Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 49

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

49:1 Az Ammon fiai felől ezt mondja az Úr: Nincsenek-e Izraelnek fiai? Nincsen-e örököse neki? Miert birtokolja Milkom Gadot, es az ő nepe miert lakik annak varosaiban?

49:2 Azert ime eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es harczi riadot hallatok Rabbaban az Ammon fiaival, es romhalomma lesz, es leanyai tűzzel egettetnek meg, es Izrael birtokolja azokat, a kik [most] őt birtokoljak, azt mondja az Úr.

49:3 Ordits Hesbon, mert elpusztittatott Hai! Kialtsatok Rabbah leanyai, öltözzetek gyaszba, sirjatok es futkossatok a szorosokon, mert Milkom a fogsagba megy, papjai es fejedelmei is vele együtt.

49:4 Mit dicsekedel völgyeddel, völgyed bősegevel, engedetlen leany, a ki az ő kincseiben bizik [es ezt mondja:] Kicsoda tamad ellenem?

49:5 Íme en felelmet bocsatok read, azt mondja az Úr, a Seregek Ura, minden szomszedod felől, es szetrebbentek egymastol, es nem lesz, a ki összegyűjtse az elszeledteket.

49:6 De azutan visszahozom majd a fogsagbol az Ammon fiait, azt mondja az Úr.

49:7 Ezt mondja a Seregek Ura Edom felől. Nincs bölcsesseg többe Temanban? elveszett-e a tanacs az ertelmesektől? hiaba valova lett-e az ő bölcsessegök?

49:8 Fussatok, forduljatok, rejtőzzetek el melyen Dedan lakosai, mert Ézsau veszedelmet hozom ő rea az ő megfenyittetesenek idejen.

49:9 Ha szőlőszedők törnek read, nem hagynak gerezdeket, ha ejjeli tolvajok: pusztitanak, a mig nekik tetszik.

49:10 Bizony en mezitelenne teszem Ézsaut, titkait kijelentem, es el nem rejtőzhetik, magva elpusztul, es atyjafiai es szomszedai sem lesznek.

49:11 Hagyd el a te arvaidat, en eltartom özvegyeidet is; bennem vessek remenysegüket.

49:12 Mert azt mondja az Úr: Íme, a kiknek nem kell vala meginniok a pohart, ugyancsak megiszszak; te pedig teljesen büntetlenül maradnal-e? Nem maradsz büntetlenül, mert bizonyara megiszod.

49:13 Mert en magamra esküdtem meg, azt mondja az Úr, hogy utalatta es gyalazatta, pusztasagga es atokka lesz Boczra, es minden varosa örökkevalo pusztasagga lesz.

49:14 Hirt hallottam az Úrtol, es követ küldetett a nemzetekhez, a ki ezt mondja: Gyűljetek össze, induljatok ellene, es keljetek fel a harczra,

49:15 Mert ime, kicsinynye teszlek teged a nemzetek között, es az emberek között utalatossa.

49:16 A te könnyelműseged csalt meg teged es a te szived kevelysege, a ki a sziklak hasadekaiban lakol, [es] elfoglaltad a halmok tetejet. Ha olyan magas helyen rakod is feszkedet, mint a saskeselyű, onnet is lerantalak teged, azt mondja az Úr.

49:17 És pusztasagga lesz Edom, a ki csak atmegy rajta elalmelkodik, es sziszeget egesz veresege felett.

49:18 A mint Sodomanak es Gomoranak es az ő szomszedainak elsüllyedesekor [volt], azt mondja az Úr, ott sem lakik [több ]ember, es benne emberek fia nem tartozkodik.

49:19 Íme, mint oroszlan jön fel a Jordan erdősegeből az örök[zöld] legelőre, de hamarsaggal kiűzöm őt onnan, es a kivalasztottat teszem azon fejedelemme, mert kicsoda hozzam hasonlo, es ki szab nekem törvenyt, es kicsoda az a pasztor, a ki megallhat ellenem?

49:20 Halljatok meg azert az Úr tervet, a melyet tervezett Edom felől, es az ő gondolatait, a melyeket gondolt Teman polgarai felől. Bizony elhurczoljak őket, a juhnyaj kicsinyeit, bizony szörnyűködik rajtok a sajat legelőjök.

49:21 Az ő romlasuk zajatol megrendült a föld, az ő kialtasuk szava elhallatszik a veres tengerig.

49:22 Íme, feljő mint saskeselyű, es repül es szarnyait szetterjeszti Boczran: es Edom vitezeinek szive olyan lesz az napon, mint a vajudo asszony szive.

49:23 Damaskus felől: Megszegyenült Emat es Arphad, mert gonosz hirt hallottak, es remegnek, mint a haborgo tenger, a mely nem nyughatik.

49:24 Megrendült Damaskus, futashoz keszül es reszketes fogja el, szorongas es fajdalmak szalljak meg őt, mint a szűlő asszonyt.

49:25 Miert is nem marad ki a dicsőseges varos, az en örömömnek varosa?

49:26 De elhullanak az ő ifjai is az ő utczajokon, es minden harczolo ember levagatik azon a napon, azt mondja a Seregek Ura.

49:27 És tüzet gyujtok Damaskus kőfalan, es megemeszti a Ben-Hadad palotait.

49:28 Kedarnak es Hazornak orszagai felől, a melyeket megvert Nabukodonozor, a babiloni kiraly, ezt mondja az Úr: Keljetek fel, menjetek fel Kedarra, es pusztitsatok keletnek fiait.

49:29 Satoraikat es nyajokat elveszik, es karpitjaikat es minden edenyöket es teveiket elviszik, es ezt kialtjak felejök: Retteges köröskörül!

49:30 Fussatok el, igen siessetek, rejtőzzetek el melyen, Hazornak lakoi, azt mondja az Úr, mert tervet tervezett ellenetek Nabukodonozor, a babiloni kiraly, es ellenetek gondolatot gondolt.

49:31 Keljetek fel, menjetek a bekesseges nemzet köze, azok köze, a kik batorsagban lakoznak, azt mondja az Úr, sem kapujok, sem zarjok nincsen, egyedül laknak!

49:32 Teveik predava lesznek, es az ő sok barmaik zsakmanynya, es elszorom őket, e nyirott üstökűeket minden szel fele, es minden oldal felől veszedelmet hozok reajok, azt mondja az Úr.

49:33 És Hazor sakalok lakhelyeve lesz, örökkevalo pusztasagga, senki nem lakik ott, es embernek fia nem is tartozkodik azon.

49:34 Az Úr szava, a melyet szola Jeremias profetanak Elam felől, Sedekiasnak, a Juda kiralyanak orszaglasa kezdeten, mondvan:

49:35 Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, en eltöröm az Elam kezivet, erejenek zsengejet.

49:36 És negy szelet hozok Elam ellen, az egnek negy hatararol, es elszorom őket mindenik szel fele, es nem lesz nemzet, a kihez nem futnak az Elam szökevenyei.

49:37 És megrettentem Elamot az ő ellensegei előtt es az ő lelköknek keresői előtt, es veszedelmet hozok reajok, az en felgerjedt haragomat, azt mondja az Úr, es utanok bocsatom a fegyvert mindaddig, mig meg nem emesztem őket.

49:38 És az en szekemet Elamba helyezem, es kivesztem onnet a kiralyt es a fejedelmeket, azt mondja az Úr:

49:39 De vegezetre visszahozom Elamot a fogsagbol, azt mondja az Úr.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase