Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

6:1 És lőn az Úrnak szava en hozzam, mondvan:

6:2 Embernek fia, vesd tekintetedet Izrael hegyeire, es profetalj ellenök:

6:3 És mondjad: Izrael hegyei, halljatok meg az Úr Isten beszedet! Ezt mondja az Úr Isten a hegyeknek es a halmoknak, a melysegeknek es a völgyeknek: Íme en fegyvert hozok reatok, es elvesztem a ti magaslataitokat.

6:4 És elpusztulnak oltaraitok, es összetörnek naposzlopaitok, es elhullatom sebesültjeiteket balvanyaitok előtt.

6:5 És vetem az Izrael fiainak holttesteit balvanyaik ele, es szetszorom csontjaitokat oltaraitok körül.

6:6 Minden lakohelyeteken a varosok elpusztuljanak, es a magaslatok elveszszenek, hogy elpusztuljanak es romma legyenek oltaraitok, es törjenek össze es legyenek semmive balvanyaitok, es kivagattassanak naposzlopaitok, es eltöröltessenek csinalmanyaitok.

6:7 És elhulljon a sebesült közöttetek, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

6:8 De maradekot hagyok, hogy legyenek közületek, a kik megmenekedtek a fegyvertől a poganyok közt, mikor szetszorattok a tartomanyokban.

6:9 Akkor megemlekeznek en rolam menekültjeitek a poganyok közt, kik köze fogsagba vitetenek, mert megtörtem parazna szivöket, mely tőlem elszakadt, es balvanyaikkal paraznalkodo szemeiket, es megundorodnak önmagok előtt a gonoszsagokert, melyeket cselekedtek minden utalatossaguk szerint;

6:10 És megismerik, hogy en vagyok az Úr: nem hiaba mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt.

6:11 Így szolt az Úr Isten: Csapj tenyeredbe, toppants labaddal es mondd: Jaj az Izrael haza minden gonosz utalatossagaert, mert fegyver, ehseg es döghalal miatt hullanak el;

6:12 A ki messze van, döghalal miatt hal meg, a ki közel van, fegyver miatt esik el, es a ki megmaradt biztonsagban, ehseg miatt hal meg; es teljesse teszem busulasomat rajtok.

6:13 És megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek balvanyaik között az ő oltaraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt es minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adanak minden balvanyaiknak.

6:14 Kinyujtom azert kezemet reajok, es teszem a földet kietlen pusztasagga, a pusztatol fogva Diblaig minden lakohelyökön, hadd tudjak meg, hogy en vagyok az Úr!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase