Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

34:1 Az a beszed, a melyet szolott az Úr Jeremiasnak, (mikor Nabukodonozor a babiloni kiraly es az egesz serege es a föld minden orszaga, a melyek az ő hatalma alatt valanak, es a nepek mind vivtak vala Jeruzsalemet es minden varosat) mondvan:

34:2 Ezt mondja az Úr, az Izrael Istene: Menj el, es mondd meg Sedekiasnak, a Juda kiralyanak, es igy szolj neki: Ezt mondja az Úr: Íme, en odaadom e varost a babiloni kiraly kezebe, es felgyujtja ezt tűzzel.

34:3 És te el nem szaladsz az ő kezeből, hanem bizonynyal megfognak es kezebe adnak, es a te szemeid meglatjak a babiloni kiralynak szemeit, es az ő szaja a te szaddal szol, es bemegy Babilonba.

34:4 Mindazaltal halld meg az Úrnak szavat Sedekias, Juda kiralya; ezt mondja az Úr te felőled: Nem halsz meg fegyver altal.

34:5 Bekessegben halsz meg, es a mint füstöltek a te atyaidnak, az előbbi kiralyoknak, a kik te előtted voltak, ugy füstölnek neked is, es igy siratnak teged: Jaj uram! Mert en szoltam e szot, azt mondja az Úr.

34:6 És megmonda Jeremias profeta Sedekiasnak, a Juda kiralyanak, mind e szavakat Jeruzsalemben.

34:7 A babiloni kiraly serege pedig vivja vala Jeruzsalemet es Judanak minden varosat, a melyek megmaradtak vala, [tudniillik] Lakist es Azekat, mert a Juda varosai közül csak ezek maradtak vala meg, mint erősitett varosok.

34:8 Ez a beszed, melyet szola az Úr Jeremiasnak, minekutana Sedekias kiraly szövetseget köte az egesz Jeruzsalembeli neppel, szabadsagot hirdetven köztük.

34:9 Hogy kiki bocsassa szabadon szolgajat es kiki az ő szolgaloleanyat a heber ferfit es a heber leanyt, hogy senki ne szolgaltasson közöttük az ő Judabeli atyjafiaval.

34:10 És engedelmeskedtek mindnyajan a fejedelmek es az egesz nep, a kik szövetseget kötöttek, hogy kiki szabadon bocsassa az ő szolgajat es kiki az ő szolgaloleanyat, hogy senki azokkal ne szolgaltasson többe; es engedelmeskedtek es elbocsatak azokat.

34:11 De azutan elvaltozanak, es visszahozak a szolgakat es szolgaloleanyokat, a kiket szabadon bocsatottak vala, es őket szolgakka es szolgaloleanyokka tevek.

34:12 És lőn az Úrnak szava Jeremiashoz az Úrtol, mondvan:

34:13 Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Én szövetseget kötöttem a ti atyaitokkal azon a napon, a melyen kihoztam őket Égyiptom földeről, a szolgalatnak hazabol, mondvan:

34:14 Mikor a het esztendő eltelik, kiki bocsassa el az ő heber atyjafiat, a ki neked eladatott vala es hat esztendeig szolgalt teged; bocsassad őt magadtol szabadon. De nem hallgatanak a ti atyaitok engemet, es fülöket sem hajtottak erre.

34:15 És ti ma megtertetek vala, es igazat cselekedtetek vala en előttem, kiki szabadsagot hirdetven az ő atyjafianak, es en előttem szövetseget kötöttetek abban a hazban, a mely az en nevemről neveztetett.

34:16 De elvaltoztatok, es beszennyeztetek az en nevemet, es kiki visszahozta az ő szolgajat es kiki az ő szolgaloleanyat, kiket egeszen szabadon bocsatottatok vala, es igaba vetettetek őket, hogy nektek szolgaitok es szolgalo leanyaitok legyenek.

34:17 Azert ezt mondja az Úr: Ti nem hallgattatok ream, hogy kiki szabadsagot hirdessen az ő atyjafianak es kiki az ő felebaratjanak. Íme, en hirdetek nektek szabadsagot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalalra es az ehsegre, es odaadlak titeket e föld minden orszagainak utalatara.

34:18 És odaadom a ferfiakat, a kik megszegtek az en szövetsegemet, a kik nem teljesitettek a szövetseg pontjait, a melyet előttem kötöttek vala tulokkal, a melyet kette vaganak es atmenenek annak reszei között,

34:19 Judanak fejedelmeit es Jeruzsalem fejedelmeit, az udvari szolgakat es a papokat es a földnek minden nepet, a kik atmentek a tulok reszei között:

34:20 Odaadom őket az ő ellensegeik kezebe, es az ő lelköket keresők kezebe, es az ő holttestök ez egi madaraknak es a föld vadainak lesznek eledeleve.

34:21 Sedekiast, a Juda kiralyat es az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellensegeiknek kezebe, es az ő lelköket keresők kezebe, es a babiloni kiraly seregenek kezebe, a mely eltavozik tőletek.

34:22 Íme, en parancsolok, azt mondja az Úr, es visszahozom őket e varosra, es vivjak azt, es beveszik es felgyujtjak tűzzel, es pusztasagga teszem Juda varosait, lakhatatlanokka.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase