Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

22:1 Ezt mondja az Úr: Menj ala a Juda kiralyanak hazaba, es beszeld el ezeket:

22:2 És ezt mondd: Halld meg az Úr szavat, Juda kiralya, a ki a David kiralyi szekeben ülsz, te es a te szolgaid, es a te neped, a kik bejartok e kapukon!

22:3 Ezt mondja az Úr: Tegyetek iteletet es igazsagot, es mentsetek meg a nyomorultat a nyomorgato kezeből! A jövevenyt, arvat es özvegyet pedig ne nyomorgassatok [es] rajta ne erőszakoskodjatok, es artatlan vert e helyen ki ne ontsatok.

22:4 Mert ha ezt cselekszitek, akkor kiralyok mennek be e haznak kapuin, a kik a David szekebe ülnek, szekereken es lovakon menven ő, az ő szolgai es az ő nepe.

22:5 Ha pedig nem hallgattok e szokra, en magamra esküszöm, azt mondja az Úr, hogy elpusztul e haz.

22:6 Mert igy szol az Úr a Juda kiralyanak hazahoz: [Ha] Gilead volnal nekem es a Libanon feje: megis elpusztitlak teged, [mint] a varosokat, a melyekben nem laknak.

22:7 És felkeszitem ellened a rablokat, mindeniket az ő fegyverevel, es kivagjak a te valogatott czedrusaidat, es a tűzre vetik.

22:8 És sok nep megy at e varoson, es ezt mondjak egymasnak: Miert mivelte az Úr ezt e nagy varossal?

22:9 És ezt mondjak: Azert, mert elhagytak az Úrnak, az ő Istenöknek frigyet, es idegen istenek előtt borultak le es azoknak szolgaltak.

22:10 Ne sirassatok a halottat es ne bankodjatok erte, hanem azt sirassatok, a ki elment, mert nem jő vissza többe, es az ő szülőföldjet nem latja meg.

22:11 Mert ezt mondja az Úr Sallum felől, Josiasnak, a Juda kiralyanak fia felől, a ki uralkodik az ő atyja, Josias helyett: A ki kimegy e helyből, nem ter többe ide vissza.

22:12 Hanem a helyen, a hova rabsagra vittek, ott hal meg, es e földet nem latja többe.

22:13 Jaj annak, a ki hamisan epiti hazat, felhazait pedig alnokul; a ki az ő felebaratjaval ingyen szolgaltat, es munkajanak beret neki meg nem adja.

22:14 A ki ezt mondja: Nagy hazat epitek magamnak es tagas felhazakat, es ablakait kiszelesiti es czedrusfaval beleli meg es megfesti czinoberrel.

22:15 Kiraly vagy-e azert, hogy czedrus utan kivankozol? A te atyad nem evett es ivott-e? De igazsagot es meltanyossagot cselekedett, azert jo dolga volt.

22:16 Igazsagosan itelte a szegenyt es a nyomorultat, azert jo volt dolga. Nem ez-e az igaz ismeret felőlem? azt mondja az Úr!

22:17 De a te szemeid es szived csak a te nyeresegedre vagynak, es az artatlan verere, es ragadozasra es erőszak elkövetesere.

22:18 Azert ezt mondja az Úr Joakimnak, Josias, Juda kiralya fianak: Nem siratjak őt: Jaj atyam! Jaj hugom! nem siratjak őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsősegenek.

22:19 Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonjak es elvetik Jeruzsalem kapuin kivül!

22:20 Menj fel a Libanonra es kialts, es a Basanon emeld fel szodat es kialts az Abarimrol, mert szeretőid mind tönkre jutottak.

22:21 Szoltam neked, mikor jol volt dolgod, [de] ezt mondottad: Nem hallom. Ifjusagodtol fogva ez a te szokasod, hogy nem hallgattad az en szomat!

22:22 Minden pasztorodat szel emeszti meg, es a szeretőid rabsagra mennek; akkor szegyent vallasz majd es pironkodol minden gonoszsagodert.

22:23 Te, a ki a Libanonon lakozol, a czedrusfakon feszkelsz: hogy fogsz majd nyögni, mikor fajdalmak lepnek meg, a gyermekszülő vajudasa?

22:24 Élek en, azt mondja az Úr, hogy ha Konias; Joakimnak, a Juda kiralyanak fia pecsetgyűrű volna is az en jobbkezemben: mindazaltal onnan lerantanalak.

22:25 És odaadlak teged a te lelked keresőinek kezebe, es azoknak kezebe, a kiknek tekintetetől felsz, es Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak kezebe es a Kaldeusoknak kezebe.

22:26 És elvetlek teged es a te anyadat, a ki szűlt teged, idegen földre, a melyben nem születtetek, es ott haltok meg.

22:27 És nem jőnek vissza arra a földre, a melyre az ő lelkök visszajőni kivankozik.

22:28 Avagy utalatos es elromlott edeny-e ez a ferfiu, ez a Konias, avagy oly edeny-e, amelyben semmi gyönyörűseg nincsen? Miert löktek el őt es az ő magvat, es dobtak olyan földre, a melyet ők nem ismernek?

22:29 Föld, föld, föld! halld meg az Úrnak szavat!

22:30 Ezt mondja az Úr: Írjatok fel ezt a ferfiut, mint gyermektelent, mint olyan embert, a kinek nem lesz jo előmenetele az ő idejeben; mert senkinek, a ki az ő magvabol a David szekeben ül, nem lesz jo allapotja, es nem uralkodik többe Judaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase