Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 50

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

50:1 Az a szo, a melyet szola az Úr Babilon felől es a Kaldeusok földje felől, Jeremias profeta altal.

50:2 Hirdessetek a nemzetek között es hallassatok, emeljetek fel a zaszlot: hallassatok es el ne titkoljatok; ezt mondjatok: Bevetetett Babilon, megszegyenült Bel, letöretett Merodak, megszegyenültek az ő faragott kepei, letörettek az ő balvanyai.

50:3 Mert eszakrol nep jön fel ellene, pusztava teszi ez az ő földet, es nem lesz, a ki lakozzek benne; embertől fogva a baromig elfutnak, elmennek.

50:4 Azokban a napokban, es abban az időben, azt mondja az Úr, eljőnek az Izrael fiai, ők es a Juda fiai együtt, sirva jönnek es mennek es keresik az Urat, az ő Istenöket.

50:5 A Sion felől kerdezősködnek, arrafele forditjak orczajokat. Eljőnek es oda adjak magokat az Úrnak örök szövetsegre, a mely feledhetetlen.

50:6 Elveszett juhnyaj volt az en nepem, pasztorai felrevezettek őket, a hegyekben bujdostattak őket, hegyről halomra jartak, elfelejtkeztek az ő tanyajukrol.

50:7 A ki csak reajok talalt, emesztette őket, es az ő elnyomoik ezt mondtak: Nem vetkeztünk, mert vetettek az Úr ellen, pedig igazsag otthona, atyaiknak remenysege volt az Úr.

50:8 Fussatok ki Babilonbol es jőjjetek ki Kaldea földeből, es olyanok legyetek, mint a kecskebakok a nyaj előtt;

50:9 Mert ime, en nagy nemzetek gyülekezetet tamasztom es hozom fel Babilonra eszaknak földeről, es sorakoznak ellene, legott bevetetik. Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen viteze, a ki nem ter vissza sikertelenül.

50:10 És Kaldea predava lesz, a kik predara vetik őt, mind betelnek vele, azt mondja az Úr.

50:11 Csak örüljetek, csak tomboljatok öröksegem elpusztitoi: csak ugrandozzatok, mint a nyomtato tino, es nyeritsetek, mint a menlovak.

50:12 Megszegyenül a ti anyatok, a ti szűlőtök igen csuffa lesz: Íme, a nemzetek seprejeve, pusztava, szarazföldde, sivatagga lesz.

50:13 Az Úr haragja miatt nem lakoznak rajta, hanem egeszen pusztasagga lesz, a ki csak atmegy Babilonon, almelkodik es sziszeget egesz veresege felett.

50:14 Sorakozzatok köröskörül Babilon ellen, mind ti ijjaszok, lőjjetek rea, ne kimeljetek a nyilat; mert az Úr ellen vetkezett!

50:15 Kialtsatok rea köröskörül, kezet adta, lehullottak az ő szegletkövei, leromlottak az ő kőfalai: bizony az Úr büntetese ez; büntessetek meg őt, es a mint cselekedett, ugy cselekedjetek vele.

50:16 Vagjatok ki Babilonbol a magvetőt es a ki sarlot fog aratas idejen; a gyilkos fegyver elől kiki az ő nepehez szalad, kiki az ő földe fele fut.

50:17 Elszeledt juhnyaj az Izrael, oroszlanok kergettek szet; először benyelte őt Assiria kiralya, vegre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni kiraly megtörte az ő csontjait.

50:18 Azert ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Íme, en megfenyitem a babiloni kiralyt es az ő földet, mikent megfenyitem az assiriai kiralyt.

50:19 És visszaviszem az Izraelt az ő lakhelyere, es Basanban legel es a Karmelen, es az Efraim hegyen es Gileadban megelegszik az ő lelke.

50:20 Azokban a napokban es abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz; a Juda vetkei, de nem talaltatnak: mert kegyelmes leszek azokhoz, a kiket meghagyok.

50:21 A ketszer partütők földere menj fel, es a meglatogattatas lakoit [irtsd ki,] öljed es irtsad őket, azt mondja az Úr, es mind a szerint cselekedjel, a mint parancsoltam neked.

50:22 Harczi zaj a földön es nagy romlas.

50:23 Hogy elmulott es összetört az egesz föld pőrölye! milyen utalatossa lett Babilon a nemzetek között.

50:24 Tőrbe ejtettelek teged, es meg is fogattal Babilon, de nem tudtad, utol erettel es megragadtattal, mert pörlekedtel az Úrral.

50:25 Felnyitotta az Úr az ő tarhazat, es előhozta az ő haragjanak szereit: mert e cselekedet az Úre, a Seregek Urae Kaldea földen.

50:26 Törjetek rea a szelekről, nyissatok fel az ő magtarait, tapodjatok őt, mint a kevet, es irtsatok ki, hogy ne legyen maradeka.

50:27 Döfjetek le minden tulkat, le velök a vagohidra! Oh jaj nekik; mert eljött az ő napjok, az ő megfenyittetesök ideje!

50:28 A futok es a Babilon földeből menekülők zaja megjelentik majd a Sionon az Úrnak a mi Istenünknek bosszuallasat, az ő templomaert valo bosszuallasat.

50:29 Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit a ki kezivet feszit, köröskörül jarjatok ellene tabort, hogy senki el ne szaladhasson: fizessetek meg neki az ő cselekedete szerint, a mint ő cselekedett, ugy cselekedjetek vele; mert az Úr ellen kevelykedett, az Izraelnek Szentje ellen!

50:30 Azert elhullanak az ő ifjai az ő utczaiban, es minden viteze elvesz azon a napon, azt mondja az Úr.

50:31 Íme, en ellened vagyok, te kevely, azt mondja az Úr, a Seregek Ura, mert eljött a te napod, a te megfenyitesed napja.

50:32 És megbotlik a kevely es elesik, es senki nem lesz, a ki felköltse őt, es tüzet gyujtok az ő varosaiban, hogy megemeszsze azokat, a kik körülte vannak.

50:33 Ezt mondja a Seregek Ura: Megnyomorittattak az Izrael fiai es Juda fiai együtt es mindnyajan, a kik fogsagra vittek őket, belejök ragadnak, nem akarjak őket elbocsatani.

50:34 [De] az ő megvaltojok erős, Seregek Ura az ő neve, bizonynyal felveszi az ő peröket, hogy megnyugtassa e földet, es Babilon lakoit megrettentse.

50:35 Fegyver [lesz] a Kaldeusokon, azt mondja az Úr, es Babilon lakoin es az ő fejedelmein es az ő bölcsein.

50:36 Fegyver [lesz] az ő varazsloin, es megbolondulnak; fegyver [lesz] az ő vitezein, es elijednek.

50:37 Fegyver [lesz] az ő lovain es szekerein es az egesz egyveleg nepen, a mely ő benne van, es hasonlok lesznek az asszonyokhoz. Fegyver [lesz] az ő kincsein, es elpredaltatnak.

50:38 Szarazsag [lesz] az ő vizein, es kiszaradnak, mert balvanyok földe az, es faragott kepekkel dicsekednek.

50:39 Azert sakalok lakoznak ott baglyokkal, es struczmadarnak fiai lakoznak benne, es soha többe nem lakjak azt, es nem lesznek lakosai nemzedekről nemzedekre.

50:40 A mint felforgatta Isten Sodomat es Gomorat es az ő szomszed varosait, azt mondja az Úr, ep ugy nem lakik ott egy ember sem, es embernek fia sem lakja azt.

50:41 Íme, nep jött eszakrol, es nagy nemzet es sok kiraly tamad fel a föld hataraibol.

50:42 Ívet es paizst ragadnak, kegyetlenek azok, es semmi irgalmassag nem lesz bennök, szavok mint a tenger zugasa, es lovakon jőnek, mind viadalra keszek te ellened, te Babilon leanya!

50:43 Hallja a babiloni kiraly az ő hiröket, es kezei elesnek, szorongas fogja el őt, fajdalom, mint a gyermekszűlőt.

50:44 Íme, mint a Jordan erdősegeből valo oroszlan, ugy jön fel az örök[zöld] ligetre, de hamar kiűzöm őt arrol, es a ki arra valasztatott, azt teszem azon fejedelemme, mert kicsoda hasonlatos hozzam? es ki szab nekem törvenyt, es ki az a pasztor, a ki ellenem alljon?

50:45 Azert halljatok meg az Úr tervet, a melyet Babilon ellen tervezett, es az ő gondolatait, a melyeket Kaldea ellen gondolt. Bizony elhajtjak őket, a nyaj kicsinyeit, es almelkodik felettök a legelő.

50:46 Babilon bevetelenek zajatol megindul a föld, es kialtasa hallatszik a nemzetek között!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase