Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 42

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

42:1 Eljöve pedig a csapatoknak minden tisztje, es Johanan, Kareanak fia, es Jazania, Ozanianak fia, es az egesz nep kicsinytől fogva nagyig,

42:2 És mondanak Jeremias profetanak: Hallgasd meg alazatos keresünket, es könyörögj erettünk az Úrnak, a te Istenednek mind e maradekert; mert kevesen maradtunk meg a sokasagbol, mint a te szemeid [jol] latnak minket;

42:3 És jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, a melyen jarjunk, es a dolgot, a mit cselekedjünk.

42:4 És monda nekik Jeremias profeta: Meghallottam. Íme, en könyörgök az Úrnak, a ti Isteneteknek a ti beszedeitek szerint, es mindazt, a mit felel az Úr nektek, megjelentem nektek, el nem titkolok semmit tőletek.

42:5 Ők pedig mondanak Jeremiasnak: Az Úr legyen ellenünk tökeletes es igaz tanubizonysag, ha nem mind ama beszed szerint cselekszünk, a melylyel elküld teged mi hozzank az Úr, a te Istened.

42:6 Ha jo, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavara, a melyert mi teged ő hozza küldünk; hogy jo dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavara.

42:7 Lőn pedig tiz nap mulva, hogy szola az Úr Jeremiasnak.

42:8 És odahiva Johanant, Kareanak fiat, es a seregeknek minden tisztjet, a kik vele valanak, es az egesz nepet kicsinytől fogva nagyig.

42:9 És monda nekik: Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, a kihez küldöttetek engem, hogy megjelentsem előtte a ti könyörgesteket:

42:10 Ha allandoan megmaradtok e földön, felepitlek titeket es el nem rontlak, es elplantallak titeket es ki nem gyomlallak: mert megbantam a gonoszt, a mit cselekedtem veletek.

42:11 Ne feljetek a babiloni kiralytol, a kitől [most] feltek, ne feljetek tőle, azt mondja az Úr; mert veletek vagyok, hogy megtartsalak es megszabaditsalak titeket az ő kezeből.

42:12 És irgalmassagot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzatok, es lakni hagyjon titeket a ti földeteken.

42:13 De ha ti ezt mondjatok: Nem lakunk e földön, nem hallgatvan az Úrnak, a ti Isteneteknek szavara,

42:14 Mondvan: Nem! hanem Égyiptom földere megyünk be, a hol nem latunk harczot es nem hallunk trombitaszot, es kenyeret nem ehezünk, es ott lakozunk:

42:15 Most azert halljatok meg az Úrnak szavat, Judanak maradekai! Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Ha ti [csak] orczaitokat forditjatok [is ugy], hogy bemenjetek Égyiptomba, es bementek, hogy ott tartozkodjatok:

42:16 Akkor a fegyver, a melytől ti feltek, legott utoler benneteket Égyiptom földen, es az ehseg is, a mitől rettegtek, körülvesz titeket Égyiptomban, es ott haltok meg.

42:17 Mert az lesz, hogy mindazok a ferfiak, a kik [ugy] forditjak orczajokat, hogy bemenjenek Égyiptomba, hogy ott tartozkodjanak, meghalnak fegyver, ehseg es döghalal miatt, es egy sem marad meg közülök, es nem szabadul meg a veszedelemtől, a melyet en bocsatok reajok.

42:18 Mert ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Mikepen kiömlik az en haragom es busulasom Jeruzsalem lakosaira, azonkepen kiöntöm az en haragomat ti reatok, ha bementek Égyiptomba; es lesztek [ott] atok, csuda, szidalom, gyalazat, es többe nem latjatok e helyet!

42:19 Az Úr szolott hozzatok, oh Judanak maradekai! Ne menjetek Égyiptomba; jol tudjatok meg, hogy bizonysagot tettem ma ellenetek.

42:20 Mert magatokat csaljatok meg a ti szivetekben: mert ti küldöttetek engem az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mondvan: Könyörögj az Úrnak, a mi Istenünknek, es a mint szol az Úr, a mi Istenünk, ugy jelentsd meg nekünk, es akkepen cselekszünk.

42:21 Mikor pedig ma megjelentem nektek, nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavara es egyaltalan azokra, a melyekert engem ti hozzatok küldött.

42:22 Most azert tudjatok meg jol, hogy fegyverrel, ehseggel es döghalallal haltok meg a helyen, a hova kivankoztok menni, hogy ott tartozkodjatok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase