Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 39

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

39:1 És te, embernek fia, profetalj Gog ellen, es mondjad: Így szol az Úr Isten: Íme, en ellened [megyek] Gog, Ros, Mesek es Tubal fejedelme!

39:2 És elcsalogatlak es vezetgetlek, es felhozlak messze eszakrol, es beviszlek Izrael hegyeire.

39:3 És kiütöm kezivedet balkezedből, es nyilaidat jobbkezedből kiejtem.

39:4 Izrael hegyein esel el te es minden sereged es a nepek, melyek veled lesznek; a ragadozo madaraknak, minden szarnyas allatnak es a mezei vadaknak adtalak eledelül.

39:5 A mező szinen esel el, mert en szoltam, ezt mondja az Úr Isten.

39:6 És bocsatok tüzet Magogra es azokra, a kik a szigeteken batorsagosan laknak, hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr.

39:7 És az en szent nevemet megismertetem az en nepem, Izrael között, s többe nem hagyom megferteztetni szent nevemet; es megtudjak a poganyok, hogy en, az Úr, szent vagyok Izraelben!

39:8 Íme, eljött es meglett, ezt mondja az Úr Isten; ez az a nap, a melyről szolottam.

39:9 És kimennek Izrael varosainak lakoi, es feltüzelik es felegetik a fegyvereket s a kis es nagy paizsokat, a kezivet es a nyilakat es a kezbeli palczakat es dardakat, es tüzelnek velök het esztendeig.

39:10 És fat nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem vagnak, hanem a fegyverekből tüzelnek, es zsakmanyt vetnek zsakmanyoloikban, s predaloikat elpredaljak, ezt mondja az Úr Isten.

39:11 És leszen azon a napon, hogy adok Gognak helyet, hol temetője legyen Izraelben, a vandorok völgyet keletre a tengertől, ez fogja bezarni e vandor nepseget; es ott temetik el Gogot es minden gyüleveszet, es nevezik Gog gyülevesze völgyenek.

39:12 És eltemeti őket Izrael haza, hogy a földet megtisztitsa, het allo honapig.

39:13 És temetni fog az orszag egesz nepe, s leszen ez nekik dicsősegökre a napon, melyen megdicsőitem magamat, ezt mondja az Úr Isten.

39:14 És valasztanak embereket, kik a földet szüntelen bejarjak, temetgetven ama vandor nepseget, azokat, kik meg a föld szinen maradtak, hogy azt megtisztitsak. Het honap mulva indulnak keresni.

39:15 És bejarjak e jarok a földet, es ha ki embertetemet lat, jelt allit melleje, mig a temetgetők eltemetik azt a Gog gyülevesze völgyeben.

39:16 És egy varosnak is Hamona lesz a neve, es megtisztitjak a földet.

39:17 És te, embernek fia, igy szol az Isten, mondjad a madaraknak, minden szarnyas allatnak es minden mezei vadnak: Gyűljetek egybe es jőjjetek el, seregeljetek egybe mindenfelől az en aldozatomra, mert en nagy aldozatot szerzek nektek Izrael hegyein, es egyetek hust es igyatok vert!

39:18 Vitezek husat egyetek, s a föld fejedelmeinek veret igyatok, kosok, baranyok es bakok, bikak, Basanban hizottak mindnyajan;

39:19 S egyetek köverseget jollakasig, es igyatok vert megreszegedesig az en aldozatombol, a melyet szerzek nektek;

39:20 És lakjatok jol az en asztalomnal lovakbol es paripakbol, vitezekből es minden hadakozo ferfiakbol, ezt mondja az Úr Isten.

39:21 És megmutatom az en dicsősegemet a poganyok között, es meglatjak mindazok a poganyok az en iteletemet, melyet cselekedtem, es az en kezemet, melyet rajok vetettem.

39:22 És megtudja Izrael haza, hogy en vagyok az Úr, az ő Istenök, attol a naptol fogva es azutan.

39:23 És megtudjak a poganyok, hogy az ő vetke miatt vitetett fogsagra Izrael haza, mivelhogy elpartolt tőlem, s en elrejtettem orczamat tőle; azert adtam őt ellensegei kezebe, es hullottak el fegyver miatt mindnyajan.

39:24 Az ő tisztatalansaguk s bűneik szerint cselekedtem velök, es elrejtettem orczamat tőlök.

39:25 Azert igy szol az Úr Isten: Most mar haza hozom Jakob foglyait, es megkegyelmezek Izrael egesz hazanak, s feltő szerelemre gyulladok szent nevemert.

39:26 És elfelejtik gyalazatukat es minden vetköket, melylyel vetkeztek ellenem, mikor laknak földjökön batorsagosan, es [őket] senki sem rettegteti.

39:27 Mikor visszahozom őket a nepek közül, es egybegyűjtöm őket ellensegeik földjeiről, akkor megszentelem magamat bennök sok nep szeme lattara.

39:28 És megtudjak, hogy en vagyok az Úr, az ő Istenök, ki fogsagra vittem őket a poganyok köze, majd egybegyűjtem őket földjökre, es senkit közülök többe ott nem hagyok.

39:29 És többe el nem rejtem orczamat tőlök, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izrael hazara, ezt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase