Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

27:1 A Jojakim uralkodasanak kezdeten, a ki fia vala Josiasnak, a Juda kiralyanak, ilyen szavakat szola az Úr Jeremiashoz, mondvan:

27:2 Így szol az Úr nekem: Csinalj magadnak köteleket, es jarmot es vedd azokat a nyakadba.

27:3 És küldd azokat Edom kiralyahoz es Moab kiralyahoz, az Ammon fiainak kiralyahoz, Tirus kiralyahoz es Sidon kiralyahoz a követek altal, a kik eljőnek Jeruzsalembe Sedekiashoz, Judanak kiralyahoz,

27:4 És parancsold meg nekik, hogy mondjak meg az ő uraiknak: Ezt mondja a Seregek Ura, Izraelnek Istene, ezt mondjatok a ti uraitoknak:

27:5 Én teremtettem a földet, az embert es a barmot, a melyek e föld szinen vannak, az en nagy erőmmel es az en kinyujtott karommal, es annak adom azt, a ki kedves az en szemeim előtt:

27:6 És most en odaadom mind e földeket Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak, az en szolgamnak kezebe; sőt a mezei allatokat is neki adom, hogy neki szolgaljanak.

27:7 És neki es az ő fianak es unokajanak szolgal minden nemzet mindaddig, mig el nem jő az ő földenek is ideje, es szolgalnak neki sok nemzetek es nagy kiralyok.

27:8 Azt a nemzetet es azt az orszagot pedig, a mely nem szolgal neki, Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak, es a ki nem teszi nyakat a babiloni kiraly jarmaba: fegyverrel es ehseggel es döghalallal verem meg azt a nemzetet, azt mondja az Úr, miglen kiirtom őket az ő kezevel.

27:9 Ti azert ne hallgassatok a ti profetaitokra, se jövendőmondoitokra, se alommagyarazoitokra, se varazsloitokra, se szemfenyvesztőitekre, a kik ezt mondjak nektek: Ne szolgaljatok a babiloni kiralynak.

27:10 Mert ők hazugsagot profetalnak nektek, hogy messze vigyelek titeket a ti földetekből es kiűzzelek titeket, es elveszszetek!

27:11 Azt a nemzetet pedig, a mely nyakara veszi a babiloni kiraly jarmat es szolgal neki, az ő földeben hagyom, azt mondja az Úr, es miveli azt es lakozik benne.

27:12 Sőt Sedekiasnak, a Juda kiralyanak is mind e beszedek szerint szolottam, mondvan: Vegyetek nyakatokra a babiloni kiralynak jarmat, es szolgaljatok neki es az ő nepenek, es eltek!

27:13 Miert halsz meg te es a te neped fegyver miatt, ehseg es döghalal miatt, a mint szolott az Úr az olyan nepről, a mely nem szolgal a babiloni kiralynak?

27:14 Ne hallgassatok hat a profetak szavaira, a kik igy szolnak nektek: Ne szolgaljatok a babiloni kiralynak; mert ők hazugsagot profetalnak nektek.

27:15 Mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, hanem ők az en nevemben hazugsagot profetalnak, hogy kiűzzelek titeket, es elvesszetek ti es a profetak, a kik profetalnak nektek.

27:16 A papoknak es ez egesz nepnek is igy szoltam: Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok a ti profetaitok szavaira, a kik profetalnak nektek, mondvan: Íme, az Úr hazanak edenyei visszahozatnak Babilonbol most mindjart, mert hazugsagot profetalnak ők nektek:

27:17 Ne hallgassatok rajok; szolgaljatok a babiloni kiralynak, es eltek; miert legyen e varos pusztasagga?

27:18 Ha ők profetak es ha nalok van az Úrnak igeje: imadkozzanak most a Seregek Uranak, hogy az edenyek, a melyek [meg] az Úr hazaban es a Juda kiralyanak hazaban es Jeruzsalemben maradtak, ne jussanak Babilonba;

27:19 Mert ezt mondja a Seregek Ura az oszlopok felől, a tenger felől, az allvanyok felől es az edenyek maradeka felől, a melyek [meg] e varosban maradtak,

27:20 A melyeket el nem vitt Nabukodonozor, a babiloni kiraly, mikor fogsagba vive Jekoniast, Jojakimnak, a Juda kiralyanak fiat Jeruzsalemből Babilonba, es Judanak es Jeruzsalemnek minden fő nepet;

27:21 Bizony ezt mondja a Seregek Ura, Izraelnek Istene az edenyek felől, a melyek megmaradtak az Úrnak hazaban es a Juda kiralyanak hazaban es Jeruzsalemben:

27:22 Babilonba vitetnek, es ott lesznek mindama napig, a melyen meglatogatom őket, azt mondja az Úr; es felhozom azokat, es visszahozom azokat e helyre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase