Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

16:1 Majd szola az Úr nekem, mondvan:

16:2 Ne vegy magadnak feleseget, es ne legyenek neked fiaid es leanyaid ezen a helyen!

16:3 Mert ezt mondja az Úr a fiak felől es leanyok felől, a kik ezen a helyen születnek, es anyjaik felől, a kik szülik őket, es atyjaik felől, a kik nemzettek őket e földön:

16:4 Keserves halallal halnak meg, nem sirattatnak el es el sem temettetnek; ganejja lesznek a föld szinen, s fegyver es ehseg miatt pusztulnak el, es az ő holttestök az eg madarainak es a mezei vadaknak lesznek eledelül.

16:5 Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be gyaszolo hazba, se sirni ne menj, se ne vigasztald őket; mert megvontam e neptől az en bekessegemet, azt mondja az Úr: az irgalmassagot es kegyelmet.

16:6 És meghalnak nagyok es kicsinyek e földön; el sem temetik, meg sem siratjak őket, sem össze nem metelik magokat, sem hajokat ki nem tepik ő erettök.

16:7 [Kenyeret] sem törnek nekik a gyaszolaskor, hogy vigasztaljak őket a meghaltert; a vigasztalas poharaval sem itatjak őket az ő atyjokert es anyjokert.

16:8 A lakodalmas hazba se menj be, hogy leülj velök enni es inni.

16:9 Mert azt mondja a Seregek Ura, Izraelnek Istene: Íme, en megszüntetem e helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigassagnak szavat es az örömnek szavat, a vőlegenynek szavat es a menyasszonynak szavat.

16:10 És hogyha tudtara adod e nepnek mind e hatarozatokat, es ezt mondjak neked: Miert hatarozta az Úr ellenünk mindezt a nagy gonoszt; es micsoda a mi bűnünk es micsoda a mi vetkünk, a melylyel vetkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen?

16:11 Akkor ezt mondd nekik: Azert, mert elhagytak engem a ti atyaitok, azt mondja az Úr, es idegen istenek utan jartak, es azoknak szolgaltak es azokat imadtak, engem pedig elhagytak, es az en törvenyemet meg nem tartottak.

16:12 És ti gonoszabbul cselekedtetek, mint atyaitok; mert ime, ti mindnyajan a ti gonosz szivetek hamissagat követitek, nem hallgatva ream.

16:13 Azert kivetlek titeket e földből arra a földre, a melyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyaitok, es ott szolgaltok majd idegen isteneknek nappal es ejjel; mivelhogy nem könyörülök rajtatok.

16:14 Azert ime, eljőnek a napok, ezt mondja az Úr, a mikor nem mondjak többe; Él az Úr, a ki felhozta Izrael fiait Égyiptom földeről;

16:15 Hanem [ezt:] Él az Úr, a ki felhozta Izrael fiait eszaknak földeről es mindama földekről, a melyekbe elszorta őket! Mert visszaviszem őket az ő földjükre, a melyet az ő atyaiknak adtam.

16:16 Íme en sok halasz utan küldök, ezt mondja az Úr, hogy halaszszak ki őket; azutan pedig elküldök sok vadasz utan, hogy vadaszszak ki őket minden hegyből, minden halombol es a sziklak hasadekaibol is.

16:17 Mert szemmel tartom minden utjokat; nem rejtőzhettek el orczam elől, es nincsen elfedve az ő bűnök szemeim elől.

16:18 Előbb azonban megfizetek nekik az ő bűneikert es vetkeikert ketszeresen, mert megszentsegtelenitettek az en földemet az ő utalatossagaiknak holttestevel, es betöltöttek az en öröksegemet az ő fertelmessegeikkel.

16:19 Oh Uram, en erőssegem, en bastyam es en menedekem a nyomorusag idejen! Hozzad jőnek majd a nemzetek a föld hatarairol, es ezt mondjak: Bizony hamis [isteneket] birtak a mi atyaink es hiabavalokat, mert nincs köztük segiteni tudo.

16:20 Csinalhat-e az ember maganak isteneket? Hiszen azok nem istenek!

16:21 Azert ime, megismertetem velök ez uttal, megismertetem velök az en kezemet es hatalmamat, es megtudjak, hogy az Úr az en nevem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase