Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

34:1 És lőn az Úrnak beszede hozzam, mondvan:

34:2 Embernek fia! profetalj Izrael pasztorai felől, profetalj es mondjad nekik, a pasztoroknak: Így szol az Úr Isten: Jaj Izrael pasztorainak, a kik önmagokat legeltettek! Avagy nem a nyajat kell-e legeltetni a pasztoroknak?

34:3 A tejet megettetek, es a gyapjuval ruhazkodtatok, a hizottat megöltetek; a nyajat nem legeltettetek.

34:4 A gyöngeket nem erősitettetek, es a beteget nem gyogyitottatok, s a megtöröttet nem kötözgettetek, s az elűzöttet vissza nem hoztatok es az elveszettet meg nem kerestetek, hanem kemenyen es kegyetlenül uralkodtatok rajtok;

34:5 Szetszorodtak hat pasztor nelkül, es lőnek mindenfele mezei vadak eledeleve, es szetszorodtak;

34:6 Tevelygett nyajam minden hegyen s minden magas halmon, es az egesz föld szinen szetszorodott az en nyajam, s nem volt, a ki keresne, sem a ki tudakozodnek utana.

34:7 Annakokaert, ti pasztorok, halljatok meg az Úr beszedet:

34:8 Élek en, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az en nyajam ragadomanynya lőn, es lőn az en nyajam mindenfele mezei vadak eledeleve, pasztor hianyaban, es nem kerestek az en pasztoraim az en nyajamat, hanem legeltettek a pasztorok önmagokat, es az en nyajamat nem legeltettek;

34:9 Ennekokaert, ti pasztorok, halljatok meg az Úr beszedet:

34:10 Így szol az Úr Isten: Íme, [megyek] a pasztorok ellen, es előkerem nyajamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyaj legeltetesetől, es nem legeltetik többe a pasztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szajokbol, hogy ne legyenek nekik etelül.

34:11 Mert igy szol az Úr Isten: Íme, en magam keresem meg nyajamat, es magam tudakozodom utana.

34:12 Mikepen a pasztor tudakozodik nyaja utan, a mely napon ott all elszeledt juhai között; igy tudakozodom nyajam utan, es kiszabaditom őket minden helyről, a hova szetszorodtak a felhőnek s borunak napjan.

34:13 És kihozom őket a nepek közül s egybegyűjtöm a földekről, es beviszem őket az ő földjökre, es legeltetem őket Izrael hegyein, a melysegekben s a föld minden lakohelyen.

34:14 Jo legelőn legeltetem őket, es Izrael magassagos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jo akolban, s köver legelőn legelnek Izrael hegyein.

34:15 Én magam legeltetem nyajamat, s en nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;

34:16 Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősitem; es a köveret s erőset elvesztem, [es] legeltetem őket ugy, mint illik.

34:17 Ti pedig, en juhaim, igy szol az Úr Isten, ime en iteletet teszek juh es juh között, a kosok es bakok közt.

34:18 Avagy keves-e nektek, hogy a jo legelőt legelitek, hogy meg legelőitek maradekat labaitokkal eltapodjatok? es hogy a viz tisztajat iszszatok, hogy meg a maradekat labaitokkal felzavarjatok?

34:19 És az en juhaim a ti labaitok tapodasat legelik, s labaitok zavarasat iszszak!

34:20 Annakokaert igy szol az Úr Isten hozzajok: Íme en, en teszek iteletet köver es ösztöver juh között,

34:21 Mivelhogy oldallal es vallal eltaszittok es szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, mig szetszorvan, azokat kiűzitek;

34:22 És megtartom az en juhaimat, hogy többe ne legyenek zsakmanyul, es iteletet teszek juh es juh között.

34:23 És allatok fölejök egyetlenegy pasztort, hogy legeltesse őket: az en szolgamat, Davidot, ő legelteti őket s ő lesz nekik pasztoruk.

34:24 Én pedig, az Úr, leszek nekik Istenök, es az en szolgam, David, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam.

34:25 És szerzek ő velök bekessegnek frigyet, es megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy batorsagosan lakhassanak a pusztaban es alhassanak az erdőkben.

34:26 És adok reajok es az en magaslatom környekere aldast, es bocsatom az esőt idejeben; aldott esők lesznek.

34:27 A mező faja megadja gyümölcset s a föld megadja termeset, es lesznek földjökön batorsagosan, es megtudjak, hogy en vagyok az Úr, mikor eltöröm jarmok keresztfait, es kimentem őket azok kezeből, kik őket szolgaltatjak.

34:28 És nem lesznek többe predaul a poganyoknak, s a föld vadai nem eszik meg őket; es laknak batorsagosan, s nem lesz, a ki felijeszsze őket.

34:29 És tamasztok nekik draga plantaföldet, hogy többe meg ne emesztessenek ehseg miatt a földön, s ne viseljek többe a poganyok gyalazatat;

34:30 És megismerik, hogy en, az Úr, az ő Istenök, velök vagyok, es ők nepem, Izrael haza, ezt mondja az Úr Isten;

34:31 Ti pedig az en juhaim, legelőm nyaja vagytok, emberek vagytok, en pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase