Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 37

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

37:1 Lőn en rajtam az Úrnak keze, es kivitt engem az Úr lelek altal, es letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.

37:2 És atvitt engem azok mellett köröskörül, es ime, felette sok vala a völgy szinen, es ime, igen megszaradtak vala.

37:3 És monda nekem: Embernek fia! vajjon megelednek-e ezek a tetemek? es mondek: Uram Isten, te tudod!

37:4 És monda nekem: Profetalj e tetemek felől es mondjad nekik: Ti megszaradt tetemek, halljatok meg az Úr beszedet!

37:5 Így szol az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Íme, en bocsatok ti beletek lelket, hogy megeledjetek.

37:6 És adok reatok inakat, es hozok reatok hust, es bőrrel beboritlak titeket, es adok beletek lelket, hogy megeledjetek, es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

37:7 És en profetalek, a mint parancsolva vala nekem. És mikor profetalnek, lőn zugas es ime zörges, es egybemenenek a tetemek, mindenik tetem az ő tetemehez.

37:8 És latam, es ime inak valanak rajtok, es hus nevekedett, es felül bőr boritotta be őket; de lelek nem vala meg bennök.

37:9 És monda nekem: Profetalj a leleknek, profetalj embernek fia, es mondjad a leleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A negy szelek felől jőjj elő lelek, es lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megeledjenek!

37:10 És profetalek a mint parancsola. És belejök mene a lelek s megeledenek, s allanak labaikra, felette igen nagy sereg.

37:11 És monda nekem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izrael egesz haza. Íme, ezt mondjak: Elszaradtak a mi csontjaink es elveszett a mi remenysegünk; kivagattunk!

37:12 Annakokaert profetalj, es mondjad nekik: Így szol az Úr Isten: Íme, en megnyitom a ti sirjaitokat es kihozlak titeket sirjaitokbol, en nepem! s beviszlek titeket Izrael földjere.

37:13 És megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, mikor megnyitandom sirjaitokat es kihozlak titeket sirjaitokbol, en nepem!

37:14 És adom az en lelkemet beletek, hogy megeledjetek, es leteszlek titeket a ti földetekre, es megtudjatok, hogy en, az Úr, szoltam es megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

37:15 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

37:16 És te, embernek fia, vegy magadnak fat, es ird ezt rea: Judae es Izrael fiaie, az ő tarsaie; es vegy egy masik fat, es ird ezt rea: Jozsefe, Efraim faja es az egesz Izrael hazae, az ő tarsaie.

37:17 És tedd együve azokat, egyiket a masikhoz egy fava, hogy egygye legyenek kezedben.

37:18 És ha mondjak neked a te neped fiai, mondvan: Avagy nem jelented-e meg nekünk, mit akarsz ezekkel?

37:19 Szolj nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Íme, en fölveszem a Jozsef fajat, mely Efraim kezeben van, es Izrael nemzetsegeit, az ő tarsait, es teszem őket ő hozza, a Juda fajahoz, es összeteszem őket egy fava, hogy egygye legyenek az en kezemben.

37:20 És ha e fak, a melyekre irsz, kezedben lesznek szemök lattara:

37:21 Szolj nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Íme, en fölveszem Izrael fiait a poganyok közül, a kik köze mentek, es egybegyűjtöm őket mindenfelől, es beviszem őket az ő földjökre.

37:22 És egy neppe teszem őket azon a földön, Izraelnek hegyein, es egyetlenegy kiraly lesz mindnyajok kiralya, es nem lesznek többe ket neppe, es ezutan nem oszolnak többe ket kiralysagra.

37:23 És többe meg nem ferteztetik magokat balvanyaikkal es utalatossagaikkal es minden bűneikkel; es megtartom őket minden oly lakohelyöktől, a melyekben vetkeztek, es megtisztitom őket, es lesznek nekem nepem es en leszek nekik istenök.

37:24 És az en szolgam, David lesz a kiraly ő rajtok, s egy pasztora lesz mindnyajoknak; es az en törvenyeim szerint jarnak, s parancsolataimat megőrzik es cselekszik.

37:25 És laknak a földön, melyet adtam vala az en szolgamnak, Jakobnak, a melyen laktak a ti atyaitok; es laknak azon ők es fiaik es fiaiknak fiai mindörökke, es az en szolgam, David az ő fejedelmök örökke.

37:26 És szerzek velök bekessegnek frigyet, örökkevalo frigy lesz ez velök; es elültetem őket es megsokasitom, es helyheztetem az en szenthelyemet közejök örökke.

37:27 És lesz az en lakhelyem felettök, es leszek nekik Istenök es ők nekem nepem.

37:28 És megtudjak a poganyok, hogy en vagyok az Úr, ki megszentelem Izraelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökke.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase