Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 41

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

41:1 És a hetedik honapban csakugyan eljöve Ismael, Natanianak, Elisama fianak fia, a ki kiralyi nemből es a kiraly főemberei közül valo vala, es tiz ferfiu vele Gedaliashoz, Ahikamnak fiahoz Mispaba, es együtt etkezenek Mispaban.

41:2 És felkele Ismael, Natanianak fia es a tiz ferfiu, a kik vele valanak, es megölek Gedaliast, Ahikamnak, a Safan fianak fiat szablyaval, es megöle ő azt, a kit a babiloni kiraly tiszttartova tett vala a földön!

41:3 És mindazokat a Judabelieket is, a kik Gedaliassal valanak Mispaban, es a Kaldeusokat is, a kik ott talaltatanak, [tudniillik] a vitezlő embereket, megöle Ismael.

41:4 Masnap pedig a Gedalias megölese utan, meg mikor senki sem tudta azt:

41:5 Ferfiak jövenek Sikemből, Silobol es Samariabol: nyolczvan ferfiu levagott szakallal, megszaggatott ruhaban es bevagdalt [testtel,] kezökben etelaldozat es tömjen, hogy aldozzanak az Úr hazaban.

41:6 És kimene elejök Ismael, Natanianak fia Mispabol, menes közben is sirvan. És mikor elejök ert vala, monda nekik: Jertek el Gedaliashoz, Ahikamnak fiahoz.

41:7 És mikor bementek vala a varosba, megöle őket Ismael, Natanianak fia, [es hanya őket] az arokba, ő es a ferfiak, a kik vele valanak.

41:8 De tiz ember talaltatek ő közöttük, a kik ezt mondak Ismaelnek: Ne ölj meg minket, mert kincsünk van nekünk a mezőn, buza es arpa, olaj es mez es megtartoztata magat, es nem öle meg őket az ő atyjokfiaival.

41:9 Az arok pedig, a melybe behanya Ismael mindamaz emberek holttestet, a kiket megöle Gedaliassal együtt, az, a melyet Asa kiraly csinalt vala Baasa ellen, az Izrael kiralya ellen. Ismael, Natanianak fia megtölte ezt a megölettekkel.

41:10 És fogsagra vive el Ismael a nep egesz maradekat, a mely Mispaban vala, a kiraly leanyait es az egesz nepet, a mely Mispaban hagyatott vala, kiket Nabuzaradan, a poroszlok feje Gedaliasra, Ahikamnak fiara bizott vala; foglyul ejte azert őket Ismael, Natanianak fia, es elindula, hogy az Ammon fiaihoz menjen.

41:11 És meghalla Johanan, Kareanak fia es a seregek minden vezetője, a ki ő vele vala, azt az egesz gonoszsagot, a melyet Ismael, Natanianak fia cselekedett vala.

41:12 És magokhoz vevek mind az embereket, es elmenenek, hogy megvivjanak Ismaellel, Natanianak fiaval, es elerek őt a nagy viznel, a mely Gibeonnal vala.

41:13 És mikor meglatta vala az egesz nep, a mely Ismaellel vala, Johanant, Kareanak fiat es a seregnek minden vezetőjet, a kik vele valanak, megörüle.

41:14 És visszatere az egesz nep, a melyet Ismael elvitt vala Mispabol, es visszatere es elmene Johananhoz, Kareanak fiahoz.

41:15 Ismael pedig, Natanianak fia nyolczadmagaval szalada el Johanan elől, es az Ammon fiaihoz mene.

41:16 És magahoz veven Johanan, Kareanak fia, es a seregnek minden vezetője, a kik ő vele valanak, a nep minden maradekat, a melyet visszahoztak vala Ismaeltől, Natanianak fiatol Mispabol, miutan ez megöle Gedaliast, Ahikamnak fiat, az erős ferfiakat, vitezeket es asszonynepeket es gyermekeket es udvari szolgakat, a kiket visszahozott vala Gibeonbol:

41:17 Elindulanak es megallapodanak Gerut Kimhamnal, a mely közel vala Betlehemhez, hogy elmenjenek es bemenjenek Égyiptomba,

41:18 A Kaldeusok miatt, mert felnek vala tőlök, mert Ismael, Natanianak fia megölte vala Gedaliast, Ahikamnak fiat, a kit a babiloni kiraly tiszttartova tett vala a földön.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase