Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

26:1 A Jojakim uralkodasanak kezdeten, a ki fia vala Josiasnak, a Juda kiralyanak, e szot szola az Úr, mondvan:

26:2 Ezt mondja az Úr: Állj az Úr hazanak pitvaraba, es mondd el Judanak minden varosabol azoknak, a kik imadkozni jőnek az Úr hazaba, mindazokat az igeket, a melyeket parancsoltam neked, hogy mondd el nekik. Egy szot se hagyj el!

26:3 Hatha szot fogadnak, es mindenki megter az ő gonosz utjatol, akkor megbanom a veszedelmet, a melyet nekik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsaga miatt.

26:4 És mondd meg nekik: Így szol az Úr: Ha nem hallgattok ream, hogy az en törvenyeim szerint jarjatok, a melyet előtökbe adtam,

26:5 Hogy hallgassatok a profetaknak, az en szolgaimnak beszedere, a kiket en küldek hozzatok, es pedig jo reggel küldem, de nem hallgattatok rajok:

26:6 Akkor e hazat hasonlova teszem Silohoz, e varost pedig a föld minden nemzetenek atkava.

26:7 Hallak pedig a papok es profetak es az egesz közseg Jeremiast, a mint ez igeket szola az Úr hazaban.

26:8 És lőn, mikor elvegeze Jeremias a beszedet, a melyet az Úr parancsolt vala mind az egesz nephez szolania, megragadak őt a papok es a profetak es az egesz nep, mondvan: Halallal kell lakolnod!

26:9 Miert profetaltal az Úr neveben, mondvan: Olyan lesz e haz, mint Silo, es e varos elpusztul, lakatlanna lesz? És összegyűle az egesz nep Jeremias ellen az Úrnak hazaban.

26:10 De meghallak ezeket a Juda fejedelmei, es felmenenek a kiraly hazabol az Úrnak hazaba, es leülenek az Úr uj kapujanak ajtajaban.

26:11 És szolanak a papok es a profetak a fejedelmeknek es az egesz nepnek, mondvan: Halalra melto ez az ember, mert e varos ellen profetalt, a mint füleitekkel hallottatok.

26:12 És szola Jeremias mindazoknak a fejedelmeknek es az egesz nepnek, mondvan: Az Úr küldött engem, hogy profetaljak e haz ellen es e varos ellen mind e szokkal, a melyeket hallottatok.

26:13 Most azert jobbitsatok meg a ti utaitokat es cselekedeteiteket, es hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavara, es az Úr megbanja a veszedelmet, a melylyel fenyegetett titeket.

26:14 Én magam pedig ime kezetekben [vagyok,] cselekedjetek velem, a mint jonak es a mint helyesnek [tetszik] nektek.

26:15 De jol tudjatok meg, hogy ha megöltök engem, artatlan ver szall ti reatok es e varosra es ennek lakosaira, mert bizony az Úr küldött el engem hozzatok, hogy a ti füleitekbe mondjam mind e szokat.

26:16 És mondak azok a fejedelmek es az egesz közseg a papoknak es profetaknak: Nem melto ez az ember a halalra: mert az Úrnak, a mi Istenünknek neveben szolt nekünk!

26:17 Felkelenek az orszag venei közül is nemely ferfiak, es szolanak az egesz összegyűlt nepnek, mondvan:

26:18 A moreseti Mikeas profetalt Ezekiasnak, a Juda kiralyanak idejeben, es szola az egesz Juda nepenek, mondvan: Ezt mondja a Seregeknek Ura: A Siont megszantjak, [mint] szantoföldet, es Jeruzsalem elpusztul, es e haznak hegyet erdő növi be;

26:19 Megölte-e [azert] őt Ezekias, Judanak kiralya es az egesz Juda? Nem felte-e az Urat? Nem könyörgött-e az Úrnak? És nem megbanta-e az Úr a veszedelmet, a melylyel fenyegette őket? És mi [olyan] nagy veszedelmet vonnank a mi lelkünkre?

26:20 Volt egy [masik] ember is, a ki az Úr neveben profetalt, Urias, Semajanak fia, Kirjat-Jearimbol, es profetalt e varos ellen es a föld ellen, egeszen a Jeremias beszede szerint.

26:21 És meghalla Jojakim kiraly es minden viteze es minden fejedelme az ő beszedeit, es halalra kerestette őt a kiraly; de meghalla Urias es megijedt, es elfutott es atment Égyiptomba.

26:22 És Jojakim kiraly embereket küldött Égyiptomba, Elnatant, az Akbor fiat, es [mas] ferfiakat vele együtt Égyiptomba.

26:23 És kihozak Uriast Égyiptombol es vivek Jojakim kiraly ele, a ki megölete őt fegyverrel, holttestet pedig a köznep temetőjebe vettete.

26:24 De Ahikamnak, a Safan fianak keze Jeremiassal lőn, hogy ne adjak őt a nep kezebe halalra.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase