Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

11:1 És fölemelt engem a lelek, es bevive az Úr hazanak keleti kapujahoz, a mely nez keletnek, es ime, a kapu bejaratanal huszonöt ferfi vala, kik között latam Jaazanjat, Azzur fiat, es Pelatjahut, Benajahu fiat, a nep fejedelmeit.

11:2 És monda nekem: Embernek fia! ezek a ferfiak, a kik gonoszt eszelnek ki es rossz tanacsot adnak ebben a varosban,

11:3 Mondvan: Nem egyhamar fogunk hazakat epiteni; ez [a varos] a fazek, mi pedig a hus.

11:4 Azert profetalj ellenök; profetalj, embernek fia!

11:5 És esek ream az Úr lelke, es monda nekem: Mondjad, igy szol az Úr: Így szolottatok, Izrael haza! es a mi lelketekben keszül, en tudom.

11:6 Sokakat öltetek meg ebben a varosban, es utczait megtöltöttetek megölettekkel.

11:7 Ezert, igy szol az Úr Isten: Megöletteitek, kiket a varos közepere vetettetek, ezek a hus, a varos pedig a fazek, es titeket kivisznek belőle.

11:8 Fegyvertől feltetek, fegyvert hozok reatok, azt mondja az Úr Isten.

11:9 És kiviszlek titeket belőle, es adlak titeket idegenek kezebe, es tartok iteletet fölöttetek.

11:10 Fegyver miatt hulljatok el, Izrael hataran itellek meg titeket, es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

11:11 E [varos] ne legyen fazekatok, hogy ti benne hus legyetek, Izrael hataran itellek el titeket.

11:12 És megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, mert az en vegzeseimben nem jartatok, es rendeleseimet nem cselekedtetek, hanem a poganyok modja szerint cselekedtetek, a kik körültetek vannak.

11:13 És lőn, mikor profetaltam, Pelatjahu, Benajahu fia meghala, en pedig orczamra esem es kialtek nagy felszoval, es mondek: Ah, ah, Uram Isten, te veget vetsz Izrael maradekanak!

11:14 És lőn az Úrnak szava en hozzam, mondvan:

11:15 Embernek fia! a te atyadfiai, atyadfiai, a te rokonaid es Izrael egesz haza együtt azok, a kikről Jeruzsalem lakoi ezt mondjak: tavozzatok el az Úrtol, nekünk adatott ez a föld öröksegül.

11:16 Ezokaert mondjad: igy szol az Úr Isten: Mivelhogy tavol vetettem őket a poganyok köze, es szetszortam őket a tartomanyokba, tehat en leszek nekik templomul rövid időre a tartomanyokban, a melyekbe mentek.

11:17 Ennekokaert mondjad: Így szol az Úr Isten: Egybegyűjtelek titeket a nepek közül es együve hozlak titeket a tartomanyokbol, a melyekben szetszorattatok, es adom nektek Izrael földjet.

11:18 És bemennek oda es eltavolitjak minden ő fertelmessegeit es minden utalatossagait ő belőle.

11:19 És adok nekik egy szivet, es uj lelket adok beletek, es eltavolitom a kőszivet az ő testökből, es adok nekik husszivet;

11:20 Hogy az en vegzeseimben jarjanak es rendeleseimet megőrizzek es cselekedjek azokat, es legyenek nekem nepem es en leszek nekik Istenök.

11:21 De a kiknek szivök az ő fertelmessegeik es utalatossagaik szive szerint jar, azoknak utjat fejökhöz verem, mondja az Úr Isten.

11:22 És fölemelek a Kerubok szarnyaikat s a kerekek mellettök, es Izrael Istenenek dicsősege rajtok felül vala.

11:23 És felszalla az Úrnak dicsősege a varos közepeből, es alla a hegyre, mely a varostol keletre van.

11:24 A lelek pedig felvőn engem, es vive Kaldeaba a foglyokhoz latasban az Isten lelke altal, es felszalla előlem a latas, a melyet lattam.

11:25 És elbeszelem a foglyoknak az Úrnak minden beszedet, a melyet nekem megjelentetett.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase