Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

33:1 Masodszor is szola az Úr Jeremiasnak, mikor ő meg fogva vala a tömlöcz pitvaraban, mondvan:

33:2 Ezt mondja az Úr, a ki megteszi azt, az Úr, a ki megvalositja azt, hogy megerősitse azt, Úr az ő neve.

33:3 Kialts hozzam es megfelelek, es nagy dolgokat mondok neked, es megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.

33:4 Mert ezt mondja az Úr, az Izrael Istene, e varosnak hazai es a Juda kiralyanak hazai felől, a melyek lerontattak kosokkal es fegyverrel.

33:5 Mikor elmentek, hogy vivjanak a Kaldeusokkal, es hogy megtöltsek azokat emberek holttesteivel, a kiket en haragomban es bosszuallasomban megöltem, mivelhogy elrejtettem az en orczamat a varostol az ő sok gonoszsagukert:

33:6 Íme, en hozok neki kötest es orvossagot, es meggyogyitom őket, es megmutatom nekik a bekesseg es hűseg kincseit.

33:7 És visszahozom Judat es Izraelt a fogsagbol, es felepitem őket, mint azelőtt.

33:8 És megtisztitom őket minden bűneiktől, a melyekkel vetkeztek ellenem, es megbocsatom minden bűneiket, a melyekkel vetkeztek ellenem, es a melyekkel gonoszul cselekedtek ellenem.

33:9 És ez a varos leszen nekem hiremre, nevemre, örömömre, tisztessegemre es dicseretemre e földnek minden nemzetsege előtt, a kik halljak mindama jot, a melyet en cselekszem velök, es felni es rettegni fognak mindama joert es mindama bekessegert, a melyet en szerzek nekik!

33:10 Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog meg e helyen (a mely felől ti ezt mondjatok: Pusztasag ez, emberek nelkül es barom nelkül valo), a Juda varosaiban es Jeruzsalem utczaiban, a melyek elpusztittattak es ember nelkül es lako nelkül es oktalan allat nelkül vannak,

33:11 Örömnek szava es vigassag szava, vőlegeny szava es menyasszony szava, es azoknak szava, kik ezt mondjak: Dicserjetek a Seregek Urat, mert jo az Úr, mert örökkevalo az ő kegyelme; a kik halaaldozatot hoznak az Úr hazaba, mert visszahozom e föld nepet a fogsagbol, mint annakelőtte, azt mondja az Úr.

33:12 Ezt mondja a Seregek Ura: E puszta helyen, a melyen nincs ember es barom, es ennek minden varosaban pasztorok fognak meg lakozni, a kik az ő juhaikat terelgetik.

33:13 A hegyi varosokban, a sikföldi varosokban, a del felől valo varosokban, a Benjamin földen, Jeruzsalem környeken es Juda varosaiban meg juhnyajak fognak atmenni a szamlalonak keze alatt, azt mondja az Úr.

33:14 Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es megbizonyitom az en jo szomat, a melyet az Izrael hazanak es a Juda hazanak szoltam.

33:15 Azokban a napokban es abban az időben sarjasztok Davidnak igaz sarjadekot, es jogot es igazsagot szerez e földön.

33:16 Azokban a napokban megszabadul a Juda, es batorsagban lakozik Jeruzsalem, es igy hivjak majd őt: Az Úr a mi igazsagunk.

33:17 Mert ezt mondja az Úr: Nem vesz ki a David ferfi [sarjadek]a, a ki az Izrael hazanak szekebe üljön.

33:18 És a levita papok ferfi [sarjadek]a sem vesz ki előlem, a ki egőaldozatot aldozzon, es etelaldozatot egessen, es veres aldozatot keszitsen mindenkor.

33:19 És szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

33:20 Ezt mondja az Úr: Ha felbonthatjatok az en szövetsegemet a nappal, es az en szövetsegemet az ejszakaval, hogy se nap, se ejszaka ne legyen az ő idejeben:

33:21 Az en szolgammal, Daviddal valo szövetsegem is felbomlik, hogy ne legyen fia, a ki uralkodjek az ő szekeben, es a levita papokkal, az en szolgaimmal.

33:22 Mint az eg serege meg nem szamlalhato, es a tenger fövenye meg nem merhető, ugy megsokasitom az en szolgamnak, Davidnak magvat, es a Levitakat, a kik nekem szolgalnak.

33:23 És szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

33:24 Nem vetted eszre, mit szola e nep? mondvan: A ket nemzetseget, a melyet az Úr kivalasztott vala, elvete, es az en nepemet megutaltak ugy, hogy többe ő előttök nem nemzet az.

33:25 Ezt mondja az Úr: Ha szövetsegem nem lesz a nappal es az ejszakaval, es ha nem szabtam törvenyeket az egnek es a földnek,

33:26 Jakobnak es az en szolgamnak, Davidnak magvat is elvetem, ugy hogy az ő magvabol senkit fel ne vegyenek, a ki uralkodjek Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak magvan: mert visszahozom őket a fogsagbol, es megkegyelmezek nekik.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase