Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

36:1 És Jojakimnak, a Josias fianak, Juda kiralyanak negyedik esztendejeben is szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

36:2 Vegy elő egy könyvet, es mind ird bele a szokat, a miket en szoltam neked az Izrael es a Juda ellen es minden nemzet ellen, a naptol fogva, a melyen szoltam neked a Josias ideje ota mind e napig.

36:3 Hatha meghallja a Juda haza mindazokat a veszedelmeket, a melyeket en neki szerezni szandekozom, hogy kiki megterjen az ő gonosz utarol, es megbocsassam az ő bűnöket es vetköket.

36:4 És előhiva Jeremias Barukot, a Neria fiat, es megira Baruk a Jeremias szaja utan a könyvbe mindama szokat, a melyeket az Úr szolott vala neki.

36:5 És parancsola Jeremias Baruknak, mondvan: Én fogoly vagyok, nem mehetek be az Úr hazaba.

36:6 Azert te menj be, es a könyvből, a melyet az en szambol irtal, olvasd el az Úrnak szavait a nepnek hallatara az Úrnak hazaban bőjti napon, es az egesz Judanak hallatara, a kik felgyülnek az ő varosaikbol, olvasd el nekik.

36:7 Hatha az Úr ele szall könyörgesük, es mindenki megter az ő gonosz utarol, mert nagy az Úr haragja es felhaborodasa, a melylyel szolott az Úr e nep ellen!

36:8 Baruk pedig, a Neria fia, mind a szerint cselekedek, a mint neki Jeremias profeta megparancsolta vala, elolvasvan a könyvből az Úrnak szavat, az Úrnak hazaban.

36:9 És Jojakimnak a Josias fianak, Juda kiralyanak ötödik esztendejeben, a kilenczedik honapban bőjtre hivtak fel az Úr ele az egesz Jeruzsalem nepet es az egesz nepet, a mely Juda varosaibol jött vala fel Jeruzsalembe.

36:10 És elolvasa Baruk a könyvből Jeremias beszedeit az Úr hazaban Gamarianak, az irastudo Safan fianak szobajaban a felső pitvarban, az Úr haza uj kapujanak nyilasaban az egesz nep hallatara.

36:11 És halla Mikeas, Gamarianak, a Safan fianak fia az Úrnak minden beszedet a könyvből.

36:12 És lemene a kiraly hazaba az irastudo szobajaba, es ime, ott ülnek vala mind a főemberek, Elisama, az irastudo, es Dalajas, Semajanak fia, es Elnatan, Akbornak fia, es Gamaria, Safannak fia, es Sedekias, Hananiasnak fia, es a többi főember is.

36:13 És elbeszele nekik Mikeas mindazokat, a melyeket hallott vala a könyvből, mikor olvasa Baruk a nep hallatara.

36:14 Azert elküldek mind a főemberek Jehudit, a ki Natanianak fia vala, a ki Selemianak fia vala, a ki Kusinak fia vala, Barukhoz, mondvan: A könyvet, a melyből olvastal a nep hallatara, vedd kezedbe, es jövel. És kezebe veve Baruk, a Neria fia a könyvet, es elmene hozzajok.

36:15 És mondanak neki: Ülj le csak es olvasd azt a mi fülünk hallatara, es elolvasa Baruk fülök hallatara.

36:16 És mikor meghallak mind e szokat, megrettenve [tekintettek] egymasra, es mondanak Baruknak: Bizony megjelentjük mind e szokat a kiralynak.

36:17 Barukot pedig kerdezek, mondvan: Jelentsd meg csak nekünk, mimodon irtad mind e szokat az ő szajabol?

36:18 És monda nekik Baruk: Szajaval mondotta nekem mind e szokat, en pedig beirtam e könyvbe tintaval.

36:19 És mondanak a főemberek Baruknak: Menj el, rejtőzzel el te es Jeremias, es ne tudja senki, hol vagytok.

36:20 És elmenenek a kiralyhoz a pitvarba (es letevek a könyvet az irastudo Elisamanak szobajaban) es elmondak mind e szokat a kiraly hallatara.

36:21 És elkülde a kiraly Jehudit, hogy hozza el a könyvet; azert elhoza azt az irastudo Elisamanak szobajabol, es elolvasa azt Jehudi a kiraly hallatara es mindama főemberek hallatara, a kik a kiraly előtt allnak vala.

36:22 A kiraly pedig a teli hazban ül vala a kilenczedik honapban, es a tűz eg vala előtte.

36:23 És mikor Jehudi harom vagy negy levelet elolvasott vala, elmetele azt az irastudonak kesevel, es a tűzbe hajita, a mely a tűzhelyen vala, mignem az egesz könyv megege a tűzben, a mely a tűzhelyen vala.

36:24 Nem rettentek meg, sem ruhajokat nem szaggattak meg a kiraly es valamennyi szolgaja, a kik halljak vala mind e szokat.

36:25 Sőt meg Elnatan is es Delaja es Gamaria kerek a kiralyt, hogy a könyvet ne egesse meg, de nem hallgata rajok.

36:26 Hanem meghagya a kiraly Jerakmeelnek, a Hammelek fianak, es Serajanak, az Azriel fianak, es Selemianak, az Abdeel fianak, hogy fogjak el Barukot, az irastudot, es Jeremias profetat, de az Úr elrejte őket.

36:27 Szola pedig az Úr Jeremiasnak, miutan a kiraly megegette vala a könyvet es a beszedeket, a melyeket Baruk a Jeremias szajabol irt vala, mondvan:

36:28 Terj vissza, vegy magadnak mas könyvet, es ird bele mind az elebbi szokat, a melyek az elebbi könyvben valanak, a melyet Jojakim, a Juda kiralya megegetett.

36:29 És Jojakimnak, a Juda kiralyanak mondd meg: Ezt mondja az Úr: Te egetted meg a könyvet, mondvan: Miert irtal ilyen szokat bele: Bizonyosan eljő a babiloni kiraly, es elveszti e földet, es kipusztit belőle embert es allatot?

36:30 Azert ezt mondja az Úr Jojakim felől, a Juda kiralya felől: Nem lesz neki, a ki a David szekebe üljön, es az ő holtteste elvettetik nappal a hevre, ejszaka pedig a derre.

36:31 És megbüntetem őt, es az ő magvat, es az ő szolgait az ő bűneikert, es rajok bocsatom es a Jeruzsalembeli polgarokra es Judanak ferfiaira mind azt a veszedelmet, a melyről szolottam nekik, de nem hallgattak meg.

36:32 Azert mas könyvet vőn Jeremias, es ada azt Baruknak, az irastudo Neria fianak, es beira abba a Jeremiasnak szajabol minden szavat annak a könyvnek, a melyet Jojakim, a Juda kiralya megegetett vala a tűzben. És több dolgot is iranak bele, hasonlokat az [elebbiekhez.]

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase