Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

3:1 És monda nekem: Embernek fia! a mi előtted van, edd meg; edd meg ezt a türetet, es menj, szolj az Izrael hazanak.

3:2 Felnyitam azert szamat, es megetete velem azt a türetet.

3:3 És monda nekem: Embernek fia! hasadat tartsd jol es belső reszeidet töltsd meg ezzel a türettel, a melyet adok neked. És megevem azt, es lőn az en szamban, mint az edes mez.

3:4 És monda nekem: Embernek fia! eredj, menj el az Izrael hazahoz, es szolj az en szavaimmal nekik.

3:5 Mert nem valami homalyos ajku es nehez nyelvű nephez küldetel te, hanem az Izrael hazahoz.

3:6 Nem sok nepekhez, a kik homalyos ajkuak es nehez nyelvűek, kiknek nem erthetned beszedöket; bizony, ha ő hozzajok küldöttelek volna, ők hallgatnanak read.

3:7 De az Izrael haza nem akar teged hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni, mert az egesz Izrael haza kemeny homloku es megatalkodott szivű.

3:8 Íme kemenynye tettem orczadat, a milyen az ő orczajok, es kemenynye homlokodat, a milyen az ő homlokuk.

3:9 Olyanna, mint a gyemant, a mely kemenyebb a tűzkőnel, tettem a te homlokodat; ne felj tőlök, es meg ne rettenj tekintetöktől, mert partos haz.

3:10 És monda nekem: Embernek fia! minden beszedimet, a melyeket szolok neked, vedd szivedbe, es füleiddel halld meg.

3:11 És eredj, menj el a foglyokhoz, a te neped fiaihoz, es szolj es mondjad nekik: Így szol az Úr Isten, vagy halljak vagy nem.

3:12 És fölemele engem a lelek, es hallek mögöttem nagy dörges szavat: Áldott az Úrnak dicsősege az ő helyeről.

3:13 És amaz allatok szarnyainak zugasat, a melyek egymast erik vala, es mellettök a kerekek csikorgasat, es nagy dörges szavat.

3:14 És a lelek fölemele es elragada engem, es elmenek, elkeseredven haragjaban az en lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erős vala.

3:15 És eljutek Tel-Ábibba a foglyokhoz, a kik lakoznak vala a Kebar folyo mellett, es leülek, ők [is] ott ülven; es ott ülek het nap neman ő közöttük.

3:16 És lőn het nap mulva az Úr szava hozzam, mondvan:

3:17 Embernek fia! őralloul adtalak en teged Izrael hazanak, hogy ha szot hallasz szambol, intsd meg őket az en nevemben.

3:18 Ha ezt mondom a hitetlennek: Halalnak halalaval halsz meg, es te őt meg nem inted es nem szolasz, hogy visszateritsd a hitetlent az ő gonosz utjarol, hogy eljen: az a gonosztevő az ő vetke miatt hal meg, de veret a te kezedből kivanom meg.

3:19 De ha te megintetted a hitetlent, es ő meg nem tert hitetlensegeből es gonosz utjarol: ő az ő vetke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

3:20 És ha elfordul az igaz az ő igazsagatol, es cselekszik alnoksagot, es en vetek eleje botrankozast: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt, vetke miatt hal meg es elfelejtetnek igazsagai, a melyeket cselekedett; de veret a te kezedből kivanom meg.

3:21 Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vetkezzek, es ő nem vetkezik többe: elven el, mert engedett az intesnek, es te a te lelkedet megmentetted.

3:22 És lőn ott az Úrnak keze rajtam, es monda nekem: Kelj fel, menj ki a völgybe, es ott szolok veled.

3:23 Fölkelek azert es kimenek a völgybe es ime ott all vala az Úrnak dicsősege, hasonlatos ahhoz a dicsőseghez, a melyet a Kebar folyo mellett lattam, es orczamra esem.

3:24 És jöve belem a lelek, es allata engem labaimra, es szola hozzam es monda nekem: Menj be es zard be magadat a te hazadban.

3:25 És te, oh embernek fia, ime köteleket vetnek read es azokkal megkötöznek teged, es ki nem mehetsz közikbe;

3:26 Nyelvedet pedig en ragasztom inyedhez, es nema leszel, hogy ne legy közöttök feddőző ferfiu, mert ők partos haz.

3:27 Mikor pedig szolok veled, megnyitom a te szadat, es mondjad nekik: Így szol az Úr Isten; a ki hallja, hallja, a ki nem akarja, nem hallja, mert ők partos haz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase