Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 51

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

51:1 Ezt mondja az Úr: Íme, en pusztito szelet tamasztok Babilon ellen es azok ellen, a kik az en ellensegem sziveben lakoznak.

51:2 És szorokat küldök Babilon ellen, es felszorjak őt, es földet kiüresitik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napjan.

51:3 A kezivesre kezives vonja fel ijjat, es arra, a ki panczeljaba öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, öldössetek le egesz sereget:

51:4 És essenek el megöletve a Kaldeusok földen, es atverve az ő utczain.

51:5 Mert nem hagyatott el Izrael es Juda az ő Istenetől, a Seregek Uratol, noha az ő földök rakva vetekkel az Izraelnek Szentje ellen.

51:6 Fussatok ki Babilonbol, es kiki mentse meg az ő lelket, ne veszszetek el az ő gonoszsagaert, mert az Úr bosszuallasanak ideje ez, megfizet neki erdem szerint.

51:7 Arany pohar volt Babilon az Úr kezeben, a mely megreszegite ez egesz földet; nemzetek ittak az ő borabol, azert bolondultak meg a nemzetek.

51:8 Hamar elesett Babilon es összeomlott, jajgassatok felette, kössetek be balzsammal az ő sebet, hatha meggyogyul!

51:9 Gyogyitottuk Babilont, de nem gyogyult meg. Hagyjatok el őt, es menjünk kiki a maga földere, mert az egig hatott az ő itelete, es felemelkedett a felhőkig.

51:10 Kihozta az Úr a mi igazsagainkat, jertek es beszeljük meg Sionban az Úrnak, a mi Istenünknek dolgat.

51:11 Élesitsetek a nyilakat, töltsetek meg a tegzeket; felinditotta az Úr a Mediabeli kiralyok lelket, mert Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt, mert az Úr bosszuallasa ez, az ő templomaert valo bosszuallasa.

51:12 Babilonnak kőfalain tűzzetek ki a zaszlot, erősitsetek meg az őrseget, szerezzetek vigyazokat, rendeljetek el a leseket: mert az Úr meggondolta es meg is cselekszi azokat, a miket szolott Babilon lakoi ellen.

51:13 Oh te, a ki lakozol a nagy vizek mellett, a kinek kincsed temerdek, eljött a te veged [es] a te rablasod hatara!

51:14 Megesküdt a Seregek Ura az ő lelkere, mondvan: Bizony betöltelek teged emberekkel, mint saskakkal, es diadalmas eneket enekelnek felőled.

51:15 Az, a ki teremtette a földet az ő erejevel, a ki megalapitotta a vilagot az ő bölcsessegevel, es kiterjesztette az egeket az ő ertelmevel.

51:16 Egy szavaval vizek zugasat szerez az egben, es felhőket visz fel a föld hatarairol, villamokat keszit az esőhöz, es kihozza a szelet az ő tarhazaibol.

51:17 Minden ember bolondda lett tudomany nelkül, minden ötvös megszegyenül a maga balvanya miatt, mert hazugsag az ő öntese es nincs benne lelek.

51:18 Hiabavalosagok ezek, nevetsegre valo művek, az ő megfenyittetesök idejen elvesznek.

51:19 Nem ilyen a Jakob osztalyresze mert mindennek teremtője es az ő öröksegenek palczaja, Seregek Ura az ő neve!

51:20 Pőrölyöm vagy te nekem, hadi fegyverem, es nemzeteket zuztam össze veled, es orszagokat vesztettem el veled.

51:21 És altalad zuztam össze a lovakat es lovagjaikat, es altalad zuztam össze a szekeret es a benne ülőt.

51:22 És összezuztam altalad ferfit es asszonyt, es összezuztam altalad a venet es a gyermeket, es összezuztam altalad az ifjat es a szűzet,

51:23 És összezuztam altalad a pasztort es nyajat, es összezuztam altalad a szantovetőt es az ő igamarhajat, es összezuztam altalad a hadnagyokat es a főembereket.

51:24 És megfizetek Babilonnak es Kaldea minden lakosanak mindazokert az ő gonoszsagaikert, a melyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek lattara, azt mondja az Úr.

51:25 Íme, en ellened [fordulok], te romlasnak hegye, azt mondja az Úr, a ki az egesz földet megrontottad, es kinyujtom read kezemet, es levetlek teged a kősziklarol, es kiegett hegygye teszlek teged.

51:26 És belőled nem visznek követ a szegletre es a fundamentomra, mert örökkevalo pusztasag leszel, azt mondja az Úr.

51:27 Tűzzetek ki a zaszlot az orszagban, fujjatok meg a trombitat a nemzetek között, avassatok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsetek össze ellene az Araratnak, Menninek es Askenaznak orszagait, valaszszatok ő ellene hadvezert, hozzatok ki a lovakat mint rettenetes saskasereget.

51:28 Avassatok fel ellene a nemzeteket, Medianak kiralyait, az ő hadnagyait es minden főemberet, es az ő birodalmanak egesz földet.

51:29 És megrendül a föld es razkodik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földet pusztasagga, lakatlanna tegye.

51:30 Babilon vitezei felhagytak a viadallal, erőssegeikben ülnek, elfogyott a vitezsegök, asszonyokka lettek, felgyujtottak lakhelyeit, zarait letörtek.

51:31 Futar futar ele fut, es hirmondo a hirmondo ele, hogy megjelentse a babiloni kiralynak, hogy bevetetett az ő varosa mindenfelülről.

51:32 És a revhelyek elfoglaltattak, es az allo tavak tűzzel kiszarittattak, es a vitezek elrettentek.

51:33 Mert ezt mondja a seregek Ura, az Izrael Istene: Babilon leanya olyan, mint a szerű, itt van az ő tapostatasanak ideje, egy kis hija meg, es eljő az ő aratasanak ideje.

51:34 Benyelt engem, megemesztett engem Nabukodonozor, a babiloni kiraly, üres edenynye tett engem, benyelt engem mint a sarkany, betöltötte a hasat az en csemegeimmel, [es] kivetett engemet.

51:35 Az en rajtam esett erőszak es az en testem Babilonra [terjen,] azt mondja a Sionnak lakoja, es az en verem Kaldeanak lakosaira, azt mondja Jeruzsalem!

51:36 Azert ezt mondja az Úr: Íme, en megitelem a te ügyedet, es bosszut allok eretted, es kiszaraztom az ő tengeret, es kiapasztom az ő forrasat.

51:37 És Babilon kőrakassa lesz, sarkanyok lakhelyeve, csudava, csufsagga es lakatlanna lesz.

51:38 Együtt orditanak, mint az oroszlanok, harsognak, mint az oroszlankölykök.

51:39 Az ő kedvöknek idejen keszitek nekik lakomat, es megreszegitem őket, hogy vigadjanak, es örökkevalo almot aludjanak, es fel ne serkenjenek, azt mondja az Úr.

51:40 Előhozom őket, mint a baranyokat a megmetszesre, mint a kosokat a bakokkal egyetemben.

51:41 Mint bevetetett Sesak, es elfoglaltatott az egesz földnek dicsereti! Milyen utalatta lett Babilon a nemzetek között!

51:42 Feljött Babilonra a tenger, habjainak özönevel elborittatott.

51:43 Varosai pusztava, sivatagga es kopar földde lesznek, a melyen senki sem lakik, sem embernek fia at nem megy rajta.

51:44 Megfenyitem Belt is Babilonban, es kivonom szajabol, a mit benyelt, es többe nem futnak hozza a nemzetek, Babilonnak kőfala is ledől.

51:45 Jőjjetek ki belőle, oh en nepem, es kiki szabaditsa meg lelket az Úr haragjanak tüzetől.

51:46 És el ne olvadjon a ti szivetek es ne feljetek a hirtől, a mely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hir jő, es a masik esztendőben is a hir, hogy erőszakossag van a földön, uralkodo [tör] uralkodora!

51:47 Azert ime, eljőnek a napok, es meglatogatom Babilon faragott kepeit, es egesz földe megszegyenül, es minden ő megöltjei elhullanak ő közötte.

51:48 És örvendeznek Babilon felett az eg es a föld es minden benne valok, mert eszak felől eljőnek rea a pusztitok, azt mondja az Úr.

51:49 Babilon is elesik, Izrael megölöttjei, a mint Babilonban is elhullottak az egesz föld megölöttjei.

51:50 Menjetek el, a kik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne alljatok; emlekezzetek meg a tavolbol az Úrrol, es jusson eszetekbe Jeruzsalem.

51:51 Megszegyenültünk, mert hallottuk a gyalazkodast, orczainkat szegyen boritotta, mert idegenek jöttek az Úr hazanak szentsegebe.

51:52 Azert ime, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es meglatogatom az ő faragott kepeit, es egesz földen sebesültek nyögnek.

51:53 Ha az egbe hag is fel Babilon, es ha megerősiti is az ő erős magaslatat, pusztitok törnek rea tőlem, azt mondja az Úr.

51:54 Kialtas hallatszik Babilonbol, es a Kaldeusok földeből nagy romlas.

51:55 Mert elpusztitja az Úr Babilont, es kivesziti belőle a nagy zajt, es zugnak az ő habjai, mint a nagy vizek, hallatszik az ő szavok harsogasa.

51:56 Mert pusztito tör rea, Babilonra, es elfogatnak vitezei, eltörik az ő kezivök, mert a megfizetesnek Istene, az Úr, bizonynyal megfizet.

51:57 És megreszegitem az ő fejedelmeit, bölcseit, hadnagyait, tiszttartoit es vitezeit, es örök almot alusznak, es nem serkennek fel, azt mondja a kiraly, a kinek neve Seregek Ura!

51:58 Ezt mondja a Seregek Ura: Babilon szeles kőfala földig lerontatik, es az ő büszke kapuit tűz egeti meg, es a nepek hiaba munkalkodnak, es a nemzetek a tűznek, es kifaradnak.

51:59 Ez a szo, a melylyel Jeremias profeta utasitotta Serajat, Neria fiat, a ki a Mahasias fia volt, mikor ő Babilonba mene Sedekiassal, a Juda kiralyaval, kiralysaganak negyedik esztendejeben; Seraja pedig szallasmester vala.

51:60 És megira Jeremias egy könyvben mindazt a veszedelmet, a mely Babilont fogja erni, mindezeket a beszedeket, a melyek megirattak Babilon felől.

51:61 És monda Jeremias Serajanak: Mikor Babilonba jutsz, es latod es elolvasod mind e szokat,

51:62 Ezt mondjad: Uram, te szolottal e hely ellen, hogy elveszitsed ezt annyira, hogy lako ne legyen benne embertől baromig, hanem örökkevalo pusztasag legyen.

51:63 És mikor e könyv olvasasat elvegzed, köss rea követ, es hajitsd be az Eufrates közepebe.

51:64 És ezt mondd: Így merül el Babilon, es meg nem menekedik a veszedelemtől, a melyet en hozok rea, [akarmint] faradjanak. Eddig vannak a Jeremias beszedei.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase