Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 37

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

37:1 Uralkodott pedig Sedekias kiraly, Josiasnak fia, Konia helyett, a ki Jojakimnak fia vala, kit Nabukodonozor, a babiloni kiraly kiralylya tett vala Judanak földeben.

37:2 De nem hallgata sem ő, sem az ő szolgai, sem a föld nepe az Úrnak szavat, a melyet szolott vala Jeremias profeta altal.

37:3 És elkülde Sedekias kiraly Jukalt, Selemianak fiat, es Sofoniast, Mahasias papnak fiat Jeremias profetahoz, mondvan: Kerlek, könyörögj mi erettünk az Úrnak, a mi Istenünknek.

37:4 Jeremias pedig be- es kimegy vala a nep között, mert meg nem vetettek vala őt be a tömlöczbe.

37:5 A Farao serege pedig kijött Égyiptombol, es a Kaldeusok, a kik megszallottak Jeruzsalemet, meghallottak e hirt ő felőlök, es elhagytak Jeruzsalemet.

37:6 És szola az Úr Jeremias profetanak, mondvan:

37:7 Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Ezt mondjatok a Juda kiralyanak, a ki elküldött titeket en hozzam, hogy megkerdezzetek engem: Íme, a Farao serege, a mely kijött a ti segitsegetekre, visszamegy Égyiptom földebe.

37:8 És visszaternek a Kaldeusok, es ostromoljak e varost, es beveszik azt, es megegetik tűzzel.

37:9 Ezt mondja az Úr: Ne csaljatok meg magatokat, mondvan: Bizonyoson elmennek mi rolunk a Kaldeusok; mert nem mennek el.

37:10 Mert ha a Kaldeusoknak egesz sereget megveritek is, a kik ostromolnak titeket, es közülök [csak] nehany megsebesült marad is: valamennyi felkel az ő satorabol, es megegetik e varost tűzzel.

37:11 És mikor a Kaldeusok serege elvonula Jeruzsalem alol a Farao serege miatt,

37:12 Jeremias is kiindula Jeruzsalemből, menven a Benjamin földere, hogy osztalyreszt kapjon onnan a nep között.

37:13 Mikor pedig ő a Benjamin kapujahoz [ere] es ott vala egy őr, a kinek neve Jerias vala, Selemiasnak fia, a ki Hananiasnak fia vala, megfoga az Jeremias profetat, es monda: Te a Kaldeusokhoz szököl!

37:14 És monda Jeremias: Hazugsag! Nem szököm a Kaldeusokhoz; de nem hallgata ra. És Jerias megfoga Jeremiast, es vive őt a fejedelmekhez.

37:15 És a fejedelmek megharaguvanak Jeremiasra, es megveretek őt, es vetek a foghazba az irastudo Jonatan hazaba: mert azt rendeltek vala foghaznak.

37:16 Mikor Jeremias a tömlöczbe es a börtönbe juta, es sok napig vala ott Jeremias;

37:17 Akkor elkülde Sedekias kiraly es előhozata őt, es megkerdeze a kiraly a maga hazanal titkon, es monda: Van-e kijelentesed az Úrtol? Akkor monda Jeremias: Van! És [azt is] monda: A babiloni kiraly kezebe adatol.

37:18 Azutan monda Jeremias Sedekias kiralynak: Mit vetettem ellened es a te szolgaid ellen es e nep ellen, hogy a foghazba vetettetek engem?

37:19 És hol vannak a ti profetaitok, a kik profetaltak nektek, mondvan: Nem jő el a babiloni kiraly ti ellenetek es e föld ellen?

37:20 Most halld csak, uram kiraly, es hallgasd meg az en könyörgesemet, es ne küldj engem vissza az irastudo Jonatan hazaba, hogy ott ne haljak meg.

37:21 Parancsolta azert Sedekias kiraly, hogy vessek Jeremiast a tömlöcz pitvaraba, es adjanak neki naponkent egy-egy darab kenyeret a sütők utczajabol, a mig minden kenyer elfogy a varosbol. És ott marada Jeremias a tömlöcz pitvaraban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase