Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

33:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

33:2 Embernek fia! szolj neped fiaihoz es mondjad nekik: Mikor hozandok fegyvert valamely földre, es a föld nepe valaszt egy ferfit ő magok közül, es őt őrallojokka teszik:

33:3 És ő latja jőni a fegyvert a földre, es megfujja a trombitat, es meginti a nepet;

33:4 Ha valaki hallandja a trombitaszot, de nem hajt az intesre, s aztan a fegyver eljő es őt utoleri: az ő vere az ő fejen lesz.

33:5 Hallotta a trombitaszot, de nem hajtott az intesre, tehat az ő vere ő rajta lesz; es ha hajtott az intesre, megmentette lelket.

33:6 Ha pedig az őrallo latja a fegyvert jőni, s nem fujja meg a trombitat, es a nep nem kap intest, es eljő a fegyver s utoler közülök valamely lelket, ez a maga vetke miatt eretett utol, de veret az őrallo kezeből kerem elő.

33:7 És te, embernek fia, őralloul adtalak teged Izrael hazanak, hogy ha szot hallasz a szambol, megintsed őket az en nevemben.

33:8 Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halalnak halalaval halsz meg; es te nem szolandasz, hogy visszateritsd a hitetlent az ő utjarol: az a hitetlen vetke miatt hal meg, de veret a te kezedből kivanom meg.

33:9 De ha te megintetted a hitetlent az ő utja felől, hogy terjen meg rola, de nem tert meg utjarol, ő vetke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

33:10 Te pedig, embernek fia, mondjad Izrael hazanak: Ezt mondjatok, mondvan: Bizony a mi bűneink es vetkeink rajtunk vannak, es bennök mi megrothadunk, mimodon eljünk azert?

33:11 Mondjad nekik: Élek en, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halalaban, hanem hogy a hitetlen megterjen utjarol es eljen. Terjetek meg, terjetek meg gonosz utaitokrol! hiszen miert halnatok meg, oh Izrael haza!?

33:12 Te pedig, embernek fia, szolj neped fiaihoz: Az igaznak igazsaga meg nem menti őt a napon, a melyen vetkezendik, es a hitetlen hitetlensege altal el nem esik a napon, melyen megterend hitetlensegeből, es az igaz nem elhet az [ő igazsaga] altal a napon, melyen vetkezendik.

33:13 Mikor ezt mondom az igazrol: Élven eljen; es ő bizvan igazsagaban, gonoszsagot cselekszik: semmi igazsaga emlekezetbe nem jő, es gonoszsaga miatt, melyet cselekedett, meghal.

33:14 S ha mondom a hitetlennek: halallal halsz meg; es ő megter bűneből es törveny szerint s igazsagot cselekszik;

33:15 Zalogot visszaad a hitetlen, rablottat megterit, az eletnek parancsolatiban jar, többe nem cselekedven gonoszsagot: elven el, [es] meg nem hal.

33:16 Semmi ő vetke, melylyel vetkezett, emlekezetbe nem jön neki; törveny szerint es igazsagot cselekedett, elven el.

33:17 És ezt mondjak neped fiai: Nem igazsagos az Úrnak utja; holott az ő utjok nem igazsagos.

33:18 Mikor az igaz elfordul az ő igazsagatol s gonoszsagot cselekszik, meghal a miatt.

33:19 És mikor a hitetlen elfordul az ő hitetlensegetől es törveny szerint s igazsagot cselekszik, el a miatt.

33:20 És azt mondjatok: Nem igazsagos az Úrnak utja: mindeniteket az ő utja szerint itelem meg, Izrael haza.

33:21 És lőn fogsagunknak tizenkettedik esztendejeben, a tizedik honapban, a honap ötödiken, jöve hozzam egy menekült Jeruzsalemből, mondvan: Megvetetett a varos!

33:22 És az Úrnak keze lőn en rajtam este a menekült eljötte előtt, es megnyita szamat, mikorra az hozzam jöve reggel, es megnyilatkozek szam, s nem valek nema többe.

33:23 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

33:24 Embernek fia! azok, kik amaz elpusztitott helyeket lakjak Izrael földjen, ezt mondjak, mondvan: Egyetlen egy volt Ábraham, mikor öröksegül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk, nekünk a föld öröksegül adatott.

33:25 Ezokaert mondjad nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Vereset esztek, es szemeiteket balvanyaitokra emelitek, es vert ontotok; es a földet öröksegül kapnatok?

33:26 Fegyveretekben biztatok, utalatossagot cselekedtetek, es mindenitek az ő felebaratja feleseget megferteztette; es a földet öröksegül kapnatok?

33:27 Ezt mondjad nekik: Így szol az Úr Isten: Élek en, hogy a kik az elpusztult helyeken vannak, fegyver miatt hullnak el; es a ki a mezőnek szinen, azt a vadaknak adtam eledelül, es a kik az erőssegekben es a barlangokban vannak, döghalallal halnak meg.

33:28 És teszem a földet pusztasagok pusztasagava, s megszünik erőssegenek kevelysege, es pusztak lesznek Izrael hegyei, mert nem lesz, a ki atmenjen rajtok.

33:29 És megtudjak, hogy en vagyok az Úr, mikor a földet pusztasagok pusztasagava teszem mindenfele utalatossagukert, melyeket cselekedtek.

33:30 És te, embernek fia, neped fiai beszelgetnek felőled a falak mellett s a hazaknak ajtaiban; es egyik a masikkal szol, kiki az ő atyjafiaval, mondvan: Jertek, kerlek, es halljatok: micsoda beszed az, amely az Úrtol jő ki?

33:31 És eljőnek hozzad, a hogy a nep össze szokott jőni, s oda ülnek elődbe, mint az en nepem, es hallgatjak beszedidet, de nem cselekeszik, hanem szerelmeskedő [enekkent] veszik azokat ajkokra, szivök pedig nyereseg utan jar.

33:32 És ime, te olyan vagy nekik, mint valamely szerelmeskedő enek, szep hangu, s mint valamely jo hegedűs; csak halljak beszedidet, de nem cselekszik azokat.

33:33 De ha beteljesednek, [mert] ime beteljesednek, megtudjak, hogy profeta volt közöttök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase