Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

20:1 És halla Passur a pap, az Immar fia (ő pedig fejedelem vala az Úr hazaban), Jeremiast, a mint e szokat profetalja vala:

20:2 És megcsapdosa Passur Jeremiast a profetat, es bevete őt a tömlöczbe, a mely a Benjamin felső kapujaban vala, az Úr haza mellett.

20:3 És lőn masnap, hogy kiveve Passur Jeremiast a tömlöczből, es monda neki Jeremias: Nem Passurnak nevezett teged az Úr, hanem Magor Missabibnak;

20:4 Mert ezt mondja az Úr: Íme, en felelembe ejtelek teged es minden baratodat, es elhullanak az ő ellensegeik fegyvere altal a szemeid lattara; az egesz Judat pedig odaadom a babiloni kiraly kezebe, es elviszi őket Babilonba, es fegyverrel vagja le őket:

20:5 És odaadom e varosnak minden vagyonat es minden keresmenyet, es minden dragasagat, es Juda kiralyainak minden kincset odaadom az ő ellensegeik kezebe, es elraboljak, elhurczoljak es Babilonba viszik azokat.

20:6 Te pedig Passur es a te hazadnak minden lakosa, rabsagba mentek, es Babilonba jutsz es ott halsz meg es ott temettetel el, te es minden baratod, a kiknek hamisan profetaltal.

20:7 Ravettel Uram engem es ravetettem, megragadtal engem es legyőztel! Nevetsegesse lettem minden időre, mindenki csufol engemet;

20:8 Mert a hanyszor csak szolok, kialtozom; igy kialtok: erőszak es romlas! Mert az Úr szava mindenkori gyalazatomra es csufsagomra lett nekem.

20:9 Azert azt mondom: Nem emlekezem rola, sem az ő neveben többe nem szolok; de mintha egő tűz volna szivemben, az en csontjaimba rekesztetve, es erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem.

20:10 Mert hallom sokak ragalmazasat, a mindenfelől valo fenyegetest: Jelentsetek fel es ezt mi is feljelentjük: mindazok is, a kik barataim, az en tantorodasomra figyelmeznek, mondvan: Talan megbotlik es megfoghatjuk őt, es bosszut allhatunk rajta;

20:11 De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azert elesnek az en kergetőim es nem birnak [velem,] igen megszegyenülnek, mert nem okosan cselekesznek: örökkevalo gyalazat lesz [rajtok] es felejthetetlen.

20:12 Azert, oh Seregeknek Ura, a ki megprobalod az igazat, latod a veseket es a sziveket, hadd lassam a te büntetesedet ő rajtok: mert neked jelentettem meg az en ügyemet!

20:13 Énekeljetek az Úrnak, dicserjetek az Urat, mert a szegenynek lelket megszabaditja a gonoszok kezeből.

20:14 Átkozott az a nap, a melyen születtem; az a nap, a melyen anyam szűlt engem, ne legyen aldott!

20:15 Átkozott ember az, a ki örömhirt vitt az en atyamnak, mondvan: Fiumagzatod született neked, igen megörvendeztetven őt.

20:16 És legyen az az ember olyan, mint azok a varosok, a melyeket elvesztett az Úr es meg nem banta; es halljon reggel kialtozast, es harczi riadot delben.

20:17 Hogy nem ölt meg engem az en anyam meheben, hogy az en anyam nekem koporsom lett volna, es mehe soha sem szűlt volna!

20:18 Miert is jöttem ki az en anyamnak meheből, hogy nyomorusagot lassak es banatot, es hogy napjaim gyalazatban vegződjenek?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase