Main Index: Hungarian Bible

Hozseas 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]   

9:1 Ne örvendezz Izrael oly vigan, mint a poganyok; mert paraznalkodassal elszakadtal a te Istenedtől, es szeretted a bűnbert minden buzaszerűn.

9:2 Szerű es sajto nem tartja el őket; hianyozni fog abbol a must.

9:3 Nem maradnak az Úr földen, hanem Égyiptomba ter vissza Efraim; Assiriaban tisztatalant esznek.

9:4 Nem aldoznak az Úrnak borral; es nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyasztornak kenyere; mindnyajan, a kik abbol esznek, megferteztetnek, mert kenyerök [csak] etvagyuknak szolgal; nem jut be az Úr hazaba.

9:5 Mit cselekesztek majd az ünnepnek napjan, az Úr ünnepnapjan?

9:6 Mert ime elbujdosnak a pusztulas miatt; Égyiptom gyűjti be, Mof temeti el őket. Ezüst kincsöket a csalan örökli; tövis lesz satoraikban.

9:7 Elerkeztek a szamadasnak napjai; elerkeztek a megtorlasnak napjai; megtudja majd Izrael! Bolond a profeta, őrült a leleknek embere a te vetked sokasaga miatt es mert akkora a gyűlölseg.

9:8 Efraim szetnez az en Istenem mellett. A profetanak minden utaira halo vettetett; gyűlölseg van Istenenek hazaban.

9:9 Melyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; [de] megemlekezik alnoksagaikrol, es megbünteti az ő gonoszsagokat.

9:10 Mint szőlőfürtöket a pusztaban, ugy talaltam Izraelt; mint a fügefa első termesenek zsengejet, ugy neztem a ti atyaitokat; [de] bementek Baal-Peorhoz es a gyalazatosnak adtak magokat, es utalatossa valtak, mint a mit szerettek.

9:11 Efraim! Elszall dicsősegök, mint a madar! Nem lesz szüles, sem terhesseg, sem fogamzas!

9:12 Mert meg ha felnevelnek is fiaikat, megis gyermektelenekke teszem őket; sőt meg nekik is jaj, ha elfordulok tőlök.

9:13 Efraim, a mint neztem, mint Tirus van plantalva a mezőben; de Efraimnak megis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.

9:14 Adj nekik oh Uram! Mit adj? Adj nekik meddő mehet es kiszaradt emlőket.

9:15 Minden gonoszsaguk Gilgalban [van,] mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsaga miatt kiűzöm őket hazambol; nem szeretem őket többe; fejedelmeik mindnyajan partütők.

9:16 Meg van verve Efraim, gyökerök elszaradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Meg ha nemzenenek is, megölöm mehöknek szerelmes [magzatit.]

9:17 Elveti őket az en Istenem, mert nem hallgattak rea, es bujdosokka lesznek a poganyok között.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase