Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

14:1 És jövenek hozzam ferfiak Izrael venei közül, es leülenek en előttem.

14:2 És lőn az Úrnak beszede hozzam, mondvan:

14:3 Embernek fia! Ezek a ferfiak fölvettek balvanyaikat szivökbe, es vetkeik botrankozasat orczaik ele allitottak. Vajjon engedjem-e, hogy megkerdezzenek engem?

14:4 Ezokaert szolj velök, es mondjad nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izrael hazabol balvanyait szivebe fölveszi, es vetkenek botrankozasat teszi orczai ele, es megy a profetahoz: en, az Úr felelek meg annak enmagam altal balvanyainak sokasaga miatt;

14:5 Hogy megragadjam Izrael hazat az ő szivökben, a kik elfordultak tőlem balvanyaik miatt mindnyajan.

14:6 Ezokaert mondjad Izrael hazanak: Ezt mondja az Úr Isten: Terjetek meg, es forduljatok el balvanyaitoktol es minden utalatossagtoktol forditsatok el orczatokat.

14:7 Mert valaki az Izrael hazabol es a jövevenyek közül, a kik Izraelben laknak, elhajlik tőlem, es az ő balvanyait veszi föl szivebe, es vetkenek botrankozasat teszi orczaja ele, es megyen a profetahoz, hogy ez tanacsot kerjen ő neki en tőlem: en, az Úr felelek meg annak enmagam altal;

14:8 És ellene forditom orczamat annak a ferfiunak, es vetem őt jegyül es közbeszedül, es kiirtom nepem közül, es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr!

14:9 Ha pedig a profeta megteveszteni engedi magat, hogy kijelentest adjon: en, az Úr tevesztettem meg azt a profetat; es kinyujtom kezemet ellene, es kivesztem őt az en nepem, Izrael közül.

14:10 És viselik vetköket; a milyen a kerdező vetke, olyan legyen a profeta vetke is.

14:11 Azert, hogy el ne tevelyedjek többe Izrael haza en tőlem, es többe meg ne ferteztessek magokat minden ő elszakadasukkal, hanem legyenek az en nepem es en legyek Istenök, ezt mondja az Úr Isten.

14:12 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

14:13 Embernek fia! ha valamely orszag vetkeznek ellenem, elpartolvan tőlem, es en kinyujtvan kezemet ellene, eltörnem neki a kenyernek botjat, es bocsatanek rea ehseget, es kiirtanek belőle embert es barmot;

14:14 És ha volna ez a harom ferfiu benne: Noe, Daniel es Job: akkor ők az ő igazsagukkal a magok lelket megszabaditanak, azt mondja az Úr Isten.

14:15 Ha gonosz vadallatokat bocsatanek at az orszagon, hogy azt gyermektelenne tegyek, es az pusztava lenne, a melyen senki at nem menne a vadallatok miatt:

14:16 Benne ama harom ferfiu (elek en, az Úr Isten mondja) sem fiakat, sem leanyokat meg nem szabaditana, csak magokat szabaditanak meg, az orszag pedig pusztava lenne.

14:17 Avagy ha fegyvert hoznek amaz orszagra, es mondanam: fegyver, menj at ez orszagon! es kiirtanek belőle embert es barmot,

14:18 És ama harom ferfiu benne volna, elek en, az Úr Isten mondja, nem szabaditana meg sem fiakat, sem leanyokat, hanem csak magokat szabaditanak meg.

14:19 Avagy ha döghalalt bocsatanek arra az orszagra, es kiöntenem busulasomat rea verben, hogy kiirtsak belőle embert es barmot,

14:20 S Noe, Daniel es Job benne volna: elek en, az Úr Isten mondja, nem szabaditananak meg sem fiat, sem leanyt; ők igazsagukkal csak a magok lelket szabaditanak meg.

14:21 Mert igy szol az Úr Isten: Mennyivel inkabb, ha e negy nehez iteletemet: a fegyvert, ehseget, vadallatot es döghalalt bocsatom Jeruzsalemre, hogy kiirtsak belőle embert es barmot!

14:22 Íme, megmaradnak benne nemely menekültek, a kiket kivezetnek, fiak es leanyok; ime ők kimennek hozzatok, hogy lassatok utjokat es cselekedeteiket, es vigasztalast vegyetek a veszedelemből, melyet Jeruzsalemre hoztam, mindarra nezve, a mit hoztam rea.

14:23 És megvigasztalnak titeket, ha latjatok utjokat es cselekedeteiket megismeritek, hogy nem hiaba cselekedtem mindazt, a mit cselekedtem vele, ezt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase