Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

35:1 Az a beszed, a melyet szola az Úr Jeremiasnak, Jojakimnak, Josias, Juda kiralya fianak idejeben, mondvan:

35:2 Menj el a Rekabitak hazahoz, es szolj velök, es vidd be őket az Úr hazaba, a kamarak egyikebe, es adj nekik bort inni.

35:3 És mellem vevem Jaazaniat, Jeremiasnak fiat, ki fia vala Habasanianak, es az ő rokonait es minden fiait es a Rekabitak egesz haznepet.

35:4 És bevivem őket az Úr hazaba, a Hanan fiainak a kamarajaba, ki Igdaliasnak, az Isten emberenek fia vala, a mely a fejedelmek kamaraja mellett vala, Mahasiasnak, Sallum fianak kamarajan felül, a ki az ajtonak őrizője vala.

35:5 És a Rekabitak haza nepenek fiai ele borral telt kancsokat es poharakat tevek, es ezt mondam nekik: Igyatok bort!

35:6 És felelenek: Nem iszunk bort, mert Jonadab, Rekabnak fia, a mi atyank parancsolta nekünk, mondvan: Ne igyatok ti bort soha, se a ti fiaitok.

35:7 Se hazat ne epitsetek, se vetest ne vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne tartsatok; hanem satorokban lakjatok teljes eletetekben, hogy sok ideig eljetek e földnek szinen, a melyben ti jövevenyek vagytok.

35:8 És hallgattunk Jonadabnak a Rekab fianak, a mi atyanknak szavara mindabban, a miket parancsolt nekünk, hogy teljes eletünkben bort ne igyunk mi, a mi felesegeink, a mi fiaink es a mi leanyaink.

35:9 Se hazakat ne epitsünk, hogy [azokban] lakjunk, se szőlőnk, se mezőnk, se vetesünk ne legyen nekünk.

35:10 Hanem lakozzunk satorokban. Hallgattunk azert, es a szerint cselekedtünk, a mint nekünk Jonadab, a mi atyank megparancsolta vala.

35:11 Mikor pedig feljöve Nabukodonozor, a babiloni kiraly a földre, akkor ezt mondank: Jertek el, menjünk be Jeruzsalembe a kaldeai sereg előtt es a Siriabeli sereg előtt; es Jeruzsalemben lakoztunk.

35:12 És szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

35:13 Így szol a Seregek Ura, az Izrael Istene: Menj el, mondd meg a Juda ferfiainak es Jeruzsalem lakosainak: Nem veszitek-e fel az intest, hogy hallgassatok az en beszedeimre? azt mondja az Úr.

35:14 Jonadabnak, a Rekab fianak intesei teljesedtek, a melyekkel megparancsolta az ő fiainak, hogy bort ne igyanak, es mindez ideig sem ittak [bort;] mert hallgattak az ő atyjok parancsolatjara; en is szoltam nektek; szoltam pedig jo reggel, de nem engedtetek nekem.

35:15 És elküldtem hozzatok minden en szolgamat, a profetakat, es pedig jo reggel küldem, mondvan: Kerlek, kiki terjen meg az ő gonosz utjarol, jobbitsatok meg cselekedeteiteket, es idegen istenek utan ne jarjatok, hogy nekik szolgaljatok, es lakoztok a földön, a melyet nektek es a ti atyaitoknak adtam, de fületeket sem hajtatok rea, es nem hallgattatok ream.

35:16 Mivelhogy Jonadabnak, a Rekab fianak fiai teljesitik az ő atyjoknak parancsolatjat, melyet parancsolt vala nekik, e nep pedig nem hallgata ream;

35:17 Azert ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Izrael Istene: Íme, en rabocsatom Judara es Jeruzsalemnek minden lakoira mindama veszedelmet, a melyről szoltam nekik; azert mert szoltam nekik, de nem hallottak, kialtottam nekik, de nem feleltek.

35:18 A Rekabitak hazanak pedig monda Jeremias: Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Mivelhogy hallgattatok Jonadabnak, a ti atyatoknak parancsolatjara, es megtartottatok minden parancsolatjat, es ugy cselekedtetek, a mint meghagyta volt nektek:

35:19 Azert ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Nem fogyatkozik el Jonadabnak, a Rekab fianak maradeka, a ki előttem alljon mindenkor.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase