Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 41

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

41:1 És bevitt engem a templomba, es megmere a gyamoszlopokat, hat sing szeles vala egyfelől es hat sing szeles masfelől a gyamoszlopok szelessege.

41:2 És az ajto szelessege tiz sing vala, es az ajto oldal[falai] öt sing egyfelől es öt sing masfelől; es megmere hosszusagat is negyven singre, szelesseget pedig husz singre.

41:3 És bemene belsejebe, es megmere az ajto gyamoszlopait ket singre, es az ajtot hat singre, es az ajto oldalfalait het singre.

41:4 És megmere hosszusagat husz singre, es szelesseget husz singre a templom fele, es monda nekem: Ez a szentek szentje.

41:5 És megmere a haz falat hat singre, es az oldalepület szelesseget negy singre a haz körül mindenfelől.

41:6 És az oldalkamarak, egyik kamara a masikon, harminczan valanak harom sorban, es a haznak azon falahoz nyulanak, mely az oldalkamarak felől vala, köröskörül, hogy [azon] erősen alljanak, de nem magaba a falba valanak erősitve.

41:7 És vala kiszelesedese es megnagyobbodasa az oldalkamaraknak a magassagban fölfele, mivel megnagyobbodasa vala a haznak fölfele a magassagban köröskörül a hazon, ezert lőn kiszelesedese az epületnek fölfele. És az also sorrol menenek föl a felsőhöz [es] a közepsőhöz.

41:8 És latek a haznal valami magassagot köröskörül, fundamentoma ez az oldalkamaraknak, egy teljes palczanyi, hat singnyire a fal tövenek parkanyaig.

41:9 Az oldalkamara külső falanak szelessege pedig öt singnyi vala. És a mi [üresen] maradt a haz oldalkamrai között,

41:10 És a kamarak közt husz singnyi szelesseg vala a haz körül köröskörül.

41:11 És az oldalepületnek ajtaja az [üresen] maradt [hely] fele vala, egyik ajto eszakra es a masik ajto delre, es a [szabadon] hagyott hely szelessege öt singnyi vala köröskörül.

41:12 És az epület, mely az elkülönitett hely előtt, nyugot fele vala, hetven singnyi szeles vala, s az epület fala öt singnyi szeles köröskörül, hosszusaga pedig kilenczven sing.

41:13 És mere a haznak hosszat szaz singre, es az elkülönitett helyet s az epületet es falait szaz sing hosszusagra;

41:14 És a haz es az elkülönitett hely elejenek szelesseget kelet fele szaz singre.

41:15 És mere az epület hosszusagat az elkülönitett hely fele, mely ennek hata mögött vala, es ennek folyosoit mind egyfelől, mind masfelől szaz singre. És [magaban] a templomban es a belső [helyen] es a külső tornaczban.

41:16 A küszöbök es a szoros ablakok es a folyosok valanak mind harmuk körül, szemben a küszöbbel, simitott fadeszkakbol köröskörül. A földtől az ablakokig, az ablakok pedig befedve valanak.

41:17 Az ajtonak felső reszeig es a belső hazig es kifele es az egesz falon köröskörül a belső es külső helyen [minden] mertek szerint.

41:18 Keszitve valanak tovabba Kerubok es palmafaragasok, es mindenik palmafaragas vala ket Kerub között, es mindenik Kerubnak ket orczaja vala.

41:19 És emberorcza [nez] vala a palmafaragasrol egyfelől, es oroszlanorcza a masik palmara masfelől. Így vala keszitve az egesz hazon köröskörül.

41:20 A földtől fogva az ajto felső reszeig Kerubok es palmafaragasok valanak keszitve a falon.

41:21 A szenthelynek ajtofelfai negyszegűek valanak, es a szentek szentje előtt vala mint egy oltarnak a formaja.

41:22 Fabol, harom sing magas es ket sing hosszu, szegletei valanak es talpa, es falai fabol valanak. És monda nekem: Ez az asztal, mely az Úr előtt all.

41:23 És kettős ajtoi valanak a szenthelynek es a szentek szentjenek,

41:24 És kettős ajtoi valanak az ajtoszarnyaknak, ket forgo ajtoik, kettő az egyik ajtoszarnyban es ket ajto a masikban.

41:25 És keszitve valanak rajtok, a szenthely ajtoin, Kerubok es palmak, mint valanak keszitve a falakon, es faküszöb vala a tornacz előtt kivül;

41:26 És szoros ablakok es palmak valanak mind egy- s mind masfelől a tornacz oldalfalain. Így voltak a haz oldalkamarai es a gerendak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase