Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 29

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

29:1 Ezek ama level szavai, a melyet Jeremias profeta külde Jeruzsalemből a fogsagban valo venek maradekainak, es a papoknak es a profetaknak, es az egesz nepnek, a melyet fogva vitt vala el Nabukodonozor Jeruzsalemből Babilonba.

29:2 (Miutan Jekonias kiraly es a kiralyne es az udvari szolgak, Juda es Jeruzsalem fejedelmei es az acs es a kovacsmester kijövenek Jeruzsalemből.)

29:3 Elasanak a Safan fianak, es Gamarianak a Hilkias fianak keze altal, a kiket Sedekias, Juda kiralya küldött Nabukodonozorhoz, a babiloni kiralyhoz Babilonba, mondvan:

29:4 Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene mindama foglyoknak, a kiket Jeruzsalemből Babilonba vitettem:

29:5 Épitsetek hazakat es lakjatok azokban, plantaljatok kerteket es egyetek azoknak gyümölcseit.

29:6 Vegyetek magatoknak felesegeket es szűljetek fiakat es leanyokat, es a fiaitokat is hazasitsatok meg, a leanyaitokat pedig adjatok ferjhez, es szűljenek fiakat es leanyokat, es szaporodjatok meg ott, es meg ne kevesedjetek.

29:7 És igyekezzetek a varosnak joleten, a melybe fogsagra küldöttelek titeket, es könyörögjetek erette az Úrnak; mert annak jolete lesz a ti joletetek.

29:8 Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Ne hitessenek el titeket a ti profetaitok, a kik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondoitok, es ne figyelmezzetek a ti almaitokra, a melyeket almodoztok.

29:9 Mert ők hamisan profetalnak nektek az en nevemben: Nem küldöttem őket, azt mondja az Úr.

29:10 Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglatogatlak titeket es betöltöm rajtatok az en jo szomat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.

29:11 Mert en tudom az en gondolatimat, a melyeket en felőletek gondolok, azt mondja az Úr; bekessegnek es nem haborusagnak gondolata, hogy kivanatos veget adjak nektek.

29:12 Akkor segitsegre hivtok engem, es elmentek es imadtok engem, es meghallgatlak titeket.

29:13 És kerestek engem es megtalaltok, mert teljes szivetekből kerestek engem.

29:14 És megtalaltok engem, azt mondja az Úr, es visszahozlak a fogsagbol, es összegyűjtlek titeket minden nemzet közül es mindama helyekről, a hova kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, es visszahozlak e helyre, a honnan szamkivetettelek titeket.

29:15 Mert ezt mondjatok: Tamasztott nekünk az Úr profetakat Babilonban [is.]

29:16 Mert ezt mondja az Úr a kiralynak, a ki David szekeben ül, es az egesz nepnek, a mely e varosban lakik, [tudniillik] a ti atyatok fiainak, a kik nem mentek el veletek a fogsagra:

29:17 Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, en reajok küldöm a fegyvert, az ehseget es a döghalalt, es olyanokka teszem őket, a milyenek a keserű fügek, a melyek a rosszasag miatt ehetetlenek.

29:18 És üldözöm őket fegyverrel, ehseggel es döghalallal, es rettenetesse teszem őket a föld minden orszagara, atokka es csudava es szörnyűsegge es mindama nemzetnek gunyjava, a melyek köze kivetettem őket.

29:19 Azert mert nem hallgattak az en beszedeimre, azt mondja az Úr, a melyeket en üzentem nekik az en szolgaim, a profetak altal, jo reggel elküldven, de nem hallgattatok, azt mondja az Úr.

29:20 Ti azert, ti foglyok, halljatok meg az Úrnak szavat mindnyajan, a kiket Jeruzsalemből Babilonba küldtem.

29:21 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene Akhabra a Kolaja fiara, es Sedekiasra a Mahasias fiara, a kik hamisan profetalnak nektek az en nevemben: Íme, en odaadom őket Nabukodonozornak, Babilon kiralyanak kezebe, es szemeitek lattara megöli őket.

29:22 És mind azokrol vesznek atokformat a Judabol valo foglyok, a kik Babilonban vannak, mondvan: Tegyen teged az Úr olyanna, mint Sedekiast es mint Akhabot, a kiket tűzzel egetett meg a babiloni kiraly.

29:23 Mert istentelenseget cselekedtek Izraelben, es paraznalkodtak az ő felebaratjaik felesegevel, es az en nevemben hazugsagot szoltak, a mit nem parancsoltam nekik. Én pedig tudom azt, es bizonysag vagyok, azt mondja az Úr!

29:24 A nehelamiti Semajanak is szolj, ezt mondvan:

29:25 Így szol a Seregek Ura, az Izrael Istene, mondvan: Mivelhogy te levelet küldöttel a magad nevevel az egesz nephez, a mely Jeruzsalemben van, es Sofonias paphoz, a Mahasias fiahoz; es az összes papokhoz, mondvan:

29:26 Az Úr tett teged pappa Jojada pap helyebe, hogy felügyelők legyenek az Úr hazaban minden bolond ferfiun, es profetalni akaron, hogy vessed ezt a tömlöczbe es a kalodaba.

29:27 Most azert, miert nem dorgaltad meg az Anatothbeli Jeremiast, a ki nektek profetal?

29:28 Sőt meg hozzank küldött Babilonba, ezt mondvan: Hosszu lesz az! Épitsetek hazakat es lakjatok bennök, plantaljatok kerteket es eljetek azoknak gyümölcseivel.

29:29 És elolvasa Sofonias pap e levelet a Jeremias profeta hallasara.

29:30 És szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

29:31 Küldj el mind a foglyokhoz, mondvan: Ezt mondja az Úr a nehelamiti Semaja felől: Mivelhogy profetalt nektek Semaja, holott en nem küldtem őt, es hazugsaggal biztatott titeket;

29:32 Azert ezt mondja az Úr: Íme, en megfenyitem a nehelamiti Semajat es az ő magvat; nem lesz neki embere, a ki lakjek e nep között, es nem latja a jot, melyet en az en nepemmel cselekszem, azt mondja az Úr; mert az Úr ellen valo szot szolott.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase