Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

24:1 Latomast mutata nekem az Úr, es ime, ket kosar füge volt leteve az Úr temploma előtt, miutan Nabukodonozor babiloniai kiraly Jekoniast, Joakimnak, a Juda kiralyanak fiat es Judanak fejedelmeit es az acsokat es kovacsokat fogsagra hurczola Jeruzsalemből, es elvive őket Babilonba.

24:2 Az egyik kosarban igen jo fügek valanak, a milyenek az először erő fügek; a masik kosarban pedig igen rossz fügek valanak, sőt ehetetlenek a rosszasag miatt.

24:3 És monda az Úr nekem: Mit latsz te Jeremias? És mondek: Fügeket. A jo fügek igen jok, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszasagok miatt ehetetlenek.

24:4 És szola az Úr nekem, mondvan:

24:5 Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Mint ezeket a jo fügeket, ugy megkülönböztetem a Juda foglyait, a kiket e helyről a Kaldeusok földjere vitettem, az ő javokra.

24:6 És őket szemmel tartom az ő javokra, es visszahozom e földre, es megepitem es el nem rontom, es beplantalom es ki nem szaggatom.

24:7 És szivet adok nekik, hogy megismerjenek engemet, hogy en vagyok az Úr, es ők en nepemme lesznek, en pedig Istenökke leszek, mert teljes szivökből megternek hozzam.

24:8 És a milyenek a rossz fügek, a melyek ehetetlenek a rosszasag miatt, azt mondja az Úr, olyanna teszem Sedekiast, a Juda kiralyat, es az ő maradekat, es az ő fejedelmeit, es Jeruzsalem maradekat, a kik itt maradnak e földön, es azokat, a kik Égyiptom földen laknak.

24:9 És kiteszem őket rettegesnek, veszedelemnek a föld minden orszagaban; gyalazatnak, peldabeszednek, gunynak es szidalomnak minden helyen, a hova kiűzöm őket.

24:10 És fegyvert, ehseget es döghalalt bocsatok reajok mindaddig, a mig elfogynak a földről, a melyet nekik adtam es az ő atyaiknak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase