Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 40

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

40:1 Huszonötödik esztendejeben fogsagunknak, az esztendőnek kezdeten, a honap tizediken, a tizennegyedik esztendőben az utan, hogy a varos megveretett, epen ezen a napon lőn az Úr keze en rajtam, es elvitt engemet oda.

40:2 Isteni latasokban vitt engem Izrael földjere, es letőn engem egy igen magas hegyre, s azon vala mint egy varos epülete del felől.

40:3 És oda vitt engem, es ime egy ferfiu vala ott, tekintete mint az ercznek tekintete, es len-zsinor vala kezeben es merőpalcza; es a kapuban all vala.

40:4 És szola nekem az a ferfiu: Embernek fia! lass szemeiddel es füleiddel hallj, es figyelmetes legy mindarra, a mit mutatok neked; mert hogy ezeket megmutassam neked, azert hozattal ide: hirdesd mindazokat, a miket latsz, Izrael hazanak.

40:5 És ime, kőfal vala a hazon kivül köröskörül; es a ferfiu kezeben a merőpalcza vala hat singnyi (a [köz]singben s egy tenyerben); es mere az epület szelesseget egy palczanyira s magassagat egy palczanyira.

40:6 És mene egy kapuhoz, mely napkeletre nez vala, es felmene gradicsain, es mere a kapu küszöbet egy palczanyi szelessegre, a masik küszöböt is egy palczanyi szelessegre;

40:7 És az őrkamarat egy palczanyi hosszusagra es egy palczanyi szelessegre, es az őrkamarak közet öt singnyire, es a kapu küszöbet, a kapu tornacza mellett belől, egy palczanyira.

40:8 És mere a kapu tornaczat belől egy palczanyira.

40:9 És mere a kapu tornaczat nyolcz singnyire, es gyamoszlopait ket singnyire; vala pedig a kapu tornacza belől.

40:10 És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind masfelől harom-harom őrkamaraja vala, egy merteke mind a haromnak, es egy mertekök a gyamoszlopoknak is mind egyfelől, mind masfelől.

40:11 És mere a kapu nyilasanak szelesseget tiz singre, es a kapu hosszusagat tizenharom singre;

40:12 És az őrkamarak előtt valo korlatot egy singnyire, es egy singnyire vala e korlat masfelől is; mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől es hat singnyi masfelől.

40:13 És mere a kaput az egyik őrkamara tetejetől a masik tetejeig; huszonöt singnyi szelessegre [ott, hol] ajto ajtoval vala szemben.

40:14 És teve a gyamoszlopokat hatvan singre, es a gyamoszlopokhoz [nyulik] vala a pitvar a kapunal körös-körül.

40:15 És a bejarat kapujanak elejetől a belső kapu tornaczanak elejeig vala ötven sing.

40:16 És az őrkamarakon szoros ablakok valanak, es gyamoszlopaikon is belül a kapuban köröskörül, hasonlokepen a tornaczokon; es valanak ablakok köröskörül belől, es a gyamoszlopokon palmafaragasok.

40:17 És vitt engem a külső pitvarba, es ime, ott kamarak es kőből rakott padimentom vala keszitve a pitvaron köröskörül; harmincz kamara vala a kőből rakott padimentomon.

40:18 És a kőből rakott padimentom a kapuk mellett vala a kapuk hosszusaga szerint: az also kőből rakott padimentom vala ez.

40:19 És mere a szelesseget az also kapu elejetől fogva a belső pitvar külső elejeig szaz singnyire, a keleti es eszaki oldalon.

40:20 És a kapunak is, mely nez vala eszakra, a külső pitvaron, megmere hosszusagat es szelesseget;

40:21 És őrkamarai valanak: harom egyfelől es harom masfelől, es gyamoszlopai es tornacza egy mertekben valanak az első kapuval: ötven sing a hosszusaga, es szelessege huszonöt sing.

40:22 És ablakai es tornacza es palmafaragasai annak a kapunak merteke szerint valanak, mely nez napkeletre, es het gradicson mennek vala fel hozza; es tornaczai, e [gradicsok] előtt valanak.

40:23 És a belső pitvarnak kapuja vala az eszaki es napkeleti kapu elleneben, es mere kaputol kapuig szaz singet.

40:24 És vitt engem a deli utra, es ime, egy kapu vala [ott] del fele, es megmere gyamoszlopait es tornaczat ugyanama mertek szerint.

40:25 És ablakai valanak es tornaczanak is köröskörül, olyanok mint amaz ablakok; hosszusaga ötven sing, es szelessege huszonöt sing.

40:26 És het gradicsa vala feljaratanak, es tornacza azok előtt vala; es palmafaragasai valanak egyik egyfelől, a masik masfelől gyamoszlopain.

40:27 És kapuja vala a belső pitvarnak del fele, es mere kaputol kapuig del fele szaz singet.

40:28 És bevitt engemet a deli kapun at a belső pitvarba, es megmere a deli kaput ugyanama mertekek szerint;

40:29 És őrkamarait es gyamoszlopait es tornaczat ugyanama mertekek szerint, es ablakai valanak es tornaczanak is köröskörül, hosszusaga ötven sing, es szelessege huszonöt sing.

40:30 És tornaczok valanak köröskörül, hosszusaguk huszonöt sing, es szelessegök öt sing.

40:31 És tornacza a külső pitvar fele vala, es palmafaragasok valanak gyamoszlopain, es nyolcz gradicsa vala feljaratanak.

40:32 Vitt tovabba engem a belső pitvarba kelet fele, es megmere a kaput ugyanama mertekek szerint;

40:33 És őrkamarait es gyamoszlopait es tornaczat ugyanama mertekek szerint, es ablakai valanak es tornaczanak is köröskörül, hosszusaga ötven sing, es szelessege huszonöt sing.

40:34 És tornacza vala a külső pitvar fele, es gyamoszlopain palmafaragasok valanak mind egy-, mind masfelől, es nyolcz gradicsa vala feljaratanak.

40:35 És vitt engem az eszaki kapuhoz, es megmere ugyanama mertekek szerint;

40:36 Őrkamarait, gyamoszlopait es tornaczat, es ablakai valanak köröskörül, hosszusaga ötven sing, es szelessege huszonöt sing.

40:37 És tornacza a külső pitvar fele vala, es palmafaragasok valanak gyamoszlopain mind egyfelől, mind masfelől, es nyolcz gradicsa vala feljaratanak.

40:38 És egy kamara vala, es annak ajtaja a kapuk gyamoszlopainal; ott mossak vala meg az egeszen egőaldozatot.

40:39 És a kapu tornaczaban ket asztal vala egyfelől, es masfelől is ket asztal vala, hogy azokon öljek meg az egeszen egőaldozatot es a bűnert valo aldozatot es a vetekert valo aldozatot.

40:40 És oldalt kivül, eszakra onnet, hol felmennek a kapu ajtajahoz, ket asztal vala, es a kapu tornaczanak masik oldalan is ket asztal.

40:41 Negy asztal egyfelől, es masfelől is negy asztal a kapu oldalan; nyolcz asztal, ezeken ölik vala [az aldozatot.

40:42 És negy asztal vala az egőaldozatra faragott kőből, masfel sing hosszu es masfel sing szeles es egy sing magas; ezekre teszik a szerszamokat, melyekkel az egőaldozatot es egyeb aldozatot ölnek.

40:43 És a szegek valanak egy tenyernyiek, oda erősitve belől köröskörül, s az asztalokra [jöve] az aldozat husa.

40:44 A belső kapun kivül pedig vala ket kamara az enekesek szamara a belső pitvarban, egyik oldalt az eszaki kaputol, melynek eleje del fele vala, s a masik oldalt a deli kaputol, melynek eleje eszak fele vala.

40:45 És szola nekem: Ez a kamara, mely delre nez, a papoke, kik a hazhoz valo szolgalatban foglalatosak:

40:46 Az a kamara pedig, mely eszakra nez, azoke a papoke, kik az oltarhoz valo szolgalatban foglalatosak, ezek a Sadok fiai, kik az Úrhoz jarulnak a Levi fiai közül, hogy szolgaljanak neki.

40:47 És megmere a pitvart; hosszusaga szaz sing es szelessege is szaz sing, negyszögre; es az oltar vala a haz előtt.

40:48 És vitt engem a haz tornaczaba, es a tornacz gyamoszlopat megmere egyfelől is öt singre, masfelől is öt singre; a kapu szelesseget pedig harom singre egyfelől s masfelől is harom singre.

40:49 A tornacz hosszusaga husz sing vala es a szelessege tizenegy sing, es tiz gradicson mennek vala föl hozza; es oszlopok valanak a gyamoszlopoknal, egyik egyfelől, masik masfelől.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase