Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

10:1 És latam, es ime a mennyezeten, a mely a Kerubok feje fölött vala, latszek felettök, mint valami zafirkő, olyan, mint egy kiralyi szeknek formaja.

10:2 És szola a gyolcsba öltözött ferfiunak, es monda: Menj be a forgokerekek köze a Kerubok ala, es töltsd meg tenyereidet egő üszöggel onnet a Kerubok közül, es szord a varosra. És bemene szemem lattara.

10:3 A Kerubok pedig allanak a haztol jobbra, mikor a ferfi bemene, es a felhő betölte a belső pitvart.

10:4 És eltavozek az Úr dicsősege a Kerubrol, a haz küszöbere, es megtelek a haz a felhővel, es a pitvar betelek az Úr dicsősegenek fenyessegevel.

10:5 És a Kerubok szarnyainak csattogasa meghallatek a külső pitvarig, mint az erős Isten hangja, mikor beszel.

10:6 És lőn, mikor parancsolt ama gyolcsba öltözött ferfinak, mondvan: Vegy tüzet a forgokerekek közül, a Kerubok közül, az bemene, es alla a kerek melle.

10:7 És kinyujta egy Kerub a kezet a Kerubok közül a tűzhöz, mely vala a Kerubok között, es vőn es teve a gyolcsba öltözöttnek markaba, ki elveve es kimene.

10:8 És latszek a Kerubokon emberi keznek formaja szarnyaik alatt.

10:9 És latam, es ime, negy kerek vala a Kerubok mellett, egyik kerek vala az egyik Kerub mellett es a masik kerek a masik Kerub mellett, es olyanok valanak a kerekek, mintha tarsiskőből volnanak.

10:10 És mintha volna mind a negyöknek ugyanazon egy formaja, mintha egyik kerek a masik kerek közepeben volna.

10:11 Jartokban mind a negy oldaluk fele mennek vala, meg nem fordulnak vala jartokban, hanem arra, a merre a fő fordult, mennek vala utana, meg nem fordulnak vala mentökben.

10:12 És egesz testök es hatok es kezeik es szarnyaik es a kerekek rakva valanak szemekkel köröskörül mind a negy kerekükön.

10:13 [Hallam, hogy] a kerekeket forgokerekeknek neveztek fülem hallatara.

10:14 És negy orczaja vala mindeniknek, az első orcza vala Kerub- orcza, es a masodik orcza ember-orcza, a harmadik oroszlan-orcza es a negyedik sas-orcza.

10:15 És fölemelkedenek a Kerubok. Ez ama lelkes allat, a melyet lattam a Kebar folyo mellett.

10:16 És mikor jarnak vala a Kerubok, jarnak vala a kerekek is mellettök, mikor pedig felemelek a Kerubok szarnyaikat, hogy fölemelkedjenek a földről, nem fordulanak el a kerekek sem az ő oldaluktol.

10:17 Ha azok allanak vala, ezek is allanak, es ha azok felemelkednek vala, fölemelkedenek ezek is velök, mert a lelkes allat lelke vala bennök.

10:18 És elvonula az Úrnak dicsősege a haz küszöbetől, es alla a Kerubok föle.

10:19 És fölemelek a Kerubok szarnyaikat, es fölemelkedenek a földről szemem lattara kimentökben es a kerekek is mellettök; es megallanak az Úr haza keleti kapujanak bejaratanal, es Izrael Istenenek dicsősege vala felül ő rajtok.

10:20 Ez ama lelkes allat, a melyet lattam az Izrael Istene alatt a Kebar folyo mellett, es megismerem, hogy Kerubok valanak.

10:21 Negy orczaja vala mindeniknek es negy szarnya mindeniknek es emberi kezek formaja vala szarnyaik alatt.

10:22 És orczaik formaja: ugyanazok az orczak valanak, a melyeket a Kebar folyo mellett lattam, [tudniillik] formajokat es őket magokat. Mindenik a maga orczaja fele megy vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase