Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 43

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

43:1 És a mint Jeremias teljesen elmondta az egesz nepnek az Úr, az ő Istenök minden rendeleset, melyekert az Úr, az ő Istenök küldötte vala ő hozzajok, mindazokat a rendeleseket, [mondom,]

43:2 Akkor monda Azarias, Hosajanak fia, Johanan, Kareanak fia, es valamennyi kevely ferfiak, mondvan Jeremiasnak: Hazugsagot szolsz te, nem küldött teged az Úr, a mi Istenünk, hogy ezt mondjad: Ne menjetek be Égyiptomba, hogy ott tartozkodjatok.

43:3 Hanem Baruk, Nerianak fia izgat teged mi ellenünk, hogy minket a Kaldeusok kezebe adjon, hogy megöljenek minket, es vitessenek Babilonba.

43:4 És nem hallgata Johanan, Kareanak fia, sem a seregnek valamennyi tisztje, sem az egesz nep az Úr szavara, hogy a Juda földen maradjanak.

43:5 Hanem elvive Johanan, Kareanak fia, es a seregnek minden tisztje Judanak egesz maradekat, a kik visszajöttek vala mindama nemzetek közül, a hova kiűzettek vala, hogy lakozzanak Judanak földeben.

43:6 A ferfiakat es az asszonyokat, a gyermekeket es a kiraly leanyait es minden lelket, a melyet Nabuzaradan, a poroszlok feje hagyott vala Gedaliassal, Ahikamnak, Safan fianak fiaval, es Jeremias profetat es Barukot, Nerianak fiat.

43:7 És elmenenek Égyiptomnak földebe, mert nem hallgattak az Úr szavara, es bemenenek Tafnesig.

43:8 És szola az Úr Jeremiasnak Tafnesben, mondvan:

43:9 Vegy a kezedbe nagy köveket, es rejtsd el azokat a sarba, a teglaegetőkemenczebe, a mely a Farao hazanak ajtajaban van Tafnesben, a Judabeli emberek szeme lattara.

43:10 És ezt mondd nekik: Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Íme, en elküldök es felhozom Nabukodonozort, a babiloni kiralyt, az en szolgamat, es az ő szeket e kövekre teszem, melyeket elrejtettem, es azokra vonja fel az ő satorat.

43:11 És betör, es megveri Égyiptom földet, a ki halalra valo, halalra, es a ki rabsagra, rabsagra, es a ki fegyverre, fegyverre [jut.]

43:12 És tüzet gyujtok Égyiptom isteneinek hazaiban, es felegeti azokat, es foglyokka teszi őket, es magara ölti Égyiptom földet, mikepen a pasztor magara ölti ruhajat, es kimegy onnan bekesseggel.

43:13 És Bethsemesnek, a mely Égyiptom földeben van, faragott kepeit lerontja: es Égyiptom isteneinek hazait tűzzel felegeti.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase