Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

23:1 Jaj a pasztoroknak, a kik elvesztik es elszelesztik az en mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.

23:2 Azert ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pasztoroknak, a kik legeltetik az en nepemet: Ti szelesztettetek el az en juhaimat es űztetek el őket; es nem neztetek utanok; ime, en megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszsagat, azt mondja az Úr.

23:3 Juhaimnak maradekat pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, es visszahozom őket az ő legelőikre, es szaporodnak es megsokasodnak.

23:4 És pasztorokat rendelek mellejök, hogy legeltessek őket, es többe nem felnek es nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr.

23:5 Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es tamasztok Davidnak igaz magvat, es uralkodik mint kiraly, es bölcsen cselekszik es meltanyossagot es igazsagot cselekszik e földön.

23:6 Az ő idejeben megszabadul Juda, es Izrael batorsagosan lakozik, es ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazsagunk!

23:7 Azert ime elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, a melyekben nem mondjak többe: Él az Úr, a ki kihozta Izrael fiait Égyiptom földeből.

23:8 Hanem inkabb ezt mondjak: Él az Úr, a ki kihozta es a ki haza vezerlette Izrael hazanak magvat az eszaki földről es mindama földekről, a melyekre kiűztem vala őket, es lakoznak az ő földjökön.

23:9 A profetak miatt megkeseredett az en szivem en bennem, minden csontom reszket; olyan vagyok, mint a reszeg ferfi es mint a bortol elazott ember, az Úrert es az ő szent igejeert.

23:10 Mert betelt a föld paraznakkal, mert a hamis esküves miatt gyaszol a föld, a pusztanak legelője kiszaradt, es az ő futasuk gonosz, es az ő hatalmassaguk hamis.

23:11 Mert mind a profeta, mind a pap istentelenek, meg hazamban is megtalaltam az ő gonoszsagukat, azt mondja az Úr.

23:12 Azert az ő utjok olyan lesz, mint a sikamlos utak a setetben, megbotlanak es elesnek: mert veszedelmet hozok reajok, az ő büntetesöknek esztendejet, azt mondja az Úr.

23:13 A Samariabeli profetakban is bolondsagot lattam: a Baal neveben profetaltak, es elcsaltak az en nepemet, az Izraelt.

23:14 De a jeruzsalemi profetakban is rutsagot lattam: paraznalkodnak es hazugsagban jarnak; sőt partjat fogjak a gonoszoknak, annyira, hogy senki sem ter meg az ő gonoszsagabol; olyanok előttem mindnyajan, mint Sodoma, es a benne lakok, mint Gomora.

23:15 Azert ezt mondja a Seregek Ura a profetak felől: Íme, en ürmöt adok enniök es merget adok inniok, mert a jeruzsalemi profetaktol ment ki az istentelenseg minden földre.

23:16 Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassatok azoknak a profetaknak szavait, a kik nektek profetalnak, elbolonditanak titeket: az ő szivöknek latasat szoljak, nem az Úr szajabol valot.

23:17 Szüntelen ezt mondjak azoknak, a kik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Bekessegetek lesz nektek es mindenkinek, a ki az ő szivenek kemenysege szerint jar; ezt mondak: Nem jő ti reatok veszedelem!

23:18 Mert ki allott az Úr tanacsaban, es ki latta es hallotta az ő igejet? Ki figyelmezett az ő igejere es hallotta azt?

23:19 Íme, az Úrnak szelvesze nagy haraggal kitör, es a hitetlenek fejere forgoszel zudul.

23:20 Nem szünik meg az Úrnak haragja, mig meg nem valositja es mig be nem teljesiti szivenek gondolatait; az utolso napokban ertitek meg e dolog ertelmet.

23:21 Nem küldöttem e profetakat, de ők futottak, nem szolottam nekik, megis profetaltak.

23:22 Ha tanacsomban allottak volna, akkor az en igeimet hirdettek volna az en nepemnek, es elteritettek volna őket az ő gonosz utaikrol, es az ő cselekedetöknek gonoszsagatol.

23:23 Csak a közelben vagyok-e en Isten? azt mondja az Úr, es nem vagyok-e Isten a messzesegben is?

23:24 Vajjon elrejtőzhetik-e valaki a rejtekhelyeken, hogy en ne lassam őt? azt mondja az Úr, vajjon nem töltöm-e en be a mennyet es a földet? azt mondja az Úr.

23:25 Hallottam, a mit a profetak mondanak, a kik hazugsagot profetalnak az en nevemben, mondvan: Álmot lattam, almot lattam.

23:26 Meddig lesz ez a hazugsagot profetalo profetak sziveben, a kik az ő szivök csalardsagat profetaljak?

23:27 A kik el akarjak az en nepemmel felejtetni az en nevemet az ő almaikkal, a melyeket egymasnak beszelnek, mikepen az ő atyaik elfeledkeztek az en nevemről a Baalert?

23:28 A profeta, a ki alomlato, beszeljen almot; a kinel pedig az en igem van, beszelje az en igemet igazan. Mi köze van a polyvanak a buzaval? azt mondja az Úr.

23:29 Nem olyan-e az en igem, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazuzo pőröly?

23:30 Azert ime en a profetakra [tamadok,] azt mondja az Úr, a kik az en beszedeimet ellopjak egyik a masikatol.

23:31 Íme, en a profetakra [tamadok,] azt mondja az Úr, a kik felemelik nyelvöket es azt mondjak: [az Úr] mondja!

23:32 Íme, en a [profetak]ra [tamadok,] a kik hazug almokat profetalnak, azt mondja az Úr, es beszelik azokat, es megcsaljak az en nepemet az ő hazugsagaikkal es hizelkedeseikkel, holott en nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nekik, es hasznalni sem hasznaltak e nepnek, azt mondja az Úr.

23:33 Mikor pedig megkerdez teged e nep, vagy a profeta, vagy a pap, mondvan: Micsoda az Úrnak terhe? akkor mondd meg nekik azt: mi a teher? Az, hogy elvetlek titeket, azt mondja az Úr.

23:34 A mely profeta vagy pap, vagy közseg azt mondja: Ez az Úrnak terhe, meglatogatom azt az embert es annak hazat.

23:35 Kiki ezt mondja az ő baratjanak es kiki az ő atyjafianak: Mit felel az Úr? es mit szolt az Úr?

23:36 És az Úrnak terhet ne emlegessetek többe, mert mindenkinek terhes lesz az ő szava, ha elforgatjatok az elő Istennek, a Seregek Uranak, a mi Istenünknek, beszedet.

23:37 Ezt mondjad a profetanak: Mit felelt neked az Úr es mit szolt az Úr?

23:38 Hogyha az Úrnak terhet emlititek, tehat ezt mondja az Úr: Mivelhogy ti e szot mondottatok: ez az Úrnak terhe, jollehet küldek ti hozzatok, a kik ezt mondjak: Ne mondjatok: ez az Úrnak terhe;

23:39 Ezert ime en elfeledlek titeket, es kigyomlallak titeket, es a varost, a melyet nektek es a ti atyaitoknak adtam, [elvetem] az en orczam elől.

23:40 És örökkevalo szegyent es örökkevalo gyalazatot hozok ti reatok, a mely felejthetetlen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase