett szőlő: egy enni valo gerezd sem maradott; [pedig] zsengere vagyott a lelkem!

7:2 Elveszett e földről a kegyes, es igaz sincs az emberek között. Mindnyajan ver utan olalkodnak, kiki haloval vadassza atyjafiat.

7:3 Gonoszsagra [keszek] a kezek, hogy jol vigyek veghez; a fejedelem követelőzik, es a biro fizetesre [var;] a főember is maga mondja el lelke kivansagat, es összeszövik azt.

7:4 A ki jo közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őralloidnak napja, a te megitelesed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.

7:5 Ne higyjetek a baratnak; ne bizzatok a tanacsadoban; az öledben ülő előtt [is] zard be szadnak ajtajat.

7:6 Mert a fiu bolondnak tartja atyjat, a leany anyja ellen tamad, a meny az ő napara; az embernek sajat haznepe az ellensege.

7:7 De en az Úrra nezek, varom az en szabaditasom Istenet; meghallgat engem az en Istenem!

7:8 Ne örülj, en ellensegem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha meg a setetsegben ülnek [is,] az Úr az en vilagossagom!

7:9 Az Úr haragjat hordozom, mert vetkeztem ellene; mindaddig, a mig leperli peremet es meghozza iteletemet. Kivisz engem a vilagossagra, meglatom az ő igazsagat.

7:10 De meglatja ellensegem is es szegyen boritja el, a ki ezt mondja nekem: Hol az Úr, a te Istened? Meglatjak őt az en szemeim, hogy ime szettapostatik, mint az utcza-sar.

7:11 Falaid megepitesenek napja! e napon tavol lesz a törveny!

7:12 Azon a na[pon] eljőnek hozzad Assiriabol es Égyiptom varosaibol; Égyiptomtol a folyamig, tengertől tengerig es hegytől hegyig.

7:13 És pusztava lesz a föld az ő lakoi miatt, az ő cselekedeteik gyümölcseert.

7:14 Legeltesd nepedet a te vessződdel, a te öröksegednek nyajat, a mely maganosan lakozik az erdőben, a Karmel közepen. Legeljenek Basanban es Gileadban, mint a hajdankor napjain!

7:15 Mint az Égyiptom földeről kijövetelednek idejen, lattatok vele csodadolgokat.

7:16 Latjak [ezt] a poganyok es megszegyenülnek minden erejökkel. Kezöket szajokra teszik, füleik megsiketülnek;

7:17 Nyaljak a port, mint a kigyo, mint a föld fergei; reszketve jőnek rejtekeikből; remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, es felnek tetőled!

7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsatja a bűnt es elengedi öröksege maradekanak vetket?! Nem tartja meg haragjat örökke, mert gyönyörködik az irgalmassagban!

7:19 Hozzank terven, könyörül rajtunk; eltapodja alnoksagainkat. Bizony a tenger melysegebe veted minden bűnünket!

7:20 Hűseget mutatsz a Jakobnak, irgalmassagot Ábrahamnak, a mint megesküdtel atyainknak meg az ősidőkben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase