Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

21:1 Ez a beszed, a melyet szola az Úr Jeremiasnak, mikor elkülde hozza Sedekias kiraly Passurt Melkiasnak fiat, es Sofoniast a Maasias pap fiat, mondvan:

21:2 Kerdezd meg most erettünk az Urat, mert Nabukodonozor, a babiloni kiraly viaskodik ellenünk, ha cselekszik-e az Úr velünk minden ő csodai szerint, hogy elhagyjon minket?

21:3 És monda nekik Jeremias: Ezt mondjatok Sedekiasnak.

21:4 Így szol az Úr, Izrael Istene: Íme, en elforditok minden hadi szerszamot, a melyek a ti kezeitekben vannak, a melyekkel ti a babiloni kiraly ellen es a Kaldeusok ellen viaskodtok, a kik kivül a kőfalon ostromolnak titeket, es begyűjtöm őket e varosnak közepebe;

21:5 És en kinyujtott kezzel vivok ellenetek es nagy erős karral es haraggal, busulassal es nagy felindulassal.

21:6 És megverem e varosnak lakosait, mind az embert, mind a barmot; nagy döghalallal halnak meg.

21:7 És azutan, azt mondja az Úr, Sedekiast a Juda kiralyat, es az ő szolgait, es a nepet, es a kik megmaradnak e varosban a döghalaltol, a fegyvertől es az ehsegtől: odaadom Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak kezebe es az ő ellensegeiknek kezebe es azoknak kezebe, a kik keresik az ő lelköket, es megöli őket eles fegyverrel: nem kedvez nekik, nem enged es nem könyörül rajtok.

21:8 Azutan ezt mondjad e nepnek: Ezt mondja az Úr: Íme, en előtökbe adom nektek az elet utjat es a halal utjat.

21:9 A ki e varosban lakik, fegyver, ehseg es döghalal miatt kell meghalnia; a ki pedig kimegy belőle es a Kaldeusokhoz megy, a kik megostromolnak titeket, el, es az ő lelket zsakmanyul nyeri;

21:10 Mert orczamat e varos veszedelmere forditottam es nem megszabadulasara, azt mondja az Úr: A babiloni kiraly kezebe adatik, es tűzzel egeti meg azt!

21:11 Juda kiralya hazanak [mondd meg]: Halljatok meg az Úr szavat!

21:12 Davidnak haza, ezt mondja az Úr: Hamarsaggal tegyetek igaz iteletet, a nyomorultat mentsetek meg a nyomorgatonak kezeből, különben az en haragom kitör, mint a tűz es felgerjed, es nem lesz, a ki megolthassa, az ő cselekedeteiknek gonoszsaga miatt.

21:13 Íme, en reatok [megyek,] te völgy lakoja [es] siksagnak szirtje; azt mondja az Úr, a kik azt mondjatok: Kicsoda jön le mi ellenünk, es kicsoda jön be a mi hazainkba?

21:14 És a ti cselekedeteiteknek gyümölcse szerint fenyitlek meg titeket, azt mondja az Úr, es tüzet gyujtok az ő erdejeben, es köröskörül [az] mindent megemeszt!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase