Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 46

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

46:1 Ez a szo, a melyet az Úr szolott Jeremias profetanak a poganyok felől;

46:2 Égyiptom felől, a Neko Faraonak, Égyiptom kiralyanak serege felől, a mely az Eufrates folyo mellett, Karkemisben vala, a melyet megvere Nabukodonozor, a babiloni kiraly, Jojakimnak, Josias fianak, Juda kiralyanak negyedik esztendejeben:

46:3 Keszitsetek vertet es paizst, es induljatok a harczra.

46:4 Nyergeljetek a lovakat, es üljetek fel ti lovasok, es legyetek sisakokban. Tisztitsatok a kopjakat, öltsetek fel a panczelokat.

46:5 Mit latok? Ők megriadva hatralni kezdenek, vitezeik leveretnek es futasnak erednek, es vissza sem tekintenek! Mindenfelől felelem, azt mondja az Úr.

46:6 Nem futhat el a gyors, es az erős sem menekülhet el; eszak fele, az Eufrates folyo mellett legyőzetnek es elhullanak.

46:7 Kicsoda ez, a ki növekedik, mint a folyoviz, es olyan, mint a meghaborodott vizű folyamok?

46:8 Égyiptom növekedik ugy, mint a folyoviz es mint a meghaborodott vizű folyamok, mert ezt mondja: Felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a varost es a benne lakokat.

46:9 Jőjjetek fel lovak, es zörögjetek szekerek, jőjjenek ki a vitezek, a szerecsenek es a Libiabeliek, a kik paizst viselnek, es a Lidiabeliek, a kik kezivet viselnek!

46:10 Az a nap pedig az Úrnak, a Seregek Uranak büntető napja, hogy bosszut alljon ellensegein. És a fegyver felemeszt es jol lakik es megreszegül az ő verökkel, mert aldozatja lesz az Úrnak, a Seregek Uranak eszak földen, az Eufrates folyo mellett.

46:11 Menj föl Gileadba, es vegy balzsamot te szűz, Égyiptomnak leanya: hiaba sokasitod az orvossagokat, nincs gyogyir szamodra!

46:12 Hallottak a poganyok a te gyalazatodat, es a te kialtasoddal betelt a föld, mert vitez vitezbe ütközött, es mind a ketten együtt estek el.

46:13 Az a szo, a melyet az Úr Jeremias profetahoz szolott, Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak eljövetele felől az Égyiptom földenek megveresere:

46:14 Hirdessetek Égyiptomban es hireszteljetek Migdolban, hireszteljetek Nofban es Tafnesben, es ezt mondjatok: Állj elő, es keszitsd fel magadat, mert fegyver emeszti meg a te kerületeidet.

46:15 Miert verettek le a te erőseid? Nem allhattak meg, mert az Úr rettentette el őket.

46:16 Megsokasitotta a tantorgot, egyik a masikra hullott, es ezt mondottak: Kelj fel, es menjünk vissza a mi nepünkhöz es a mi szülőföldünkre az erőszakoskodo fegyver elől.

46:17 Ezt kialtjak akkor: A Farao, Égyiptom kiralya, a haborusag[nak] [kiralya,] elhaladta a rendelt időt.

46:18 Élek en, azt mondja a kiraly, a kinek a neve Seregek Ura, hogy mint a Taborhegy [all] a hegyek között, es mint a Karmel a tenger között, ugy jő el.

46:19 Keszits magadnak elköltözesre valo edenyeket, Égyiptom leanyanak lakosa, mert Nof elpusztul es megeg, lakatlanna lesz.

46:20 Szep üszőtino Égyiptom, [de] pusztulas tör rea eszak felől.

46:21 Meg zsoldosai is olyanok ő közöttök, mint a hizlalt borjuk, de ők is meghatralnak, egyetemlegesen elfutnak, meg nem allanak, mert romlasuk napja jön reajok, az ő megfenyittetesök ideje.

46:22 Az ő szava mint a csuszo kigyoe, mert nagy sereggel indulnak, es szekerczekkel jőnek ellene, mint a favagok.

46:23 Kivagjak az ő erdejet, azt mondja az Úr, mert belathatatlanok, mert többen lesznek mint a saskak, es megszamlalhatatlanok.

46:24 Megszegyenül Égyiptom leanya, eszaki nep kezebe jut.

46:25 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Íme, en megfenyitem No- Ammont es a Faraot es Égyiptomot es az ő isteneit es kiralyait, mind a Faraot, mind azokat, a kik biznak benne.

46:26 Odaadom őket az ő lelkök keresőinek kezebe, es Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak kezebe, es az ő szolgainak kezebe; de azutan ugy lakoznak abban, mint azelőtt, azt mondja az Úr.

46:27 És te ne felj, oh en szolgam Jakob, es ne rettegj Izrael, mert ime, en megszabaditlak teged messziről, es a te magodat is az ő fogsaguk földeről, es visszater Jakob es megnyugszik es bekessegben lesz, es nem lesz, a ki megijeszsze.

46:28 Ne felj te, oh en szolgam Jakob, azt mondja az Úr, mert en veled vagyok, mert veget vetek minden nemzetnek, a kik köze kivetettelek teged, neked pedig nem vetek veget, hanem megverlek teged itelettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetes nelkül.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase