Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 40

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

40:1 Az a szozat, a melyet az Úr szola Jeremiasnak, miutan Nabuzaradan, a poroszlok feje elbocsata őt Ramabol. Mikor elvitte vala őt, ő is lanczokkal vala megkötözve a jeruzsalemi es judai mindenfele foglyok között, a kik Babilonba vitetnek vala.

40:2 És a poroszlok feje elvive Jeremiast, es monda neki: Az Úr, a te Istened rendelte ezt a büntetest e hely ellen.

40:3 És rahozta es megcselekedte az Úr, a mint megmondotta vala. Mert vetkeztetek az Úr ellen, es nem hallgattatok az ő szavara, azert teljesedett be ti rajtatok e dolog.

40:4 Mostan azert ime, en teged ma megszabaditalak a lancztol, a mely a te kezeiden van; ha tetszik neked Babilonba jőnöd, jőjj velem, nekem pedig gondom lesz read, ha pedig nem tetszik neked, hogy eljőjj velem Babilonba, maradj itt. Íme, az egesz föld előtted van, a hova jobbnak es helyesebbnek latszik menned, menj oda.

40:5 (De ő meg nem ter vala vissza.) Vagy menj vissza Gedaliashoz, Ahikamnak, Safan fianak fiahoz, a kit a babiloni kiraly tiszttartova tett Juda varosaiban, es lakjal vele a nep között, vagy akarhova tetszik menned, oda menj. És ada a poroszlok feje neki etket es ajandekot, es elbocsata őt.

40:6 És elmene Jeremias Gedaliashoz, Ahikamnak fiahoz Mispaba, es ott lakek vele a nep között, a kik megmaradtak a földön.

40:7 És mikor meghallotta a seregek minden vezetője, a kik a mezőn valanak, ők magok es az ő embereik, hogy a babiloni kiraly Gedaliast, Ahikamnak fiat tette tiszttartova az orszagban, es hogy rea bizta a ferfiakat es az asszonyokat, a kisdedeket es a föld szegenyeit azok közül, a kik Babilonba el nem vitettek vala;

40:8 Elmenenek Gedaliashoz Mispaba, tudniillik Ismael, Natanianak fia, es Johanan es Jonatan, Kareanak fiai, es Seraja, Tankumetnek fia, es a netofati Efainak fiai, es Jazania, Maakatnak fia, ők es az ő embereik.

40:9 És Gedalias, Ahikamnak, Safan fianak fia megesküvek nekik es az ő embereiknek, mondvan: Ne feljetek a Kaldeusoknak szolgalni, hanem lakozzatok e földön es szolgaljatok a babiloni kiralynak, es jo dolgotok lesz.

40:10 És en ime Mispaban lakom, hogy szolgalatukra alljak a Kaldeusoknak, a kik eljőnek hozzank, ti pedig szedjetek össze bort es gyümölcsöt, es olajt is szerezzetek edenyeitekbe, es lakjatok a ti varosaitokban, a melyeket elfoglaltatok.

40:11 És mindazok a Judabeliek is, a kik a Moabitaknal, az Ammon fiainal, az Edomitaknal, es a kik akarmely tartomanyban valanak, meghallak, hogy a babiloni kiraly Judabol maradekot hagyott, es hogy Gedaliast, Ahikamnak, Safan fianak fiat tette előttök tiszttartova.

40:12 Azert haza jövenek mindnyajan a Judabeliek mindenünnen, a hova elfutottak vala, es eljövenek a Juda földebe Gedaliashoz Mispaba, es bort es igen sok gyümölcsöt szerzenek össze.

40:13 És Johanan, Kareanak fia, es a seregek minden vezetője, a kik a mezőn valanak, szinten elmenenek Gedaliashoz Mispaba.

40:14 És mondanak neki: Nem tudod-e, hogy Baalisz, az Ammonitak kiralya elküldötte Ismaelt, Natanianak fiat, hogy teged megöljön? De nem hive azoknak Gedalias, Ahikamnak fia.

40:15 Johanan pedig, Kareanak fia, titkolozva monda Gedaliasnak Mispaban, mondvan: Elmegyek es megölöm Ismaelt, Natanianak fiat ugy, hogy senki se tudja. Miert oltana el a te eletedet? Hiszen a Judabeliek, a kik te hozzad gyülekeztek vala, mind eloszlanak, es Judanak maradeka is elvesz.

40:16 És monda Gedalias, Ahikamnak fia Johanannak, a Karea fianak: Ne cselekedd e dolgot, mert te hazugsagot szolasz Ismael felől!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase